สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 2#

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_84104215

สิทธิประโยชน์ประกันสังคม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งในทุกวันนี้มีผู้สนใจทำประกันสังคมกันเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเรามาดูสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอีก 4 ข้อกันต่อเลยค่ะ

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม

  1. กรณีเกิดการว่างงาน ถ้านายจ้างมีการยุติกิจการแบบชั่วคราว เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยโดยที่ไม่คาดคิด เช่น สถานที่ประกอบการเกิดน้ำท่วม โดยผู้ประกันสังคมจะได้รับเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างในการคำนวณเงินแบบสบทบ ในปีละไม่เกิน 90 วัน หลักจากที่ได้มีการคุ้มครองโดยเฉพาะผู้ที่ได้ทำการยกเลิกการจ้าง หรือเป็นการลาออก แต่จะต้องมีการขึ้นทะเบียนกับผู้ว่างงานในสำนักงานจัดหางานทางรัฐภายในเวลาที่กำหนด 30 วัน
  2. กรณีต้องคลอดบุตร เมื่อคุณมีลูก พ่อหรือแม่นั้นจะเป็นผู้ประกัน สามารถทำการเบิกค่าคลอดบุตรได้อย่างไม่จำกัด โดยการเหมาจ่ายเพียงครั้งละ 13,000 บาท แต่จากเดิมนั้นที่มีการเบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง แต่ถ้าแม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ จะมีการได้รับเงินจากสงเคราะห์ในการหยุดงานแบบเหมาจ่ายร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่ได้รับแบบสบทบ ระยะเวลา 90 วัน
  3. กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันเป็นพ่อหรือเป็นแม่จะสามารถทำการเบิกค่าสงเคราะห์ให้กับบุตรได้เพียงครั้งละไม่เกิน 3 คน แต่ก่อนสามารถเบิกได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน โดยจะจ่ายให้เป็นเดือน เดือนละ 400 บาทต่อหนึ่งคน ให้ใช้สิทธิได้ต้งแต่กรกเกิดจนอายุครบ 6 ปีแต่จะต้องเป็นบุตรตามกฎหมายเพียงเท่านั้น
  4. กรณีทุพพลภาพ สำหรับผู้ที่ได้สูญเสียสมรรถภาพที่ไม่ถึงร้อยละ 50 ทางด้านร่างกาย จะสามารถรับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ เช่น เงินทดแทน ค่าทำศพ หรือจะเป็นค่ารักษาพยาบาล

เพราะฉะนั้นนี่คือสิทธิประโยชน์ประกันสังคมทัง 7 ข้อ ที่ได้มีการกล่าวมาไว้แล้วข้างต้นแล้ว จึงทำให้ต้องมีการศึกษาให้ดีเป็นอย่างมาก

(Visited 6 times, 1 visits today)

Related posts:

กฏหมายห้ามใช้แรงงานเด็ก
การประกันสังคมในประเทศไทย
สิทธิประโยชน์ แต่ละกรณี ย่อมมีความแตกต่าง
บริการหน่วยงานเคลื่อนที่ บริการดี ๆ จากประกันสังคม ถึงสถานประกอบการ
รูปแบบการว่างงาน ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 59
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 1#
5 วิธีโสดอย่างมีคุณภาพ
สิ่งที่ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร
การแจ้งเคลมประกันที่คุณเองควรรู้
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง
ลดหย่อนภาษี วิธีไหนดีน่ะที่จะดีสุด?
เงื่อนไข การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทันตกรรม

ใส่ความเห็น