หน้าที่ มี 4 อะไร คือ ทำ ความ หมาย ของ ถึง แปล ว่า

หน้าที่คืออะไร
Click to rate this post!
[Total: 174 Average: 5]

หน้าที่

หน้าที่ คือ หน้าที่เป็นคำซึ่ง ถ่ายทอดนัยการผูกมัดหรือข้อผูกพันทางศีลธรรมต่อบางคนหรือบางสิ่ง เมื่อบุคคลตระหนักถึงหน้าที่ ทางทฤษฎีบุคคลนั้นจะผูกมัดตนเองกับการทำให้หน้าที่บรรลุโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของตนเอง ตรงแบบ “ความต้องการความยุติธรรม เกียรติยศและชื่อเสียงผูกติด” อย่างลึกซึ้งกับหน้าที่

ซิเซโร นักปรัชญาสมัยโบราณผู้อภิปรายหน้าที่ในงานของเขา “ว่าด้วยหน้าที่” (On Duty) แนะว่าหน้าที่สามารถมาได้จากสี่แหล่ง ได้แก่

  1. จากการเป็นมนุษย์
  2. จากฐานะในชีวิตจำเพาะของบุคคล (เช่น ครอบครัว ประเทศ อาชีพ)
  3. จากคุณสมบัติของบุคคล
  4. จากความคาดหมายทางศีลธรรมต่อตนเอง

การใช้คำดัดแปลงหลายคำมีกำเนิดจากความคิดที่มาข้อผูกพัน อันเป็นมโนทัศน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดหน้าที่ ฉะนั้น จึงใช้ในราชการที่ปฏิบัติโดยศาสนาจารย์ของโบสถ์ ทหาร หรือลูกจ้างหรือคนใช้ใด ๆ

ขอบคุณที่มาบทความ:th.wikipedia.org วันศุกร์, 13 พฤษภาคม 2565

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 16 พฤษภาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top