หนังสือรับรอง บริษัท เป็นภาษาอังกฤษ ค่าธรรมเนียม กับ ค่าบริการ

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_150231941

ค่าธรรเนียมในการขอ หนังสือรับรอง บริษัท เป็นภาษาอังกฤษ
จะมีค่าธรรมเนียม

ฉบับละไม่เกิน 1,200 บาท แบ่งเป็น 2 ส่วน
-ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง รายการละ 40 บาท(ถ้าขอรับรองรายการทางทะเบียน 5 รายการ เป็นเงิน 200 บาท)
-ค่าดำเนินการ ฉบบัละ1,000 บาท

 

(Visited 2 times, 1 visits today)

Related posts:

การขายผ่อน และการเช่าซื้อ มีลักษณะแตกต่างกัน อย่างไร
วิธีดูแลผิวหน้า สำหรับสาวผิวมัน
การวิเคราะห์ส่วนผสมของยอดขาย
รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีอะไรบ้าง?
แม่บ้านก็สามารถรวยได้เช่นกัน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง
หนังเศร้าทำให้เราอ้วนขึ้นได้นะ รู้แล้วหยุดร้องเลย !!
เพียงแค่นำเงินนั้นไปใส่ในธนาคารแค่นี้ก็สามารถช่วยให้คุณออมเงิน
สาเหตุของการเกิดผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร และค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง
การดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนสามัญ ตอน 1
การเปลี่ยนแปลงการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชี รูปแบบใหม่
หน้าที่ของผู้รับฝากขาย ในการขายสินค้า
หน้าที่ กับความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชี
ลูกไหนมีประโยชน์ต่อร่างกาย
50 Tips and Insights About Productivity, Happiness, and Life

ใส่ความเห็น