หน่วยบริการเคลื่อนที่จากสำนักงานประกันสังคม

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_281797574

 

ในตอนนี้ทางด้านสำนักงานประกันสังคมส่วนใหญ่ ยังคงเดินหน้าที่จะสร้างความสมดุล เกี่ยวกับการรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับสถานประกอบการ พร้อมทั้งผู้ประกันตนหรือลูกจ้างทุกราย โดยล่าสุดสำนักงานประกันสังคมส่วนใหญ่ มักจะมีการจัดโครงการดี ๆ ขึ้นมาอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถให้บริการงานประกันสังคม แก่สถานประกอบได้อย่างเต็มที่ โดยแผนการทั้งหมดที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้จัดขึ้น ถือได้ว่าเป็นแผนการที่ถูกคิดค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการในสถานประกอบการขนาดใหญ่โดยตรง และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาติดต่อแต่อย่างใด และในตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคม ก็ยังคงเดินหน้าที่จะดำเนินการ และให้บริการในรูปแบบนี้ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งจะมีรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ ไปยังสถานที่ประกอบการต่าง ๆ

หน่วยบริการเคลื่อนที่ มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกเรื่อง

สำหรับหน่วยบริการเคลื่อนที่ ของสำนักงานประกันสังคมส่วนใหญ่ มักจะมีเจ้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในทุก ๆ เรื่อง เกี่ยวกับงานบริการทางด้านประกันสังคม รวมทั้งพวกเขายังคงมีความรู้ทางด้าน IT ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำ ตลอดจนกระทั่งสอนวิธีการใช้บริการระบบ e-Service ต่าง ๆ ให้กับนายจ้างหรือสถานประกอบการ พร้อมทั้งผู้ประกันตนได้ทุกเมื่อ

ประกันสังคมมีบริการระบบ e-Service

ในตอนนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้เผยแพร่การให้บริการในรูปแบบระบบ e-Service ซึ่งถือได้ว่าเป็นบริการดี ๆ ที่ทางด้านนายจ้าง สถานประกอบการต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ประกันตนทุกราย จำเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้บริการในรูปแบบนี้ เพราะจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน สถานประกอบการ และนายจ้างโดยตรงเป็นอย่างมาก

หน่วยบริการเคลื่อนที่ เจาะจงให้บริการทั่วประเทศ

สำหรับหน่วยบริการเคลื่อนที่ จากสำนักงานประกันสังคม ได้มีการวางแผนที่จะให้บริการเกี่ยวกับงานประกันแบบเชิงรุก สู่สถานประกอบการขนาดใหญ่ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมากกว่า 1000 คนขึ้นไป หรือลงมาถึง 200 คนขึ้นไป ซึ่งจะเป็นการให้บริการแบบครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีการกำหนดเป้าหมายในสถานประกอบการ ที่มีมากกว่าจำนวน 300000 แห่ง ภายในระยะเวลา 1 ปี

หน่วยบริการเคลื่อนที่ ช่วยลดเวลาและภาระค่าใช้จ่าย

จุดประสงค์อย่างหนึ่งของหน่วยบริการเคลื่อนที่ จากสำนักงานประกันสังคมนั้น เพื่อเป็นการลดเวลาและลดภาระค่าใช้จ่าย ของสถานประกอบการ นายจ้าง และผู้ประกันตนทุกราย ในการเดินทางมาติดต่อ ที่สำนักงานประกันสังคม อีกทั้งยังเป็นการลดสภาวการณ์ที่แออัด ของการเดินทางมาเพื่อติดต่อทำประกันสังคม ของผู้ใช้บริการที่สำนักงานอีกด้วย

(Visited 5 times, 1 visits today)

Related posts:

รูปแบบการว่างงาน ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม
การแจ้งเคลมประกันที่คุณเองควรรู้
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 59
สิ่งที่ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนแปลง
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง
เงื่อนไข การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทันตกรรม
กฏหมายห้ามใช้แรงงานเด็ก
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 2#
หลักการของการประกันสังคม
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 1#
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต
สิทธิของผู้ประกันตนมีอะไรบ้าง
ออกจากงาน อยากส่งเงินประกันสังคมต่อ ทำอย่างไร

ใส่ความเห็น