7 ข้อดี ข้อเสีย ระหว่าง หจก กับ บริษัท เสียภาษี

หจกกับบริษัท
Click to rate this post!
[Total: 7510 Average: 5]

ข้อดี ข้อเสีย ระหว่าง หจก กับ บริษัท 

นี่คือการเปรียบเทียบระหว่างหจก (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) และบริษัท (บริษัทจำกัด) ในรูปแบบตาราง

ลักษณะ หจก (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัท (บริษัทจำกัด)
การก่อตั้ง ง่ายและไม่ต้องมีทุนจดทะเบียนมากมาย ต้องมีทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย
ความยืดหยุ่นในการดำเนินกิจการ มีความยืดหยุ่นสูงในการเปลี่ยนแปลงเจ้าของหุ้นและโครงสร้างองค์กร มีข้อจำกัดในการเปลี่ยนแปลงเจ้าของหุ้นและโครงสร้างองค์กร
การรับผิดชอบ เจ้าของหุ้นต้องรับผิดชอบส่วนตัว มีการรับผิดชอบของบริษัทแยกจากเจ้าของหุ้น
การระดมทุน มีข้อจำกัดในการระดมทุนเพื่อเติบโต มีความยืดหยุ่นในการระดมทุนเพื่อเติบโต
การตรวจสอบและรายงานทางการบัญชี มีความต้องการรายงานและการตรวจสอบทางการบัญชีน้อยกว่า มีความต้องการรายงานและการตรวจสอบทางการบัญชีมากกว่า
ข้อจำกัดในการขายหุ้น มีข้อจำกัดในการขายหุ้นแก่บุคคลทั่วไป มีความยืดหยุ่นในการขายหุ้นแก่บุคคลทั่วไป
การเข้าถึงทุนทางการเงิน ไม่สามารถเข้าถึงทุนทางการเงินที่ใหญ่โต สามารถเข้าถึงทุนทางการเงินที่ใหญ่โตได้

การเลือกใช้รูปแบบของหจกหรือบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่จะก่อตั้ง รวมถึงความเหมาะสมในการรับผิดชอบทางกฎหมายและการเงิน

 

โครงสร้าง หจก 

โครงสร้างของหจก (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักต่อไปนี้

  1. ผู้ก่อตั้งหรือผู้ถือหุ้น เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิ์ถือหุ้นในหจก สามารถมีผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่งคนได้ โดยสัดส่วนการถือหุ้นจะระบุในเอกสารก่อตั้งของหจก

  2. ผู้บริหาร เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ในการบริหารและดำเนินกิจการของหจก สามารถเป็นผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับหจก โครงสร้างการบริหารอาจเป็นผู้บริหารเดียวหรือมีผู้บริหารหลายคนตามที่กำหนดในเอกสารก่อตั้ง

  3. เจ้าของหุ้นและส่วนที่ถือหุ้น เจ้าของหุ้นคือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นในหจก โดยส่วนที่ถือหุ้นสามารถแบ่งออกเป็นส่วนหนึ่งๆ โดยมีรูปแบบการแบ่งส่วนที่ถือหุ้นต่างๆ ซึ่งกำหนดในเอกสารก่อตั้งของหจก

  4. คณะกรรมการ หจกสามารถกำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อให้รับผิดชอบหรือดูแลเรื่องการบริหารงานของหจก คณะกรรมการสามารถมีสมาชิกหนึ่งคนขึ้นไป ซึ่งสมาชิกในคณะกรรมการอาจเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องกับหจก

  5. การประชุมผู้ถือหุ้น หจกมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอแนะหรือลงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของหจก การประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือการดำเนินกิจการที่สำคัญ

โครงสร้างของหจกจะต้องเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นที่รักษาเจ้าของหุ้นและผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่เหมาะสมและป้องกันความขัดแย้งในการดำเนินกิจการ

 

เจ้าของ หจก เรียกว่า

เจ้าของหจกเรียกว่า “ผู้ถือหุ้น” (Shareholders) หรือ “ผู้ก่อตั้ง” (Founders) ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ถือหุ้นในหจกนั้น ถ้าหากมีผู้ถือหุ้นหลายคนในหจก แต่ละคนจะถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดไว้ในเอกสารก่อตั้งของหจก

 

หจก กับ บริษัท เสียภาษีต่างกันอย่างไร

นี่คือการเปรียบเทียบการเสียภาษีระหว่างหจก (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) และบริษัท (บริษัทจำกัด) ในรูปแบบตาราง

ลักษณะ หจก (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัท (บริษัทจำกัด)
การเสียภาษี หจกไม่ได้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล แต่ผู้ถือหุ้นต้องเสียภาษีต่อรายได้ของตนเอง บริษัทเป็นนิติบุคคลแยกตัวเองจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย
อัตราภาษี อัตราภาษีรายได้ของผู้ถือหุ้นขึ้นอยู่กับรายได้รวมและอัตราภาษีบุคคลธรรมดา อัตราภาษีนิติบุคคลขึ้นอยู่กับประเภทกิจการและระดับรายได้ อัตราภาษีสูงขึ้นในทั่วไป
การลดหย่อนภาษี ผู้ถือหุ้นสามารถใช้การลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาตามกฎหมาย บริษัทสามารถใช้การลดหย่อนภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
การรายงานและตรวจสอบทางการบัญชี หจกมีความต้องการรายงานและตรวจสอบทางการบัญชีน้อยกว่า บริษัทมีความต้องการรายงานและตรวจสอบทางการบัญชีมากกว่า
การบริหารงานและการประชุมผู้ถือหุ้น หจกมีความยืดหยุ่นสูงในการบริหารงานและไม่จำเป็นต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีระเบียบและขั้นตอนในการบริหารงานและจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นระบบ
ความรับผิดชอบของเจ้าของหุ้น เจ้าของหุ้นในหจกต้องรับผิดชอบส่วนตัว เจ้าของหุ้นในบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัวและมีความเสี่ยงตามส่วนที่ถือหุ้นเท่านั้น
 
 
 
 

4 จุด ของความแตกต่าง ระหว่าง หจก. กับ บริษัท
หจก ต่างจาก บริษัท ตรงไหน

หจกกับบริษัท

1. ความรับผิดชอบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 คนขึ้นไปร่วมหุ้นกัน โดยมี 1 คนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้น
บริษัท 3 คนขึ้นไป แบ่งเงินลงทุนออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่ากัน แต่ละคนถือมากน้อยเท่าหรือไม่เท่ากันก็ได้ ความรับผิดชอบจำกัดเฉพาะค่าหุ้นที่ยังส่งไม่ครบ

2. การบริหาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดชอบเป็นผู้จัดการไม่ได้ หุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบ มีสิทธิ์เป็นผู้จัดการได้ หรือหุ้นส่วนทุกคนเห็นพ้องตั้งผู้จัดการคนนอกก็ได้(ต้องเห็นพ้อง) การดำเนินการหรือตัดสินใจของผู้จัดการต้องปรึกษากับหุ้นส่วนและต้องได้รับ การยินยอมจึงกระทำได้
บริษัท ผู้ลงทุน จัดตั้งบริษัท แล้วตั้งคณะกรรมการขึ้นมา จะเป็นตัวผู้ลงทุน หรือบุคคลอื่นก็ได้ กรรมการที่ตั้งขึ้นนี้ มีอำนาจการบริหาร

3. การแบ่งผลกำไร – ขาดทุน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลี่ยตามสัดส่วนผู้เป็นหุ้นส่วน
บริษัท จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ถือ

4. การเสียภาษี ทั้ง 2 อย่างเสียจากกำไรสุทธิ ตามอัตราก้าวหน้า

หจก กับ บริษัท

จุดต่างหจกกับบริษัท
จุดต่างหจกกับบริษัท
ความแตกต่างบริษัทหจก.
ความน่าเชื่อถือของบริษัทมีความมันคงน่าเชื่อถือมากกว่ามีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า
ค่าธรรมเนียมจัดตั้ง5,000 บาท1,000 บาท
จำนวนผู้จัดตั้งอย่างน้อย 3 คนใช้แค่ 2
ความรับผิดรับผิดชอบตามจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเท่านั้นมี 2 แบบ
1คนรับผิดไม่จำกัด
อีก 1 คนรับผิดตามจำนวนหุ้นที่ลง
จัดการประชุมสามัญประจำปีจัดให้มีประจำทุกปีมีหรือไม่มีก็ได้
การเสียภาษีอัตราก้าวหน้าอัตราก้าวหน้า
ผู้เซ็นงบการเงินCPA เท่านั้นCPA,TA
ปก Cloud Computing จัดการธุรกิจ

ใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing จัดการธุรกิจ

Cloud Computing มีอะไรบ้าง ประเภทของ cloud computing คุณสมบัติของ cloud computing model การให้บริการ cloud computing มี 3 ประเภทคือ ประโยชน์ของ cloud computing Cloud Computing คือ การประยุกต์ใช้ cloud computing ในด้านธุรกิจ ข้อดีของ cloud computing คือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย 10 ประกอบ อาชีพ ดำรงชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมาย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเข้าใจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาไทย ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย
หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ 7 โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหาย
ปก การตลาดออนไลน์

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง เบื้องต้น

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ ทําอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์เบื้องต้น แผนการตลาดออนไลน์ ตัวอย่าง การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล
ปก การจัดการธุรกิจออนไลน์

การจัดการธุรกิจออนไลน์ แนวคิด มีขั้นตอนอะไรบ้าง

การจัดการธุรกิจออนไลน์ หมายถึง การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง วิธีการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ คือ หลักการบริหารร้านค้า วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เสีย 7% ภายในกี่วัน VAT ในอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในกี่วัน VAT 10 คืออะไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่เปอร์เซ็น รายได้เท่าไรต้องจด VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปัจจุบันเก็บในอัตราใด ใครจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายมีดังนี้ Tax คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดยังไง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร VAT 0 กับ Non VAT สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือที่ใด บุคคลธรรมดา จด vat หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ รายได้เกิน 8 ล้าน แต่ไม่ได้จด vat สาขา SBT คือ บริษัท ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับโรคโควิด หนังสือ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีบำรุงท้องที่คืออะไร หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร ภาษีสรรพสามิต คืออะไร ภาษีซื้อ หมายถึง

ทํานายความฝันเห็นงู 7 เลขเด็ด งูกัด เหลือมตัวใหญ่

ฝันเห็นงูเลขเด็ด ฝันเห็นงูใหญ่เลขเด็ด ฝันเห็นงูกัด ฝันเห็นงูเหลือมตัวใหญ่ ฝันเห็นงู1ตัว ฝันเห็นงูตัวใหญ่ 1 ตัว ฝันเห็นงูเลื้อยมาหา ฝันเห็นงูหลายตัว เลขเด็ด
ปก การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ

การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ smes ปฏิบัติอย่างไร

การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจ smes ต้องปฏิบัติอย่างไร วิธีการวางแผนทางการเงินสำหรับธุรกิจมี 2 ลักษณะ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี การบริหาร การเงิน ในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ควร ปฏิบัติ อย่างไร วิธี เก็บเงิน ธุรกิจส่วนตัว แนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อม เงินสด ในทาง ธุรกิจ คือ การวางแผนทางการเงินหมายถึงอะไร และมีลักษณะอย่างไรบ้าง

Leave a Comment

Scroll to Top