สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มี อะไร บ้าง กี่ 9 ประเภท ไม่มีอะไร ประเภท

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Click to rate this post!
[Total: 338 Average: 5]

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (อังกฤษ: Invertebrates) หมายความรวมถึงสัตว์ที่ไม่มีแท่งกระดูกสันหลังสำหรับยึดติดให้เป็นส่วนเดียวกันของร่างกาย จัดเป็นสัตว์ประเภทที่ไม่มีกระดูก และไม่มีกระดูกอ่อนอยู่ภายในร่างกาย มีความแตกต่างจากสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ที่ทั้งหมดถูกจัดอยู่ในไฟลัมเดียวในอาณาจักรสัตว์ แต่สำหรับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีจำนวนมากมายหลากหลายไฟลัม และมีจำนวนมากกว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมากที่สุดในโลก

สัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนมากว่าสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง แบ่งเป็น
  1. พวกฟองน้ำ
  2. พวกสัตว์ลำตัวกลวง
  3. พวกหนอนตัวแบน
  4. พวกสัตว์ทะเลผิวขรุขระ
  5. หนอนตัวกลม
  6. พวกหอยกับหมึก
  7. พวกสัตว์มีขาเป็นข้อเป็นปล้อง
  8. พวกสัตว์ที่มีขา 10 ขา
  9. หนอนปล้อง

ที่มา:wikipedia.org


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 31 มีนาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top