48 สูตรการหาพื้นที่ และ ปริมาตร เส้นรอบรูป

สูตรการหาพื้นที่และปริมาตร สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม สรุป สูตรการหาพื้นที่ pdf สูตรการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก สูตรการหาพื้นที่ห้าเหลี่ยม
Click to rate this post!
[Total: 24 Average: 5]

สูตรการหาพื้นที่และปริมาตร

การหาพื้นที่และปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ สามารถทำได้โดยใช้สูตรที่แตกต่างกันตามรูปทรงนั้น ๆ ดังนี้:

 1. สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พื้นที่และความยาวเส้นรอบรูป):

  • พื้นที่ = ความยาว x ความกว้าง
  • ความยาวเส้นรอบรูป = 2 x (ความยาว + ความกว้าง)
 2. สี่เหลี่ยมจัตุรัส (พื้นที่และความยาวเส้นรอบรูป):

  • พื้นที่ = ด้านยาว x ด้านกว้าง
  • ความยาวเส้นรอบรูป = 4 x ด้าน
 3. สามเหลี่ยม (พื้นที่):

  • พื้นที่ = (ความยาวฐาน x ความสูง) / 2
 4. วงกลม (พื้นที่และเส้นรอบรูป):

  • พื้นที่ = π x รัศมี²
  • เส้นรอบรูป (เส้นรอบวง) = 2 x π x รัศมี
 5. ทรงกระบอก (ปริมาตร):

  • ปริมาตร = π x รัศมี² x ความสูง
 6. ทรงกรวย (ปริมาตร):

  • ปริมาตร = (1/3) x π x รัศมีฐาน² x ความสูง
 7. ทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ปริมาตร):

  • ปริมาตร = พื้นที่ฐาน x ความสูง
 8. ทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ปริมาตร):

  • ปริมาตร = พื้นที่ฐาน x ความสูง

โปรดจำไว้ว่าสูตรเหล่านี้มีการใช้หน่วยเป็นหน่วยมาตราฐาน เช่น เซนติเมตร (cm) หรือ เมตร (m) และ π (พาย) คือค่าคงที่ประมาณ 3.14159.

 1. ทรงกระบอกทรงกรวย (ปริมาตร):

  • ปริมาตร = (1/3) x π x (รัศมีฐานบน² + รัศมีฐานล่าง² + รัศมีฐานบน x รัศมีฐานล่าง) x ความสูง
 2. ทรงกรวยทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ปริมาตร):

 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงสามเหลี่ยม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงวงกลม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x รัศมีฐาน² x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงเหลี่ยมจัตุรัส (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงกลมสอง (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (2/3) x π x รัศมีฐาน³
 1. ทรงกรวยทรงเหลี่ยมบางส่วน (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x ความยาวของฐาน x ความสูง x ความกว้าง
 1. ทรงกรวยทรงพีระมิด (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงทรงปริซึม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงปิระมิดฐานสามเหลี่ยม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงคีโอเซีย (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (4/3) x π x รัศมี³
 1. ทรงกรวยทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงหกเหลี่ยม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (2/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงวงกรม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x รัศมีฐาน² x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงคอนเวอร์ (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x (รัศมีฐานบน² + รัศมีฐานล่าง² + รัศมีฐานบน x รัศมีฐานล่าง) x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงเหลี่ยมรูปเดี่ยว (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงหกเหลี่ยมมุมฉาก (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงปริซึมฐานเป็นสี่เหลี่ยม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงสามเหลี่ยมมุมฉาก (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงหกเหลี่ยมมุมฉาก (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงสามเหลี่ยมที่มุมยังไม่ใช่ฉาก (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงหกเหลี่ยมที่มุมยังไม่ใช่ฉาก (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงหกเหลี่ยมรูปเดี่ยว (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงพีระมิดฐานหกเหลี่ยม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงกลมโค้ง (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x (รัศมีฐานบน² + รัศมีฐานล่าง² + รัศมีฐานบน x รัศมีฐานล่าง) x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงกลมล้อมรูปสามเหลี่ยม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงปริซึมมุมฉาก (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงคอนเวอร์พีระมิดฐานสามเหลี่ยม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงหกเหลี่ยมทรงคอนเวอร์ (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x (รัศมีฐานบน² + รัศมีฐานล่าง² + รัศมีฐานบน x รัศมีฐานล่าง) x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงหกเหลี่ยมมุมฉากทรงคอนเวอร์ (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง

แน่นอน! นี่คือสูตรเพิ่มเติมสำหรับรูปทรงเพิ่มเติม:

 1. ทรงกรวยทรงสามเหลี่ยมมุมฉากทรงคอนเวอร์ (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงหกเหลี่ยมทรงคอนเวอร์มุมฉาก (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x พื้นที่ฐาน x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงเต็ม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x รัศมีฐาน² x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงเต็มทรงคอนเวอร์ (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x รัศมีฐาน² x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงคอนเวอร์เบี่ยงเบน (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x (รัศมีฐานบน² + รัศมีฐานล่าง² + รัศมีฐานบน x รัศมีฐานล่าง) x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงเต็มทรงคอนเวอร์เบี่ยงเบน (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x (รัศมีฐานบน² + รัศมีฐานล่าง² + รัศมีฐานบน x รัศมีฐานล่าง) x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงคอนเวอร์เบี่ยงเบนทรงเต็ม (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x (รัศมีฐานบน² + รัศมีฐานล่าง² + รัศมีฐานบน x รัศมีฐานล่าง) x ความสูง
 1. ทรงกรวยทรงคอนเวอร์เบี่ยงเบนทรงเต็มทรงคอนเวอร์เบี่ยงเบน (ปริมาตร):
 • ปริมาตร = (1/3) x π x (รัศมีฐานบน² + รัศมีฐานล่าง² + รัศมีฐานบน x รัศมีฐานล่าง) x ความสูง

โปรดอย่าลืมตรวจสอบหน่วยที่ใช้ในสูตรเพื่อให้แน่ใจว่าครบถ้วนและถูกต้องตามที่คุณต้องการคำนวณ. หากคุณมีรูปทรงที่ไม่แน่ใจว่าใช้สูตรอะไรในการคำนวณ สามารถอธิบายรูปทรงนั้นๆ มาให้ฉันเห็นเพื่อให้ฉันช่วยคำนวณหรือแนะนำสูตรได้นะครับ!

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ปก รำวงมาตรฐาน

รําวงมาตรฐาน ประวัติ 10 เพลง ท่ารํา ประวัติ ย่อ

รําวงมาตรฐาน รําวงมาตรฐาน ประวัติ รําวงมาตรฐาน 10 เพลง ท่ารํา รําวงมาตรฐาน 10 เพลง ประวัติรําวงมาตรฐาน แบบย่อ รําวงมาตรฐาน หมายถึงอะไร รําวงมาตรฐาน การแต่งกาย ท่ารําวงมาตรฐาน 10 ท่า รําวงมาตรฐาน มีกี่ท่า เพลงรำวงมาตรฐาน ประวัติความเป็นมา ของ รำวงมาตรฐาน รำวงมาตรฐาน 10 เพลง เพลงรําวง มาตรฐาน 10 เพลง มีเพลงอะไรบ้าง การแต่งกายรำวงมาตรฐาน เนื้อเพลงรำวง 10 เพลงรำวงมาตรฐาน นาฏศิลป์ไทยมีกี่ประเภท ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย

อริยสัจมีความสำคัญอย่างไรในการเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความทุ่มเทในความทรงจำและการเรียนรู้?

อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมที่เป็นแก่นของพระพุทธศาสนาอย่างไร อริยสัจ 4 มีความสําคัญอย่างไร นิโรธคือ อริยสัจ 4 ใน-ชีวิต-ประ-จํา-วัน อริยสัจ 4 หมายถึง อริยสัจ 4 สรุป อริยสัจ 4 ทุกข์ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ใกล้ฉัน ออนไลน์

ในการแพ้หมากรุก เมื่อใดจึงจะถือว่าเป็น “แมท”?

ประวัติหมากฮอส วิธี เล่น หมากฮอส มาตรฐาน ทำไม เรียก หมากฮอส หมากรุก เล่นกับ บอ ท แช ท หมากฮอส แช ท วัยรุ่น หมากฮอส หมากรุก ตาราง หมากฮอส ขนาด เท่า ไหร่ กลหมากฮอส ใกล้ฉัน ออนไลน์
จิตอาสา

โครงการ กิจกรรมจิตอาสา 20 ในชุมชน มีอะไรบ้าง

โครงการกิจกรรมจิตอาสา ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสา จิตอาสาออนไลน์ จิตอาสามีอะไรบ้าง จิตอาสา10ข้อ กิจกรรมจิตอาสาในชุมชน กิจกรรมจิตอาสา ประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา ฟรี กิจกรรมจิตอาสา 65 กิจกรรมจิตอาสา 2565 ฟรี
สัตว์เศรษฐกิจ

สัตว์เศรษฐกิจ 2 เลี้ยง ความสำคัญ พันธุ์ที่นิยม

สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจตามความต้องการของผู้บริโภค สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ที่ทำรายได้ให้คนไทยมาช้านาน ความสำคัญของสัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจ หมายถึงอะไร สัตว์เศรษฐกิจ มีอะไรบ้าง
ศีล

ศีล คือ ห้าม 5 ข้อ มีอะไรบ้าง ขันธ์ เบญจ ทำดี จิต

ศีล5 ศีลมีอะไรบ้าง ศีลคือ ศีล 8 ศีลมีกี่ประเภท การรักษาศีล สรุปศีล ผู้มีศีล คือ อย่างไร

ถ้ารู้จักความสูงและรัศมีของทรงกระบอก สามารถคำนวณปริมาตรได้อย่างไร?

สูตรหาปริมาตรทรงกระบอก โปรแกรมหาปริมาตรทรงกระบอก สูตรหาปริมาตรทรงกระบอก ลิตร สูตรปริมาตรทรงกระบอกกลวง สูตรหาปริมาตรทรงกระบอกแนวนอน คำนวณปริมาตร น้ำมัน ถัง กลม สูตรหาปริมาตรลูกบาศก์ โจทย์ปริมาตรทรงกระบอก ใกล้ฉัน ออนไลน์
ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน 7 ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง วิธีเขียน

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel

Leave a Comment

Scroll to Top