10,000 กู้เงินด่วน สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน

สินเชื่อส่วนบุคคล
Click to rate this post!
[Total: 3249 Average: 5]

สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร รู้ก่อนตัดสินใจทำสินเชื่อ 2564

เนื่องจากวิกฤตการณ์การเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ที่มีมาตั้งแต่ปี 2019 นั้น ส่งผลให้สภาวะทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว หลายประเทศต้องพากันปิดประเทศ สำหรับประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในส่วนของการท่องเที่ยวเองก็ทำ GDP มวลรวมของประเทศช่วง 1-2 ปีนี้นั้น ต่ำสุดในรอบหลายปีเลยทีเดียว เห็นได้ชัดว่าประชาชนทุกคน หน่วยงานองค์กรในทุกภาคส่วนล้วนแต่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันทั้งสิ้น

สินเชื่อส่วนบุคคล คือ
สินเชื่อส่วนบุคคล คือ

ดังนั้น ทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราทุกคนสามารถก้าวผ่านช่วงยากลำบากนี้ไปได้ ก็คือการขอกู้เงิน เพื่อนำเงินก้อนมาหมุนเวียนใช้จ่าย ไม่ว่าจะปลดภาระหนี้สินแต่ละเดือน หรือมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินก้อนกะทันหัน เหตุผลที่หลายคนอยากกู้เงินสักก้อนมาใช้จ่ายหมุนเวียนในชีวิตประจำวันมีด้วยกันหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นค่าดำรงชีพ เพื่อการอุปโภค และบริโภค เพื่อให้จ่ายทั่วไปที่จำเป็น เป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันชีวิต ประกันภัยรถยนต์ประจำปี ค่าเทอมบุตรหลาย ค่าซ่อมแซมบ้าน หรือกระทั่งนำเงินก้อนที่ได้ไปโปะหนี้นอกระบบก็ตาม เมื่อต้องการขอสินเชื่อในระบบที่ไม่มีวัตถุประสงค์แน่ชัด หรือไม่มีหลักประกันเงินกู้ ก็ทำให้หลายคนมีความกังวลว่าจะกู้ไม่ผ่าน หรืออย่างนั้นจะต้องขอสินเชื่ออะไรที่สามารถนำเงินก้อนที่ได้ไปใช้ได้ตามต้องการ โดยสินเชื่อที่มาตอบโจทย์ลักษณะการใช้เงินเช่นนี้ก็คือ “สินเชื่อส่วนบุคคล” นั่นเอง ซึ่งจะมีลักษณะอย่างไรนั้น เราไปดูกันเลย

สินเชื่อบุคคล คืออะไร

สินเชื่อบุคคลเป็นลักษณะของการให้เงินกู้ประเภทหนึ่ง โดยจะให้วงเงินตามแต่เงื่อนไขของสถาบันการเงินแห่งนั้นพิจารณาเป็นหลัก เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่ผู้กู้เงินรายบุคคล เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายไปตามอเนกประสงค์หรือตามต้องการได้เลย

สินเชื่อคือ เรียกง่าย ๆ ว่าให้เงินก้อนไปเลยไม่ว่าวัตถุประสงค์ของผู้ขอกู้จะเป็นอะไรก็ตาม โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินที่อนุมัติวงเงินดังกล่าวก็จะได้ผลตอบแทนจากการปล่อยเงินกู้ยืมเป็นดอกเบี้ยแทน ซึ่งดอกเบี้ยนั้นจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่เจ้าของสินเชื่อจะกำหนดเงื่อนไขแต่จะต้องอยู่ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดด้วยเช่นกัน

โดยทั่วไปเรียก “สินเชื่อส่วนบุคคล” หรือเรียก “สินเชื่อบุคคล” ซึ่งเป็นชื่อเรียกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินชนิดหนึ่งของธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

เงื่อนไขแต่ละอาชีพในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

เงินกู้ธนาคาร
เงินกู้ธนาคาร

เป็นสินเชื่อที่ขอได้ทั้งพนักงานประจำทั้งของบริษัทเอกชน และหน่วยงานรัฐ ราชการ ผู้ประกอบการธุรกิจSME ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย เจ้าของกิจการ และกลุ่มอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ โดยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่กำหนดคุณสมบัติว่าให้เงินก้อนนี้กับใครได้บ้าง

 • กลุ่มพนักงานพนักงานประจำ หรือมนุษย์เงินเดือน เช่น พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มพนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างหรือกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ต้องมีการประกอบอาชีพมาแล้วประมาณ 6 เดือนจนถึง 1 ปีขึ้นไป ลักษณะนี้มักจะได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลง่าย เพราะมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่แล้ว หรือบางองค์กรอาจจะมีการทำสัญญา MOU ระหว่างธนาคารกับบริษัททำให้อาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องการขอสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นไปอีก แต่อาจจะต้องมีการทำสัญญาให้หักเงินเดือนกับทางบริษัทโดยตรง โดยการขอสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่อย่างใด

รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000-15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน เอกสารรายการเดินบัญชีที่เงินเดือนเข้าออกประมาณ 3-6 เดือน อาจจะต้องยื่นบัญชีเพิ่มบางกรณี (ถ้ามี)

 • กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป

เป็นกลุ่มลูกค้าที่ขอสินเชื่อเพื่อใช้สำหรับการลงทุนหรือนำเงินใช้จ่ายส่วนตัว แต่มีอาชีพเป็นผู้ประกอบกิจการ เช่น เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการรายย่อย เป็นต้น

จะต้องมีการประกอบหรือดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป โดยจะต้องมีการเดินรายการบัญชีที่ดี แต่ต้องการรายได้ขันต่ำต่อเดือน

รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำเริ่มต้นตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

เอกสารส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการ(ถ้ามี) เช่น หนังสือจดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น

 • กลุ่มอาชีพอิสระ

ลักษณะของกลุ่มงานนี้เป็นอาชีพอิสระทั่วไป กลุ่มงานฟรีแลนซ์ เช่น กราฟฟิคดีไซน์ นักแปล นักเขียน เป็นต้น เป็นกลุ่มอาชีพที่ถูกมองว่าทำงานแบบรายรับไม่แน่นอนเพราะไม่มีการสังกัดการทำงานกับบริษัทไหนเป็นพิเศษ ทำให้หลายสถาบันการเงินไม่ได้อนุมัติให้สินเชื่อส่วนบุคคลกับกลุ่มงานนี้มากนัก อย่างไรก็ตามหากมีรายการเดินบัญชีที่ดี และแสดงให้เห็นถึงรายรับที่ต่อเนื่องก็มีโอกาสที่สามารถขอสินเชื่อได้เหมือนกัน

จะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

เอกสารส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

            อย่างไรก็ตามสถาบันการเงินจะกำหนดคุณสมบัติว่าต้องการกลุ่มผู้สมัครแบบไหนไว้ตั้งแต่แรกแล้ว ก็สามารถค้นหาได้เลยว่าสถาบันการเงินไหนที่เหมาะกับเราบ้าง

หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชอื่กรุงไทยสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่ออนุมัติให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มอาชีพพก็มีความแตกต่างกันไปตามแต่สถาบันการเงิน ซึ่งการมีเงินเดือนสูงไม่ได้การันตีว่าจะได้รับวงเงินที่สูงเสมอไป เพราการพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลต้องคำนึงทั้งเรื่องรายได้ ความสามารถในการชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลแต่ละเดือน รวมทั้งประวัติการเงินที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน ทั้งนี้การเดินรายการบัญชีก็มีส่วนหากเงินเดือนหรือรายได้เข้าปุบ เงินจ่ายออกไปปับ ไม่มีเงินเก็บ หรือแสดงให้เห็นว่าไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อก็อาจจะทำให้ไม่ผ่านการอนุมัติได้นั่นเอง 

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคล

จะมีลักษณะอัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) หรืออีกแบบคือมีดอกเบี้ยตามแบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate) แล้วแต่สถาบันการเงินกำหนด โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ระหว่าง 9% – 28% ต่อปี

สินเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกับบัตรกดเงินสดหรือไม่

ทั้งนี้ห้ามจำสับสนระหว่างสินเชื่อส่วนบุคคลกับบัตรกดเงินสดเด็ดขาดแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันเพราะให้สินเชื่อเหมือน ๆ กันก็ตาม

 • สินเชื่อส่วนบุคคล จะอนุมัติให้เงินก้อนเลยในครั้งเดียว เสมือนจ่ายเงินสดก้อนใหญ่แล้วใช้จ่ายได้ตามอเนกประสงค์ จะนั้นก็ค่อย ๆ ผ่อนชำระคืนตามที่ได้ตกลงกัน จะมีลักษณะเป็นแบบลดต้นลดดอก ผู้กู้จะทราบลักษณะการผ่อนชำระตั้งแต่แรกแล้ว และรู้ว่าจะต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไรอย่างไร ซึ่งมักจะต้องชำระเท่ากันทุกเดือน สามารถโปะเงินที่กู้มาทั้งหมดก็ได้เช่นกันโดยจะต้องแล้วแต่สถาบันการเงินว่าอนุญาตให้โปะเงินก้อนจบได้เลยหรือไม่ สรุปคือ คุณขอสินเชื่อคุณได้เงินสดเป็นก้อนออกมาเลย
 • บัตรกดเงินสด จะเป็นการที่สถาบันการเงินอนุมัติวงเงินให้ใช้ผ่านบัตรกดเงินสด โดยผู้ขอสินเชื่อประเภทนี้จะกดเงินหรือไม่กดออกมาใช้ก็ได้ หากไม่มีการเบิกถอนเงินสดออกมากก็จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยการใช้เงินสด และอีกทั้งอาจจะไม่ต้องกดใช้จ่ายเต็มจำนวนก็ได้เช่นกัน สามารถกดผ่านตู้ ATM ได้เลย และมักจะเป็นเงินสดแบบหมุนเวียนเผื่อใช้จ่ายในบัตรกดเงินสด สรุปคือ คุณจะได้เงินก้อนสำรองเผื่อใช้จ่ายใบบัญชีโดยเลือกได้ว่าจะถอนออกมาใช้เงินก้อนนั้นหรือไม่

ใครที่ปล่อยสินเชื่อบุคคล น่าเชื่อถือหรือไม่

ผู้ปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีการกำหนดเงื่อนไขการให้กู้ยืมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรียกว่าอยู่ในระบบ มีความปลอดภัยสูง สามารถเชื่อถือได้ เนื่องจากมีข้อกำหนดที่จะต้องเปิดเผยสัญญาการกู้ยืม “สินเชื่อส่วนบุคคล” ถึงรายละเอียดให้ทราบอย่างชัดเจน เพื่อความยุติธรรมทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้ และจะมีอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งจะมีความปลอดภัยในการจัดเก็บและรักษาฐานข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างดี ลักษณะผู้ปล่อยเงินกู้แบบสินเชื่อบุคคล สามารถจำแนกประเภทหลัก ๆ ได้ 3 ประเภท ดังนี้

 1. ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ (Bank) ทั้งที่จดทะเบียนในประเทศ
 2. ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ (Bank) ที่เป็นสาขาต่างประเทศ
 3. สถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) เรียกว่าเป็นบริษัทที่ประกอบธรุกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น บริษัทที่ให้บริการสินเชื่อด้านบัตรเครดิตหรือให้บริการเฉพาะเรื่องสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น

อย่างไรก็ตามปัจจุบันเริ่มมีผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบ “สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล” ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย โดยจะเป็นนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำเรื่องสินเชื่อโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินความสามารถชำระหนี้ ความเต็มใจในการชำระหนี้ เป็นต้น

สินเชื่อส่วนบุคคล 2564

เรื่องควรรู้ก่อนตัดสินใจสมัคร “สินเชื่อส่วนบุคคล” 2564

จากวิกฤตการณ์ภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ทำให้สถานการณ์ปัจจุบันนั้นก็ยังไม่กลับมาเป็นปกติ มีจำนวนคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบหลักก็คือเรื่องการดำรงชีวิตอยู่ของประชาชน จะเห็นได้ว่าประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบขาดรายได้ หลายคนต้องถูกลดเงินเดือน ตกงาน ขาดรายได้ หลายคนต้องอดมื้อกินมื้อ ซึ่งทางออกชั่วคราวเพื่อช่วยให้ใครหลายคนผ่านพ้นสภาวะเศรษฐกิจอันยากลำบากนี้ไปได้ก็คือ การเลือกขอกู้เงินนั่นเอง แต่สำหรับการตัดสินใจขอสินเชื่อก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่อย่างใด เพราะในความเป็นจริงแล้ว มีสินเชื่อด้วยกันหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเกี่ยวกับบ้าน รถยนต์ เป็นต้น แล้วอย่างนี้หากคุณไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่มีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อจะสามารถขอกู้เงินอะไรได้บ้าง และสินเชื่อที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ รวมทั้งเป็นที่นิยมอย่างมากก็คือ “สินเชื่อส่วนบุคคล” ไม่รอช้า เราไปรู้จักกับสินเชื่อตัวนี้กันเลยดีกว่า

สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อส่วนบุคคล

ลักษณะของสินเชื่อส่วนบุคคล

 • สินเชื่อส่วนบุคคลเหมาะกับผู้ที่มีรายได้ทั่วไป ไม่จำกัดเรื่องอาชีพ สามารถสมัครได้ทั้งพนักงานประจำ อาชีพอิสระ อาชีพธุรกิจส่วนตัว ซึ่งก็จะต้องแล้วแต่สถาบันการเงินอีกด้วยเช่นกัน
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน หรือไม่ต้องมีบุคคลมาช่วยค้ำประกันสินเชื่อส่วนบุคคลให้แต่อย่างใด
 • จะมีการพิจารณาจากรายได้ต่อเดือนและย้อนหลังประมาณ 6 เดือนล่าสุด ดูรายการเดินบัญชี เพื่อนำมาพิจารณาว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ได้ในจำนวนมากน้อยขนาดไหน
 • สินเชื่อส่วนบุคคลสามารถอนุมัติวงเงินให้ได้ 5 เท่าของรายได้ผู้สมัคร โดยจะมีวงเงินอนุมัติสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1-5 ล้านบาท โดยแล้วแต่รายได้และความสามารถผ่อนชำระด้วยเช่นกัน
 • ผู้ที่ต้องการสมัครจะได้รับค่างวดในการผ่อนชำระที่ค่อนข้างชัดเจน โดยจะมีการรับรู้สัญญา เงื่อนไข ค่าดอกเบี้ยตั้งแต่เริ่มต้นการทำสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล ดังนั้นจะต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนการตัดสินใจด้วยเช่นกัน
 • จะมีการชำระค่างวดเป็นแบบรายเดือน โดยจะอยู่ที่ประมาณ 12-72 งวด (เดือน) แล้วแต่วงเงินกู้เป็นหลัก
 • ใช้วิธีการแบบลดต้นลดดอก สามารถโปะได้ก่อนกำหนดโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในบางสถาบันการเงิน รวมทั้ง

ข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคล

 • มีเงินก้อนสำรองเผื่อไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ด้วย ลูกค้าบางรายอาจไม่ต้องขอสินเชื่อกับทางธนาคารเอง แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอเองก็มีเช่นกัน
 • มีเจ้าหน้าที่ช่วยประมาณความสามารถในการผ่อนชำระตามจริง เพื่อช่วยให้ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เครียดกับวงเงินที่ต้องผ่อนชำระจนเกินไป
 • จะได้รับอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะมีทั้งรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • มีกฎหมายคุ้มครองเรื่องการสัญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ย หรือเงื่อนไขก็จะเป็นไปตามจริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินกู้แบบลอย ๆ

ข้อเสียของสินเชื่อส่วนบุคคล

 • สำหรับคนที่ต้องการขอสินเชื่อบุคคลกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินมักจะโดนเรื่องขอจำกัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสมบัติเรื่องอาชีพ หรือรายได้ผู้สมัคร
 • หากมีหนี้เสีย หรือประวัติทางการเงินที่ไม่มี เช่น ติดเครดิตบูโร มีการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตบ่อยครั้ง เป็นต้น ก็อาจจะทำให้โอกาสการกู้สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นไปได้ยากมาก
 • บางธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่อนุญาตเรื่องการโปะก่อนกำหนด
 • มีค่าปรับที่สูงหากมีการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องค่าปรับเท่านั้น เพราะหากไม่รีบดำเนินการก็อาจจะถูกฟ้องร้องทางคดีได้ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเลือกสินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินหรือธนาคารไหนสักแห่งก็ควรจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลก่อนตัดสินใจที่จะสมัครให้ดี ไม่ควรรีบร้อนหรือชื่นชอบเพราะดอกเบี้ยถูกเท่านั้น เพราะในบางครั้งเมื่อได้รับอัตราดอกเบี้ยถูกแต่ก็จะต้องมีการขอวงเงินสินเชื่อค่อนข้างสูง ยิ่งกู้แพงยิ่งได้ดอกถูก แต่อาจจะต้องผ่อนนานขึ้น ทางกลับกันได้รับดอกเบี้ยสูงอาจจะได้วงเงินก้อนน้อยแต่ก็ต้องรีบโปะหมดไว เป็นต้น แล้วแต่เงื่อนไขของสินเชื่อส่วนบุคคลในแต่ละสถาบันการเงินนั่นเอง และสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเลือกกู้เงินเพื่อใช้จ่ายอะไรก็ตามควรคำนึงถึงความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อส่วนบุคคลตามความเป็นจริงของตัวคุณเอง ควรมีเป้าหมายเรื่องการใช้จ่ายส่วนตัวแล้วว่าต้องการใช้จ่ายเพื่ออะไร เพื่อไม่ให้เกิดนิสัยการสร้างหนี้ที่ไม่จำเป็นจนเคยตัว

รายชื่อสถาบันการเงินให้สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลาง

เป็นบริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยจะสามารถตรวจสอบบริษัทหรือกิจการทั้งหมดหรือเช็ครายละเอียดเรื่องค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ยโดยรวมได้ทางเว็บไซด์ธนาคารกลางโดยตรงที่ www.bot.or.th/app/feerate/internal.aspx?PageNo=15

 1. ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ (Bank) ทั้งที่จดทะเบียนในประเทศ
 • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 1. ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ (Bank) ที่เป็นสาขาต่างประเทศ
 • ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
 • ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
 • ธนาคารดอยซ์แบงก์
 • ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
 • ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น
 • ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด
 • ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์
 • ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ธนาคารมิซูโฮ จำกัด
 1. สถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) หรือบริษัทที่ประกอบธรุกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
 • บริษัท กรุงไทย ธุรกิจ ลิสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด
 • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
 • บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด
 • บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด
 • บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไซเบอร์เนตติคส์ จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เทอร์โบ แคช (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยเอช แคปิตอล จำกัด
 • บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด
 • บริษัท วัฒนาธนสินทรัพย์ จำกัด
 • บริษัท วี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • บริษัท ศักดิ์สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด
 • บริษัท สินมิตร จำกัด
 • บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอเชีย เวลธ์ พลัส แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไอทีทีพี จำกัด
 • บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท จึ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 1. สถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล มีทั้งหมด 2 แห่งด้วยกัน
 • บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด
 • บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด
ปก พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

เรียนรู้ สร้าง พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

ขั้น ตอน การพัฒนา แอ พ พลิ เค ชั่ น 4 ขั้น ตอน ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน มีความสําคัญอย่างไร เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวางแผนการทำงานพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ เครื่องมือข้อใด ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่เป็น หัวใจสำคัญ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ ใช้แนวคิดใดในการพัฒนา การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ปก การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

กลวิธีการใช้ภาษา กลวิธีการใช้ภาษา มีอะไรบ้าง วิจัยกลวิธีการใช้ภาษา วิจัย การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์ วิเคราะห์การใช้ภาษาโฆษณา กลวิธีการใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ ปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ ลักษณะ รูป แบบ การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์
ปก บริหารจัดการความเสี่ยง

บริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกัน ฉ้อโกงในธุรกิจ

ความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่าง ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตdoc การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ตัวอย่าง การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงการทุจริต มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน การจัดการความเสี่ยงในองค์กร ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยง
การทำอาหาร

การทำอาหาร 11 วิธี ทำกับข้าว ประกอบอาหาร

การทำอาหาร ความปลอดภัยในการทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ง่ายๆ ทํา อาหาร 5 ขั้น ตอน เรื่อง การทำอาหาร การ เขียน บรรยาย การทำอาหาร เกร็ดความรู้ การทำอาหาร เมนูอาหาร แนวคิด การทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ
ปก Cloud Computing จัดการธุรกิจ

ใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing จัดการธุรกิจ

Cloud Computing มีอะไรบ้าง ประเภทของ cloud computing คุณสมบัติของ cloud computing model การให้บริการ cloud computing มี 3 ประเภทคือ ประโยชน์ของ cloud computing Cloud Computing คือ การประยุกต์ใช้ cloud computing ในด้านธุรกิจ ข้อดีของ cloud computing คือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย 10 ประกอบ อาชีพ ดำรงชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมาย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเข้าใจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาไทย ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย
ปก การตลาดออนไลน์

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง เบื้องต้น

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ ทําอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์เบื้องต้น แผนการตลาดออนไลน์ ตัวอย่าง การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล
หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ 7 โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหาย

Leave a Comment

Scroll to Top