สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย

[Total: 4    Average: 4.3/5]

ต้นทุนขาย  สินค้าคงเหลือต้นงวด  +  ซื้อสุทธิ  –  สินค้าคงเหลือปลายงวด

ใส่ความเห็น