เครื่องหมายถูก 5 สูตร Excel ค่าเฉลี่ย ยอดนิยม

สูตร-excel
Click to rate this post!
[Total: 5833 Average: 5]

สูตร Excel

รวมสูตร excel ใช้บ่อย! มีเก็บไว้ทำงานง่ายขึ้นเยอะ

โปรแกรมพิมพ์ดีด ยอดนิยมที่เป็นตารางการทำงานยอดฮิตของใครหลายคนคงหนีไม่พ้นโปรแกรม Excel ซึ่งบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าโปรแกรมเอ็กเซลคืออะไร ? จริง ๆ แล้ว excel คือ โปรแกรมหนึ่งของ Microsoft office ที่คนนิยมนำมาบันทึกกิจกรรมงานต่าง ๆ มากมาย

สูตร Excel

โดยความพิเศษของ Excel นั้นก็คือเราสามารถที่จะใส่สูตร excel เพื่อให้โปรแกรมช่วยคำนวณแลวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ ออกมาได้! ช่วยทำให้การทำงานต่าง ๆ ของเรานั้นง่ายมากขึ้น เท่ากับว่าหากใช้โปรแกรม Excel แต่ไม่ใช่สูตรเอ็กเซลแล้วล่ะก็เท่ากับเข้าไม่ถึงการใช้งานจริง ๆ และวันนี้เราก็เลยนำสูตร excel ที่ต้องมีติดมือไว้ รับรองเพิ่มการใช้สูตร excel ได้อย่างมือโปรเลยทีเดียว

การเขียนสูตร excel นั้นก็ไม่ยาก ส่วนใหญ่จะมีวิธีใส่สูตร-excel โดยการพิมพ์ลงไปในช่องกล่องข้อความได้เลยทันที ไม่จำเป็นจะต้องมีเทคนิคการใช้ excel ผาดโผนแต่อย่างใด ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใส่สูตรให้ถูกต้องนั้นเอง จากปกติที่ต้องเลือกเมนูเพื่อใช้สูตรเปลี่ยนเป็นวิธีใส่สูตร-excel โดยการพิมพ์ = และตามด้วยสูตรได้เลยทันที

รวมสูตร excel พื้นฐานที่ต้องรู้

หมวดการคำนวณ

 1. สูตร AVERAGE – ช่วยหาค่าเฉลี่ย excel โดยจะเป็นการหาค่าทั้งหมดของตัวเลขที่เลือกไว้ AVERAGE(number1, [number2], …)
  • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ =AVERAGE(C2:C11)
 2. สูตร SUM – สูตร-excel sum ช่วยหาค่าผลรวม excel เฉพาะตัวเลขที่เลือกไว้ โดยโปรแกรมจะนำเลขมาบวกกันทั้งหมด SUM(number1, [number2], …)
  • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ =SUM(A2:A10)
 3. สูตร SUMIF – สูตร-excel sumif เป็น excel ผลรวม แบบมีเงื่อนไข ช่วยหาค่าเฉพาะช่วงที่กำหนดไว้เท่านั้น SUMIF(range, criteria, [sum_range])
  • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ = SUMIF(B2:B11,B4,C2:C11)
   • range คือ = ช่วงที่ต้องการคำนวณที่มีเงื่อนไขระบุตาม criteria
   • criteria คือ เงื่อนไข
   • sum_range คือ ช่วงที่ต้องการหาผลรวมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
 4. สูตร MAX/MIN – สูตรการหารวมโดยดูค่าสูงสุด/ค่าต่ำสุดจากชุดตัวเลขที่ได้เลือกไว้ ค่าสูงสุดคือ MAX(number1, [number2], …) และค่าต่ำสุดคือ MIN(number1, [number2], …)
  • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ =MIN(A2:A11) และ =MAX(A2:A11)
 5. สูตร COUNT – สูตรนับจํานวน excel เป็นการใช้เพื่อนับจำนวนช่องที่เลือกทั้งหมด โดยจะนับเฉพาะช่องที่มีตัวเลขอยู่เท่านั้น ไม่ได้คำนวณตัวเลขที่อยู่ในช่องแต่อย่างใด
  • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ =COUNT(A2:A11)

หมวดวันที่

 1. สูตร TODAY – สูตรเพื่อใช้ในการใส่วันที่ของปัจจุบันวันนี้เท่านั้น
  • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ = TODAY ()
 2. สูตร DATE – สูตรเพื่อบังคับให้ช่องแสดงวันที่เรียงตามปีเดือนวันที่เราต้องการ สูตร-excel นับวันเดือนปี ซึ่งเป็นรูปแบบที่จะต้องระบุวัน DATE (year, month, day)
  • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ =DATE(2021,6,19)

หมวดข้อความ

สูตรvlooup

 1. สูตร VLOOKUP – สูตรเพื่อใช้ในการช่วยหาข้อมูลที่มีอยู่ให้แสดงขึ้นมาเอง โดยจะนำหรืออ้างอิงจากข้อมูลอีกชุดหนึ่งตามสูตรที่ได้ใส่ไว้ VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
  1. ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ = VLOOKUP(C14,B1:C20,2,FALSE)
   • lookup_value คือ ช่องที่ต้องการแสดงข้อมูล และจะต้องใส่สูตรลงไปในช่องนี้
   • table_array คือ ข้อมูลที่จะถูกนำหรืออ้างอิงไปแสดง โดยจะต้องกำหนดคลุมวงกว้างจาก Column หนึ่งไปยังอีก Column หนึ่ง เพื่อเผื่อให้โปรแกรมได้เลือกแสดงผล
   • col_index_num คือ ช่องนี้จะเป็นการเลือกช่องที่จะแสดงผลว่า ให้ Column ที่เลือกจาก table_array ช่องไหนขึ้นแสดงผล
   • range_lookup จะมีแค่ 2 ค่า ก็คือ ค่า True (แสดงค่าที่มีการเรียงจากน้อยไปมากแล้ว)และ False (แสดงค่าได้เลยไม่ต้องมีการเรียงค่ามากหรือน้อย) เท่านั้น
 2. สูตร IF – สูตรที่ใช้ในการทดสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ว่าเป็นจริงหรือเท็จสามารถนำไปประยุกได้อีกหลายสูตรเลยทีเดียว IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])
   • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ = IF(A2<A2, “กำไร”, “ขาดทุน”)
    • logical_test คือ ใส่ช่องที่ต้องการทำการทดสอบเงื่อนไข โดยจะต้องใส่สัญลักษณ์เงื่อนไขมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปด้วยเลย >, <, =
    • value_if_true คือ ถ้าเงื่อนไขจากช่อง logical_test เป็นความจริงให้แสดงผลเป็นข้อความอะไร
    • value_if_false คือ ถ้าเงื่อนไขจากช่อง logical_test เป็นความเท็จให้แสดงผลเป็นข้อความอะไร
 3. สูตร BAHTTEXT – สูตร-excel เพื่อเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษร ไม่ใช่การแปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือ BAHTTEXT (number) โดยตัวเลขที่อยู่ในช่องที่เลือกจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อความ
   • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ = BAHTTEXT(C2)
 4. สูตรCONCATENATE– สูตรเชื่อมข้อความ excel โดยดึงข้อความจากช่องต่าง ๆ มาต่อกันได้ตามต้องการ
   • ตัวอย่างวิธีใส่สูตร-excel พิมพ์ = CONCATENATE(B2,C2)

ปุ่มลัด excel ยอดฮิต

 • เครื่องหมายถูก excel 2017, 2016

การเลือกให้ช่องเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ เครื่องหมายถูก สามารถทำได้ โดยการเลือกช่องที่ต้องการ จากนั้นไปที่แถบเมนูกล่องโต้ตอบ > แทรก > สัญลักษณ์  > เลือกสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก

 • ผสานเซลล์ excel

excel รวมข้อความ จะต้องเลือกช่องกล่องข้อความและช่องทางที่ต้องการผสานจะต้องเป็นช่องทางเท่านั้นจึงจะสามารถผสานได้ โดยจะต้องเลือกคลุมแถบช่องที่ต้องการผสานทั้งหมดจากนั้นก็เลือกไปที่แถบเมนูกล่องโต้ตอบ หน้าแรก> เมนูผสาน (Merge)

 • รันเลขหน้า excel , สูตร-excel รันลําดับที่

สามารถทำได้โดยการพิมพ์เลขเรียงกันไว้ก่อน 2-3 ช่องจากนั้นลากคลุมช่องที่รันเลขหน้า excel เรียงกันไว้แล้ว ดูที่มุมขวาช่องที่คลุมจะเห็นสัญลักษณ์ + ให้กดเครื่องหมายบวกแล้วลากยาวลงไปยังช่องที่ต้องการรันเลขได้เลย หรืออีกกรณีหากช่องที่จะต้องรันเลขหน้า excel ได้มีการใช้งานหรือมีข้อความทิ้งไว้ข้าง ๆ ช่องที่จะรันเลขหน้า excel แล้วสามารถดับเบิ้ลคลิ๊กได้ที่สัญลักษณ์ + ได้เลยทันทีจะเป็นการสัญลักษณ์ + ไปเองโดยที่เราไม่ต้องลาก

            อย่างไรก็ตามสูตร-excel มีมากมายหลายสูตร และมีประโยชน์ของโปรแกรม excel อีกมากมายเพื่อช่วยในการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี ควรจะเริ่มต้นจากใช้สูตรง่าย ๆ ให้ได้ก่อนตามที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อใช้เป็นแล้วก็สามารถลองค้นหาค่าการคำนวณแบบ Advance เพิ่มเติมได้ และต่อไปถ้าต้องใช้โปรแกรม Excel อีกก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้ว เพราะหลังจากนี้รับรองได้เลยว่าจะใช้งานโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้นมากเลยทีเดียว

ปก พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

เรียนรู้ สร้าง พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

ขั้น ตอน การพัฒนา แอ พ พลิ เค ชั่ น 4 ขั้น ตอน ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน มีความสําคัญอย่างไร เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวางแผนการทำงานพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ เครื่องมือข้อใด ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่เป็น หัวใจสำคัญ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ ใช้แนวคิดใดในการพัฒนา การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ปก การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

กลวิธีการใช้ภาษา กลวิธีการใช้ภาษา มีอะไรบ้าง วิจัยกลวิธีการใช้ภาษา วิจัย การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์ วิเคราะห์การใช้ภาษาโฆษณา กลวิธีการใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ ปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ ลักษณะ รูป แบบ การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์
ปก บริหารจัดการความเสี่ยง

บริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกัน ฉ้อโกงในธุรกิจ

ความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่าง ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตdoc การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ตัวอย่าง การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงการทุจริต มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน การจัดการความเสี่ยงในองค์กร ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยง
การทำอาหาร

การทำอาหาร 11 วิธี ทำกับข้าว ประกอบอาหาร

การทำอาหาร ความปลอดภัยในการทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ง่ายๆ ทํา อาหาร 5 ขั้น ตอน เรื่อง การทำอาหาร การ เขียน บรรยาย การทำอาหาร เกร็ดความรู้ การทำอาหาร เมนูอาหาร แนวคิด การทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ
ปก Cloud Computing จัดการธุรกิจ

ใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing จัดการธุรกิจ

Cloud Computing มีอะไรบ้าง ประเภทของ cloud computing คุณสมบัติของ cloud computing model การให้บริการ cloud computing มี 3 ประเภทคือ ประโยชน์ของ cloud computing Cloud Computing คือ การประยุกต์ใช้ cloud computing ในด้านธุรกิจ ข้อดีของ cloud computing คือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย 10 ประกอบ อาชีพ ดำรงชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมาย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเข้าใจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาไทย ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย
ปก การตลาดออนไลน์

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง เบื้องต้น

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ ทําอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์เบื้องต้น แผนการตลาดออนไลน์ ตัวอย่าง การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล
หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ 7 โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหาย

Leave a Comment

Scroll to Top