สุริยุปราคา 7 ห้าม เกิดเต็มดวง คราส ปรากฏการณ์ บางส่วน

สุริยุปราคา
Click to rate this post!
[Total: 2373 Average: 5]

 

สุริยุปราคา

สุริยุปราคาเกิดจาก
สุริยุปราคาเกิดจาก

   สุริยุปราคาเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เพราะการเกิดสุริยุปราคาได้นั้นต้องมีองค์ประกอบของทั้งสามดวงดาวสำคัญเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นก็คือดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก หากเรามองดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันและมองดวงจันทร์ในเวลากลางคืนจะสังเกตได้ว่าทั้งสองมีขนาดเท่าๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้วดวงอาทิตย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ยาวกว่าดวงจันทร์ถึง 400 เท่าแต่ที่เราเห็นขนาดของทั้งสองไม่แตกต่างกันมากเป็นเพราะดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกมากกว่าดวงจันทร์ถึง 400 เท่านั่นเอง ซึ่งสุริยุปราคาหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสุริยคราสเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกโคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์ขั้นอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลกมักจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่ถ้าหากจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาขึ้นมักจะเกิดขึ้นในวันแรม 15 ค่ำดวงจันทร์จะค่อยๆ โคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์ทำให้เราที่อยู่บนโลกเห็นดวงอาทิตย์ค่อยๆ มืดดับไปจนเต็มดวงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการเกิดสุริยุ ปราคาเต็มดวงหรือที่ใครหลายๆ คนเรียกกันว่าราหูอมดวงอาทิตย์นั่นเอง

การเกิดสุริยุ ปราคาและจันทรุปราคา

การเกิดสุริยุปราคา
การเกิดสุริยุปราคา

   แน่นอนว่าเมื่อมีการเกิดของสุริยุ ปราคาก็ต้องมีการเกิดของจันทรุปราคาเช่นกันแต่สุริยุ ปราคา จันทรุปราคาจะแตกต่างกันตรงที่สุริยุ ปราคาเกิดจากการเรียงตัวในแนวเดียวกันของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกโดยมีดวงจันทร์อยู่ระหว่างกลาง ซึ่งสามารถแบ่งสุริยุ ปราคาได้เป็นสี่ประเภทด้วยกัน ได้แก่ สุริยุ ปราคาเต็มดวง, สุริยุ ปราคาบางส่วน, สุริยุ ปราคาวงแหวน และสุริยุ ปราคาผสม แต่สำหรับจันทรุปราคานั้นเกิดจากการเรียงตัวในแนวเดียวกันของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกโดยมีโลกอยู่ระหว่างกลางมักเกิดขึ้นในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ

   สุริยุ ปราคา คือปรากฏการณ์ที่ใครหลายๆ คนอยากจะเห็นสักครั้งในชีวิตเหมือนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ต้องจดบันทึกไว้ สำหรับสุริยุ ปราคาภาษาอังกฤษเรียกว่า Solar Eclipse ข้อแนะนำเพิ่มเติม ไม่ควรมองการเกิดสุริยุ ปราคาด้วยตาเปล่าเพราะเหมือนเป็นการมองดวงอาทิตย์โดยตรงแสงของดวงอาทิตย์อาจส่งผลอันตรายต่อดวงตาได้ควรมองผ่านอุปกรณ์กรองแสง

การเกิดสุริยุปราคา
การเกิดสุริยุปราคา

   Solar Eclipse คือคำสากลที่ใช้เรียกปรากฏการณ์สุริยุ ปราคา สำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นสุริยุ ปราคาสามารถค้นหารูปสุริยุ ปราคาในอินเทอร์เน็ตแต่อาจมีข้อสงสัยที่ว่าทำไมรูปสุริย ปราคาในไทยแต่ละรูปนั้นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนั่นเป็นเพราะการโคจรของดวงจันทร์ผ่านดวงอาทิตย์ที่ต่างกันหรือระยะห่างระหว่างดวงจันทร์กับโลกที่แตกต่างกันนั่นเอง โดยรูปสุริยุ ปราคาจะสามารถแบ่งออกเป็นสี่ประเภทดังต่อไปนี้

 1. สุริยุ ปราคาเต็มดวง (Total eclipse) จะมีลักษณะที่ดวงจันทร์มีขนาดใหญ่เกือบเทียบเท่าดวงอาทิตย์ส่งผลให้เรามองดวงจันทร์โคจรบังดวงอาทิตย์ได้ทั้งหมด จนเราเห็นดวงอาทิตย์มืดสนิททั้งดวง
 2. สุริยุ ปราคาบางส่วน (Partial eclipse) จะมีลักษณะที่ดวงจันทร์สามารถบังดวงอาทิตย์ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เราก็จะเห็นดวงอาทิตย์มืดเป็นบางส่วน สว่างบางเป็นส่วนนั่นเอง
 3. สุริยุ ปราคาวงแหวน (Annular eclipse) จะมีลักษณะที่ดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งห่างไกลจากโลกมาก เราจึงเห็นดวงจันทร์ในขนาดที่เล็กกว่าปกติ ดังนั้นเมื่อดวงจันทร์โคจรไปในแนวเดียวกันกับดวงอาทิตย์และโลกแล้ว เราที่มองสุริยุ ปราคาจากโลกจะเห็นดวงจันทร์ทับดวงอาทิตย์แต่เพราะขนาดของดวงจันทร์ที่เล็กกว่าดวงอาทิตย์มากส่งผลให้เราเห็นสุริยุ ปราคาในลักษณะวงแหวน
 4. สุริยุ ปราคาผสม (Hybrid eclipse) ความโค้งของโลกส่งผลให้เราเห็นสุริยุ ปราคาในลักษณะที่เป็นแบบผสมกล่าวคือ บางส่วนเห็นสุริยุ ปราคาเต็มดวง บางส่วนเห็นสุริยุ ปราคาเป็นวงแหวน เหตุที่บางส่วนเห็นสุริย ปราคาเต็มดวงเป็นเพราะอยู่ใกล้ดวงจันทร์มากกว่านั่นเอง

ดวงจันทร์หมุนรอบโลกทำให้เกิดอะไร

ดวงจันทร์หมุนรอบโลก
ดวงจันทร์หมุนรอบโลก

   เคยสงสัยไหมว่าข้างขึ้น ข้างแรมในปฏิทินของไทยเราเกิดขึ้นจากอะไร? คำตอบก็คือเกิดจากการที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกนั่นเอง ทำให้เราที่อยู่บนโลกมองเห็นแสงที่เกิดจากการสะท้อนจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันออกไปและเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ‘ปรากฏการณ์ข้างขึ้น ข้างแรม

   ปรากฏการณ์ข้างขึ้น เกิดขึ้นจากการที่ดวงจันทร์โคจรผ่านระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ส่งผลให้เราไม่เห็นแสงสว่างของดวงจันทร์ แต่เมื่อมีการเคลื่อนตัวผ่านไปเรื่อยๆ เราจะค่อยๆ เห็นเสี้ยวของแสงสว่างของดวงจันทร์มากขึ้นเรื่อยๆ เรียกกันว่า ‘ข้างขึ้น’ ซึ่งปรากฏการณ์ข้างขึ้นยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ประกอบไปด้วยดังนี้

 • ช่วงที่หนึ่ง เรียกว่า Waxing Crescent จะเป็นช่วงที่เริ่มเห็นเสี้ยวดวงจันทร์ทางขอบฟ้าทิศตะวันตกหลังพลบค่ำและจะค่อยๆ เห็นสูงมากขึ้นเรื่อยๆ วันละประมาณ 12 องศาและดวงจันทร์จะตกขอบฟ้าทางทิศตะวันตกช้าลงเรื่อยๆ
 • ช่วงที่สอง เรียกว่า Waxing Gibbous หลังเริ่มปรากฏการณ์ข้างขึ้นประมาณ 1 สัปดาห์เราจะเห็นดวงจันทร์ครึ่งดวงโดยประมาณจะค่อยๆ ลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกช่วงเที่ยงคืน

   ปรากฏการณ์ข้างแรม เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์โคจรผ่านหลังโลกซึ่งเป็นทิศตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ เราจะเห็นดวงจันทร์ค่อยๆ แหว่งไปทีละน้อยๆ เรียกกันว่า ‘ข้างแรม’ ซึ่งปรากฏการณ์ข้างแรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ข้างขึ้น ประกอบไปด้วยดังนี้

 • ช่วงที่หนึ่ง Waning Gibbous จะเป็นช่วงที่ค่อยๆ เริ่มเห็นดวงจันทร์แหว่งไปทีละน้อยและจะเริ่มเห็นดวงจันทร์ทางทิศตะวันออกช้าลงวันละ 50 นาทีโดยประมาณ
 • ช่วงที่สอง Waning Crescent หลังจากปรากฏการณ์ข้างแรมเกิดขึ้นประมาณ 1 สัปดาห์ เราจะเห็นดวงจันทร์ประมาณครึ่งดวงและเริ่มเห็นดวงจันทร์ทางทิศตะวันออกหลังเวลาเที่ยงคืนไปแล้ว เคลื่อนตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ จนอยู่บนจุดสูงสุดบนท้องฟ้าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นในช่วงเช้า และเราจะเห็นดวงจันทร์ทางทิศตะวันออกช้าลงวันละ 50 นาทีโดยประมาณ

   เห็นได้ชัดว่าการโคจรของทั้งสามดวงดาวล้วนมีความสำคัญต่อการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ และนอกจากที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทั้งสามดวงดาวนี้อีกมากมาย อาทิเช่น การเกิดฤดูกาล การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง และการเกิดกลางวันกลางคืน เป็นต้น

น้ำขึ้น น้ำลง
น้ำขึ้น น้ำลง

   สำหรับใครที่อยากดูสุริยุ ปราคาครั้งต่อไปสามารถดูสุริยุ ปราคาได้อีกครั้งในช่วงสิ้นปี จะเกิดสุริยุ ปราคาเต็มดวงในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ดวงจันทร์จะมีขนาดใหญ่เทียบเท่าดวงอาทิตย์ส่งผลให้ดวงจันทร์จะสามารถบังดวงอาทิตย์ได้เต็มดวง และสามารถดูจันทรุปราคาบางส่วนหรือจันทร์ไม่เต็มดวงได้ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และอย่าลืมสวมใส่อุปกรณ์กรองแสงเพื่อปกป้องดวงตาเวลาดูสุริยุ ปราคาและจันทรุปราคา

สุริยุ ปราคา 2563 เกิดขึ้น 2 ครั้ง ได้แก่

 • สุริยุ ปราคาวงแหวน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2563
 • สุริยุ ปราคาเต็มดวง ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563

สุริยุ ปราคา 2561 เกิดขึ้น 2 ครั้ง ได้แก่

 • สุริยุ ปราคาบางส่วน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • สุริยุ ปราคาบางส่วน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ที่มาบทความ
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2
http://www.lesa.biz/astronomy/astro-events/solar-eclipse
https://tuemaster.com/blog/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2/
http://thaiastro.nectec.or.th/skyevent/article/eclipses2021/
http://thaiastro.nectec.or.th/skyevent/article/eclipses2020/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2_15_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2561
https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjMzNTg3

 

ใบส่งสินค้าชั่วคราว

ใบส่งสินค้าชั่วคราว 7 ใบส่งของ สินค้า ล่าสุด

ใบส่งสินค้าชั่วคราว คือ ใบส่งของ ตัวอย่างการเขียนใบส่งของ ใบส่งสินค้าชั่วคราวประกอบด้วย ดาวโหลดใบส่งสินค้า
ปก การวางแผนการเงิน

ตัวอย่างการวางแผนการเงิน ขั้นตอน มีอะไรบ้าง

ตัวอย่างการวางแผนการเงิน แผนการเงิน มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการวางแผนการเงิน การวางแผนการใช้เงินในชีวิต ประ จํา วัน งบรายได้-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคลแตกต่างกันอย่างไร การวางแผนทางการเงินของธุรกิจ ตัวอย่างการวางแผนการเงินส่วนบุคคล วางแผน การเงิน มือใหม่
แนวคิด

การพัฒนาตนเอง 3 เก่ง ใน ทํางาน หลัก ตัวอย่าง

การพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเอง หมายถึง การพัฒนาตนเอง ใน การทํางาน Growth Mindset กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ วิธีคิดพัฒนาตนเองให้สามารถปรับเป็น Growth Mindset และประสบความสำเร็จได้ การพัฒนาตนเองชุมชนสังคม
strategy

กลยุทธ์ 3 ข้อ ธุรกิจ วางแผน ระดับองค์กร อะไร

กลยุทธ์ กลยุทธ์ คือ แผน กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ ทางการ ตลาด คือ กลยุทธ์ CSR คือ อะไร กลยุทธ์ การ ตลาด คือ กลยุทธ์ seo คือ กลยุทธ์ synergy คือ กลยุทธ์ ป่า ล้อม เมือง คือ กลยุทธ์ 4p คือ กลยุทธ์ imc คือ กลยุทธ์ differentiation คือ กลยุทธ์ ต้นทุน ต่ำ คือ กลยุทธ์ white ocean strategy คือ กลยุทธ์ 7ps คือ กลยุทธ์ 3 ระดับ คือ กลยุทธ์ 3c คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ 3r คือ กลยุทธ์ tows matrix คือ กลยุทธ์ การ ตลาด สมัยใหม่ ยุค 3.0 คือ อะไร กลยุทธ์ CSV คือ กลยุทธ์ blue ocean คือ กลยุทธ์ 5c คือ
ปก การสร้างส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า

การสร้าง ส่งเสริมความสัมพันธ์กับ ลูกค้า

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า มีอะไรบ้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้า ตัวอย่าง กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 4 ขั้นตอน การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า kfc กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า คืออะไร การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า
ปก การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

กลวิธีการใช้ภาษา กลวิธีการใช้ภาษา มีอะไรบ้าง วิจัยกลวิธีการใช้ภาษา วิจัย การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์ วิเคราะห์การใช้ภาษาโฆษณา กลวิธีการใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ ปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ ลักษณะ รูป แบบ การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์
ปก พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

เรียนรู้ สร้าง พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

ขั้น ตอน การพัฒนา แอ พ พลิ เค ชั่ น 4 ขั้น ตอน ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน มีความสําคัญอย่างไร เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวางแผนการทำงานพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ เครื่องมือข้อใด ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่เป็น หัวใจสำคัญ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ ใช้แนวคิดใดในการพัฒนา การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
การทำอาหาร

การทำอาหาร 11 วิธี ทำกับข้าว ประกอบอาหาร

การทำอาหาร ความปลอดภัยในการทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ง่ายๆ ทํา อาหาร 5 ขั้น ตอน เรื่อง การทำอาหาร การ เขียน บรรยาย การทำอาหาร เกร็ดความรู้ การทำอาหาร เมนูอาหาร แนวคิด การทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ

Leave a Comment

Scroll to Top