สิทธิประโยชน์ แต่ละกรณี ย่อมมีความแตกต่าง

[Total: 0    Average: 0/5]

รู้เรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ตอน การเบิกเงินค่ารักษาในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

shutterstock_94638358

 

ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ถือได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับกลุ่มคนที่เลือกทำประกันสังคมเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าหากมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์มากเท่าไหร่ คุณก็จะทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคุณที่จะได้รับเป็นกรณีไป ซึ่งสิทธิประโยชน์ในแต่ละกรณี ย่อมมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ส่วนความรู้ในเบื้องต้น เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินจะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลย

กรณีเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลของรัฐ ทั้งกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเบิกเงินทดแทนได้ดังนี้

  • ผู้ป่วยนอก

สำหรับผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยนอก จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือเงินทดแทน ได้เท่ากับจำนวนที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในการเข้ารับการรักษา

  • ผู้ป่วยใน

ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยใน จะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล ได้เท่ากับจำนวนที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงเท่านั้น ยกเว้น ค่าห้อง ค่าอาหาร ที่สามารถเบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท ซึ่งในกรณีที่ผู้ประกันตน ได้ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทางด้านผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางการแพทย์ ได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งอีกด้วย

กรณีเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลของเอกชน ทั้งกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเบิกเงินทดแทนได้ดังนี้

  • ผู้ป่วยนอก มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1.ผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้ป่วยนอก จะสามารถเบิกค่าบริการ หรือ เงินทดแทน ที่จ่ายจริงได้ไม่เกินครั้งละ 1000 บาทเท่านั้น

2.ผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่าบริการ หรือ เงินทดแทน เท่าที่จ่ายจริงเกินครั้งละ 1000 บาทได้ หากมีการตรวจรักษาตามรายการที่ประกาศอย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเช็คข้อมูลในการรักษาตามสิทธิ์เพิ่มเติมได้

  •  ผู้ป่วยใน
  • ค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ได้รักษาในห้อง ICU สามารถเบิกเงินทดแทนได้ไม่เกินวันละ 2000 บาท
  • ค่าห้อง , ค่าอาหาร ผู้ประกันสามารถเบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาทเท่านั้น กรณีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในห้อง ICU จะสามารถเบิกได้ไม่เกินวันละ 4500 บาท
  • กรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นจะต้องผ่าตัดใหญ่ สามารถเบิกเงินทดแทนได้ไม่เกินครั้งละ 8000 – 16000 บาท
  • ในกรณีการฟื้นคืนชีพ รวมค่ายาและอุปกรณ์จะต้องไม่เกิน 4000 บาท
  • ในกรณีค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือเอกซเรย์ ผู้ประกันตนสามารถเบิกได้ไม่เกินรายละ 1000 บาท

แต่สำหรับในกรณีที่ผู้ประกันมีความจำเป็น จะต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ในรูปแบบพิเศษ อย่างเช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ , การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่ระดับสูง,การตรวจคลื่นสมอง สแกนสมอง, การตรวจอัลตร้าซาวด์ , การตรวจแบบสวนเส้นเลือดหัวใจ และทำการเอกซเรย์ , การส่องกล้อง , การตรวจแบบการฉีดสี ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีการจ่ายแบบตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้น

 

(Visited 5 times, 1 visits today)

Related posts:

เงื่อนไข การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทันตกรรม
การประกันสังคมในประเทศไทย
บริการหน่วยงานเคลื่อนที่ บริการดี ๆ จากประกันสังคม ถึงสถานประกอบการ
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทุพพลภาพ
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร
ประกันออนไลน์ข้อของการทำประกัน และวิธีการเลือกซื้อประกัน
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 59
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง
การขอรับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม 2 กรณี
เงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้
หลักการของการประกันสังคม
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต
ออกจากงาน อยากส่งเงินประกันสังคมต่อ ทำอย่างไร
5 วิธีโสดอย่างมีคุณภาพ
คุณลักษณะของหลักประกันสังคม

ใส่ความเห็น