สาเหตุของการเกิดผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร และค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_317649110

ความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร และค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง สามารถนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดผลต่างได้ในลักษณะต่างๆ ดังนี้
1. ผลต่างเนื่องจากราคา (Price variance) ซึ่งเป็นผลต่างที่เกิดขึ้นจากการที่กิจการมีค่าใช้จ่ายการผลิตจริงที่เกิด ขึ้นสูงหรือต่ำกว่าค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรที่ได้ประมาณไว้ เช่น กิจการคาดว่าราคาวัตถุดิบทางอ้อมมีแนวโน้มจะต่ำลง แต่ปรากฏว่าราคาวัตถุดิบทางอ้อมสูงขึ้น เป็นต้น
2. ผลต่างเนื่องจากประสิทธิภาพ (Efficiency variance) ผลต่างนี้เกิดขึ้นเมื่อ คนงานทำงานมีประสิทธิภาพสูงหรือต่ำกว่าแผนงานที่กิจการกำหนดไว้ กล่าวคือ คนงานใช้เวลาในการทำงานมากกว่าหรือน้อยกว่าเวลาที่ประมาณการไว้ ทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง เช่น คนงานโรงงานทอผ้าขาดความชำนาญทำให้ตัดเย็บเสื้อผ้าได้ช้า ในเดือนนั้นๆ กิจการจึงต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงกว่าเดิม เป็นต้น
3. ผลต่างเนื่องจากปริมาณการผลิต (Production volume variance) ผลต่างนี้เกิดขึ้นเมื่อระดับการผลิตที่ประมาณไว้ใช้ในการคำนวณอัตราค่าใช้ จ่ายการผลิตจัดสรรแตกต่างไปจากระดับการผลิตที่กิจการได้ทำการผลิตจริง ซึ่งผลต่างจากปริมาณการผลิตนี้ จะเป็นผลต่างในส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ ซึ่งถูกจัดสรรเป็นต้นทุนการผลิตในจำนวนที่สูงหรือต่ำเกินไป ถ้าระดับการผลิตที่เกิดขึ้นจริง สูงหรือต่ำกว่าระดับการผลิตที่ประมาณการไว้นั่นเอง

 

(Visited 2 times, 1 visits today)

Related posts:

อยากประหยัดภาษีต้องทำอย่างไร
หากคุณไม่ใส่ใจบัญชีของธุรกิจมันคือข้อผิดพลาดอย่างมหันต์
แนวคิดเกี่ยวกับส่วนผสมของยอดขาย ยอดขายรวมที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าในแต่ละชนิด
Wind and solar power are even more expensive than is commonly thought
หจก ต่างจาก บริษัท ตรงไหน
เคล็ดลับการทำบัญชีอย่างไรให้ผิดพลาดน้อยที่สุด
บัญชีครัวเรือน
คว้าโอกาสจาก AEC...พร้อมลุยเพื่อจัดระบบบัญชีให้เป็นระบบสากล
การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
ประกันชีวิตนั้นจะสามารถทำให้คุณเองมีเงินใช้ในยามฉุกเฉินได้
ภาพหลุด ฝาหลัง iPhone 6C รุ่นประหยัด จอ 4 นิ้ว
ผู้ที่มีสิทธิ์การรับรองบัญชีและตรวจสอบตามมาตรา 3 สัตต
เป้าหมายในการออม
วิธีดูแลผิวหน้า สำหรับสาวผิวมัน
การทำบัญชีร้านค้าอย่างง่าย

ใส่ความเห็น