สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 1#

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_82803184

ในชีวิตคนเราต้องมีการทำงานอยู่กันเป็นประจำทุกวัน โดยเป็นลูกจางทางองค์กรต่าง ๆ จะต้องมีการจ่างเงินสบทบให้กับกองทุนประกันสังคมในระยะเวลาทุก ๆ เดือน และจะสามารถได้รับกลับคืนมาในรูปแบบเป็นสิทธิประโยชน์ หรือเกี่ยวกับความคุ้มครองลักษณะต่าง ๆ ทางประกันสังคมยังสามารถเพิ่มประสิทธิประโยชน์กันอีกด้วย ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านประกันสังคม

สิทธิประโยชน์ทางด้านการประกันสังคม

1. ในกรณีที่เจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ เมื่อผู้ที่ประกันเจ็บป่วยหรือไม่สบาย ค่าใช้จ่ายที่ได้เกิดขึ้น อย่างเช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่ารถพยาบาล หรือค่าตรวจวินิจฉัย สามารถทำการเบิกเงินค่าชดเชยกับทางประกันสังคมได้ตามวงเงินที่ทางประกันได้มีการกำหนดไว้

2. กรณีเกิดการเสียชีวิต เมื่อผู้ประกันภัยเสียชีวิตจะได้มีการรับค่าชดเชยในการทำศพ 40,000 บาท โดยที่จะจ่ายให้แก่ผู้ที่ทำการจัดการศพนั่นเอง ทางประกันสังคมจะมีการจ่ายเงินให้กับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ แต่ถ้าหากไม่ได้ทำหนังสือไว้จะมีการแบ่งเฉลี่ยให้กับพ่อแม่ ภรรยา ลูก หรือสามีของผู้ที่ทำประกันภัยในจำนวนที่เท่า ๆ กัน แต่ประกันสังคมจะมีการเพิ่มจำนวนเงินสงเคราะห์ที่ได้มีการจ่ายให้กับผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงิน โดยจะต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจ่ายเงิน

3. ในกรณีชราภาพ สำหรับในการจ่ายเข้าในกองทุนประกันทางสังคม จะมีส่วนที่จะเข้าสิทธิประโยชน์ในกรณีชรภาพอีกด้วย โดยที่ผู้ประกันภัยจะมีการได้รับเมื่อได้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป แต่ถ้าผู้ประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับการบำเหน็จหรือจะเป็นเงินบำนาญในกรณีแก่ชราภาพ หรือจะเป็นเงินนั้นให้กับผู้ที่เป็นทายาทหรือผู้ที่สามารถรับสิทธิได้

และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านประกันสังคมเพียงแค่ 3 ข้อ แต่ยังมีอีก 4 ข้อเกี่ยวกับสิทธิทางด้านประโยชน์ของผู้ประกันสังคม ที่ทุกคนควรรู้และทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก

พบกับบทความประกันสังคมตอนต่อไป

(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts:

เงื่อนไข การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทันตกรรม
ลดหย่อนภาษี วิธีไหนดีน่ะที่จะดีสุด?
เงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง
กฏหมายห้ามใช้แรงงานเด็ก
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต
เงื่อนไขสิทธิประกันสังคม กรณีการขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
บริการหน่วยงานเคลื่อนที่ บริการดี ๆ จากประกันสังคม ถึงสถานประกอบการ
ออกจากงาน อยากส่งเงินประกันสังคมต่อ ทำอย่างไร
รูปแบบการว่างงาน ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทุพพลภาพ
สิ่งที่ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนแปลง
หลักการของการประกันสังคม
คุณลักษณะของหลักประกันสังคม
การแจ้งเคลมประกันที่คุณเองควรรู้

ใส่ความเห็น