สำนักงานบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 2538 Average: 5]

สำนักงานบัญชี บริษัทที่จดจัดตั้งขึ้นมา เพื่อบริการ ดูแลบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจภายในประเทศไทย

ปัจจุบันในการเปิดสำนักงานบัญชีของเด็กรุ่นใหม่มีมากขึ้น และการเปิดสำนักงานบัญชีก็ไม่ยากนัก หากเรียนจบบัญชีและตรงตามหลักสูตรก็สามารถประกอบกิจการนี้ได้

ในการ “รับทำบัญ” ชีมีหลายรูปแบบมากในปัจจุบัน เนื่องจาก ผู้ประกอบการมีการเข้าถึงนักบัญชีรุ่นใหม่ ที่อาศัยเทคโนโลยี ในโลกปัจจุบัน รับงานลูกค้าอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคิดค่าบริการที่ราคาถูก หรือ การดูแลเอกสารการลงบัญชีให้บางส่วน หากอยากได้บริการอย่างอื่นเพิ่มก็ต้องจ่ายเพิ่ม หรือแม้กระทั้งดูแลให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ ทำให้การเปิดสำนักงานบัญชีอาจไม่จำเป็นสำหรับนักบัญชีรุ่นใหม่ แต่!! หากท่านคิดอยากจะเปิดสำนักงานบัญชี

สิ่งที่สำคัญในการเปิดสำนักงานบัญชี

1.มีความรู้ความสามารถในงานที่รับทำ

          การรับงานในระบบสำนักงานบัญชี ในประเทศไทย ไม่ได้บริการเหมือนกันหมดทั้งประเทศ แต่ละที่จะมีลักษณะการรับงานที่แตกต่างกันไป แต่ระบบงานหลักๆ จะคล้ายคลึงกัน โดย อาศัยมาตรฐานการบัญชี พรบ.การบัญชี และ ระบบภาษีที่เหมือนกัน แต่การดำเนินงาน ก็อาศัยตามที่ถนัด หรือตามที่นโยบายบริษัทกำหนด เช่น บางสำนักงานบัญชี ถนัดงาน รับเหมาก่อส้ราง บางที่ถนัด งานซื้อมา-ขายไป ,ร้านอาหาร หรือ บางแห่งถนัดเช่าอาคารพาณิชย์ ห้องเช่า เป็นต้น

หากผู้ประกอบเลือกสำนักงานบัญที่ถนัดในกิจการของท่าน ก็เป็นผลดีของผู้ประกอบการ เพราะสำนักงานบัญชีจะแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อลดข้อปิดพลาดในการทำงาน 

2.ความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์

          แน่นนอนความรับผิดชอบในงานมักเป็นส่วนประกอบที่ดีของ ทุกสาขาอาชีพ แต่สำนักงานบัญชีจะวัดความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และ ซื่อสัตย์ของงานได้อย่างไร ?

ในการทำงานทุกมักมีข้อผิดพลาดเสมอ ไม่มากก็น้อย แต่หลังจากผิดพลาดละ? เช่น

  • ไม่ทิ้งงานระหว่างให้บริการลูกค้า
  • แก้ไข้สิ่งผิดพลาดให้ถูกต้องก่อนลูกค้าจะเลิกใช้บริการ
  • ยื่นภาษีให้ตรงตามระยะเวลากำหนด เพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดค่าปรับ
  • นำส่งเงินภาษีที่ได้รับจากลูกค้าให้สรรพากร เป็นต้น

ในการทำงานทุกครั้งจะต้องมีข้อผิดพลาด ไม่มากก็น้อย แต่หลังจากผิดพลาดละ? สำนักงานบัญชีควรรับผิดชอบแก้ไข้ และไม่ทิ้งงานที่ทำของลูกค้าในขนาดเป็นลูกค้ากันอยู่  

3.อิสระในการทำงาน

          ความอิสระในการทำงานเป็นสิ่งที่สำนักงานบัญชีทุกที่ควรมี เนื่องจากการทำงานสายอาชีพนี้ มักเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายฉบับ และหากผู้ปะรกอบการกระทำผิด โดยเจตนา หรือ ไม่เจตนา ก็อาจมีการตัดเตือนหรือแนะนำให้ผู้ประกอบการปรับปรุงให้ถูกต้อง แต่ถ้า สำนักงานบัญชีขาดอิสระในการทำงาน แน่นอน!! ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการบันทึกบัญชี หรือดูแลเอกสารของ กิจการที่กระทำความผิด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว ดังนั้น หากสำนักงานบัญชีไหน ที่มีความอิสระในการทำงาน แสดงให้เห็นว่า สำนักงานบัญชีนั้น ย่อมมีความสามารถในการทำงานให้กับลุกค้าทุกรายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

4.ระยะเวลาที่เปิดกิจการ

         ระยะเวลาที่เปิดกิจการ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสำนักงานบัญชี หากท่านคิดจะเปิดสำนักงานบัญชีต้องอดทนเป็นอย่างมาก เพราะใน ช่วงแรกอาจจะติดขัดบ้าง ลูกค้าไม่มีบ้าง ทำผิดบ้าง หาดท่านอดทน และใช้ความพยายามประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นไปได้ จะทำให้ ความน่าเชื่อของ สำนักงานบัญชียิ่งมากขึ้น เมื่ออายุสำนักงานบัญชีมากขึ้น

5.ประสบการณ์ของพนักงานบัญชีในบริษัท

          หากท่านเป็นสำนักงานบัญชีเปิดใหม่ อาจให้ความเชื่อถือแก่ลูกค้าไม่ได้มากนัก แต่ถ้าท่านมีประสบการณ์ในการทำงานมาก ก็ทำให้กลายเป็นจุดแข็งได้อย่างสบาย เพราะการรับงานบัญชีในสำนักงานบัญชีเปิดใหม่ หากท่านผิดพลาดในช่วงปีแรก ความน่าเชื่อถือ หรือโอกาสที่จะได้ดูแลลูกค้ารายนั้น อาจหมดไป จึงต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงานบัญชีที่มากเพื่อดูแลลุกค้าด้วยตัวเองในช่วงแรกๆ ก่อนจะให้พนักงานรับผิดชอบงานต่อ


เปิดบริการและอำนวยความสะดวก

สำนักงานบัญชี เปิดบริการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จัดตั้งขึ้นจากการเรียกร้องของลูกค้าที่ใช้บริการ รับทำบัญชีกับผู้บริหารมายาวนานและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของ ผู้ประกอบการที่มีอุปการคุณ และสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นสำนักงานบัญชี ทางผู้บริหาร เร่งเห็นถึงความต้องการใช้ที่ผู้ใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่าง เต็มรูปแบบ และเรา

รับทำบัญชี มาอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นการพัฒนาและความเก้าหน้าของผู้บริหาร และเพื่อ ตอบสนองความต้องการของทุกๆท่าง ผู้บริหารจึงจัดตั้งเป็นสำนักงานบัญชี เต็มรูปแบบ ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ประกอบการที่ต้องการและดำเนินกิจการ รับทำบัญชี อย่าง ต่อเนื่อง พัฒนาความรู้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ ทุกประเภท พร้อมทั้งทีมงานที่มี ประสิทธิภาพ ผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องรับงานบัญชี และทำบัญชี มาโดยตลอด

สำนักงานบัญชี

พร้อมทั้งทีมงานทางด้านบัญชีคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบงานและระบบการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีที่ใช้เฉพาะงานใน สำนักงานบัญชี เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการ บันทึกบัญชี โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจทาน ทำให้สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้ถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด

คำค้น : ค่าจ้างทำบัญชี – pantip, ค่าทําบัญชี หัก ณ ที่จ่าย, คุณสมบัติและข้อปฏิบัติของสำนักงานบัญชีคุณภาพ, รับทำบัญชี pantip, รับทำบัญชี ราคา, รับทําบัญชี นนทบุรี, รับทําบัญชีราคาถูก 500, รับทําบัญชีสมุทรปราการ, รายชื่อสํานักงานบัญชี, สำนักงานบัญชี นนทบุรี, สำนักงานบัญชี ฝึกงาน, สำนักงานบัญชี รามคำแหง, สำนักงานบัญชีคุณภาพ, สํา นักงาน บัญชี เชียงใหม่, สํา นักงาน สอบบัญชี, สํานักงานบัญชี, สํานักงานบัญชี pantip, สํานักงานบัญชี คือ, สํานักงานบัญชี ชลบุรี, สํานักงานบัญชี ทําอะไรบ้าง, สํานักงานบัญชี นนทบุรี, สํานักงานบัญชี ฝึกงาน, สํานักงานบัญชี ลพบุรี, สํานักงานบัญชี สมัครงาน, สํานักงานบัญชี สมุทรปราการ, สํานักงานบัญชี สมุทรสาคร, สํานักงานบัญชี สุราษฎร์ธานี, สํานักงานบัญชีคราฟท์, สํานักงานบัญชีชุมพร, หาคนทำบัญชี, โครงสร้าง ธุรกิจ บัญชี

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 1 มกราคม 2021 โดย Administrator

(Visited 147 times, 1 visits today)

ไม่มีความเห็น

 1. Everyone loves it when individuals come together and share
  opinions. Great site, keep it up!

 2. Just desire to say your article is as astounding. The clearness on your post is just
  cool and that i can think you’re an expert
  in this subject. Fine with your permission let me to grab
  your feed to stay updated with imminent post.
  Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 3. I’m gone to tell my little brother, that he should also go to see this web site on regular basis to take updated from latest news.

 4. Деньги можно получить моментально без предоставления различных документов и проверки кредитной истории.
  Это доступно благодаря возможности
  подать заявку онлайн. Рассмотрим ТОП-8 займов
  на любую карту без проверок

 5. Hello! I could have sworn I’ve been to this web site
  before but after looking at some of the posts I realized it’s
  new to me. Nonetheless, I’m certainly happy I stumbled upon it and I’ll be
  bookmarking it and checking back regularly!

 6. It’s awesome to pay a visit this site and reading the views of all friends concerning this paragraph, while I am also eager of
  getting knowledge.

 7. Your mode of telling all in this paragraph is really nice, every one be able to easily understand it, Thanks a lot.

 8. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless just imagine if you added some great visuals or video clips to give your
  posts more, “pop”! Your content is excellent but with images
  and videos, this blog could undeniably be one
  of the very best in its field. Superb blog!

 9. Ahaa, its fastidious discussion regarding this piece of writing at this
  place at this web site, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.

 10. My developer is trying to convince me to move to .net from
  PHP. I have always disliked the idea because of the costs.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am concerned
  about switching to another platform. I have heard good things about
  blogengine.net. Is there a way I can transfer all my
  wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!

 11. He will require a creation that enables him to go out and find out
  the planet again. Patients with Asperger syndrome become over-attentive or obsessed using one topic or object,
  disregarding all others. “Depression has already been attached to cerebrovascular accident in addition to heart problems generally speaking,Inches states internist Kathryn Rexrode, affiliate mentor of medication from Harvard Med school, the study’s older writer.

 12. Very great post. I just stumbled upon your weblog and wished to mention that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I’ll be subscribing in your feed and I’m hoping you write again very soon!

 13. Howdy! This post couldn’t be written much better!
  Going through this post reminds me of my previous roommate!

  He continually kept preaching about this. I most certainly will
  send this information to him. Fairly certain he’s going
  to have a good read. Thank you for sharing!

 14. I’ve been browsing online greater than three hours today, yet I by no means found any
  fascinating article like yours. It’s lovely worth enough for me.
  In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent content material as you did,
  the web will likely be much more useful than ever before.

 15. When someone writes an post he/she keeps the thought of a
  user in his/her mind that how a user can know it. Therefore that’s why this post is great.
  Thanks!

 16. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues.

  When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but
  when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, awesome blog!

 17. What’s up to all, how is all, I think every one is getting more from this site, and your views are pleasant for new people.

 18. Please let me know if you’re looking for a writer for your site.
  You have some really great posts and I believe I would be a
  good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some content for your
  blog in exchange for a link back to mine. Please blast me
  an email if interested. Many thanks!

 19. I blog quite often and I really thank you for your content.
  This great article has really peaked my interest.
  I will book mark your blog and keep checking for new information about once per week.
  I opted in for your RSS feed too.

 20. Hi everybody, here every person is sharing such knowledge,
  so it’s good to read this webpage, and I used to
  visit this website every day.

 21. Having read this I believed it was very informative.
  I appreciate you spending some time and effort to put this informative article
  together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worth it!

 22. We can get our hands on anything you dream of, so put the shyness aside and help us create the first porn site that’s offering exactly what the fans want.
  First throbbing and looked a free sexy live webcam on top of the zipper.

  Internal thoughts that anyway, like live xxx webcam room.

  Our XXX Webcam site is featuring premium sex chat content with access to hundreds of models.

  Read my webcam reviews of these international websites on my porn list!

  Bare chest, solo cam porn in and your whole walk into my
  husband? I can give you answers to questions as “how much do cam girls make on average per month”?

  Jeffton Banks here to give you all the skinny on what’s been happening here on HotMovies the past month!
  All she does is spend your money, nag and maybe give you half a
  handjob a month during the commercial break of her favorite television show
  “Keeping Up with the Kardashians”. The sex cam experience allows
  you to take an intimate peek into the bedroom of your favorite sex cam
  girl. A short history of live cam sites and some
  frequently asked questions! Due to the variety, it’s which will do away with its possible
  the ladies caring for Jerkmate are really improved compared to a number of other
  internet sites.

 23. We stumbled over here from a different website and thought I should check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward
  to looking at your web page yet again.

 24. Have you ever considered about including a little bit
  more than just your articles? I mean, what you say is
  valuable and all. Nevertheless think of if you added some great visuals or video clips
  to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this site could certainly be one of the greatest
  in its field. Superb blog!

 25. Attractive portion of content. I simply stumbled upon your blog and
  in accession capital to claim that I get actually loved account your
  blog posts. Any way I will be subscribing on your feeds and even I success
  you get admission to consistently rapidly.

 26. If you would like to take a good deal from this
  article then you have to apply these techniques to your won blog.

 27. A full body massage, hot stone therapy massage, cranial-sacral
  massage, maternity massage, and foot massage are common avenues where you can bring pleasure and release to the often overly-stressed
  bodies. Patients with Asperger syndrome become over-attentive or obsessed on one topic or object, disregarding all
  others. “Depression had been associated with cerebrovascular accident along with heart related illnesses generally speaking,Inches states internist Kathryn Rexrode, affiliate mentor of medication from Harvard Med school, the study’s older writer.

 28. In-line Controls & Rotatable Design Simple in-line controls on the headset cord let you adjust the volume or mute
  calls without disruption.

 29. Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I
  decided to browse your blog on my iphone during lunch break.

  I love the information you present here and can’t wait to take a look
  when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent
  blog!

 30. If you wish for to improve your know-how only
  keep visiting this web page and be updated with
  the newest news posted here.

 31. When some one searches for his necessary thing, so he/she wants to be available that in detail, therefore
  that thing is maintained over here.

 32. After checking out a few of the blog articles on your web page, I truly like
  your technique of blogging. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back soon.
  Please check out my web site as well and let me know how you feel.

 33. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted
  to say that I’ve really enjoyed surfing around your weblog posts.
  In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I’m hoping you write again soon!

 34. Hi there to all, how is everything, I think every one is getting more from this web site, and your views are fastidious designed
  for new users.

 35. Howdy would you mind letting me know which hosting company you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you suggest a good web hosting provider at a honest price?

  Thanks a lot, I appreciate it!

 36. Hi there all, here every one is sharing such familiarity, so it’s fastidious to read this weblog, and I used to pay
  a visit this webpage all the time.

 37. 1 Month Custom Keto Diet Plan

  ClickBank Guarantee
  ClickBank will allow for the return or replacement of any
  product within 60 days from the date of purchase. For more details see our return policy.

  Terms of sale:
  Your purchase will appear on your statement under the name “CLKBANK*COM”.

  ClickBank will allow for the return or replacement of
  any product within 60 days from the date of
  purchase. For more details see our return policy.

 38. This is my first time go to see at here and i am genuinely
  pleassant to read all at one place.

 39. I got the Mirena IUD when I was 25, best decision I have
  ever made. I’m one of the 20% who stop having periods completely
  with it, it’s great. Insertion is unpleasant but quick, minimal side effects.

 40. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am
  having difficulties with your RSS. I don’t understand why I
  am unable to join it. Is there anybody else getting similar RSS issues?
  Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 41. my family is convinced im a cam girl and im just not sure what I can say to convince them otherwise

 42. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wanting to
  know your situation; many of us have created some nice methods and we are looking
  to trade methods with other folks, please shoot me an e-mail if interested.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *