สูตรทางบัญชี คำนวณหา สินค้าที่มีเพื่อขาย สูตรหา สินค้าที่มีเพื่อขาย

[Total: 0    Average: 0/5]

สินค้าที่มีเพื่อขาย  สินค้าคงเหลือต้นงวด  +  ซื้อสุทธิ

ใส่ความเห็น