ตัวอย่างสลิปเงินเดือน 2 แบบ Excel แบบฟอร์ม (ล่าสุด) ปริ้นเอง ฟรี ออนไลน์ ปลอม

Click to rate this post!
[Total: 3162 Average: 5]

สลิปเงินเดือน คือ

สลิปเงินเดือน เป็นใบรายงานแจกแจงเอกสารแสดงรายได้จากที่ทำงานที่บริษัทจะออกให้กับผู้รับเงินในทุกๆเดือนเพื่อแจกแจงรายละเอียดที่มาของรายได้นั้นๆและเพื่อเป็นเอกสารที่สำคัญที่ใช้ในการยืนยันการจ่ายเงินเดือนจากบริษัทซึ่งบริษัทจะออกให้พนักงานในวันที่ได้รับเงินเดือน

สลิปเงินเดือน
ตัวอย่างสลิปเงินเดือน ตัวอย่างสลิปเงินเดือนออนไลน์

สลิปเงินเดือนถือเป็นเอกสารที่ไม่ค่อยได้เห็นกันง่าย ๆ เนื่องจาก เป็นเอกสารส่วนตัว โดยทั่วไปแล้ว จะสำคัญกับพนักงานที่อยู่ในรูปแบบบริษัท เนื่องจาก จำเป็นต้องมีการจ่ายเงินเดือนอยู่เป็นประจำทุก ๆ เดือน  การออกสลิปเงินเดือนนั้น หากเป็นเจ้าของกิจการก็สามารถทำได้เนื่องจาก ไม่ได้มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องเป็นรูปแบบเดียวกัน หลัก ๆ มีดังนี้

 

กระดาษสลิปเงินเดือนมีแบ่งเป็น 2 ประเภท

 1. จัดทำเองเป็นรูปแบบกระดาษธรรมดา โดยส่วนมากการออกแบบจากกระทำเองจะสามรถปรับแต่ง หรือ ออกแบบตามความต้องการ หรือระบุสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็น หรือเกี่ยวข้องกับ บริษัทเราได้ แต่ข้อเสียอาจมีการปลอมแปลงได้ง่าย ความน่าเชื่อถืออาจจะน้อยกว่าแบบกระดาษคาร์บอน เนื่องจากสามรถปลอมแปลงได้ยาก เนื่องจาก สลิปเงินเดือนมีความสำคัญในการยื่นกู้ขอสินเชื่อต่าง ๆ โดยมีการพิจราณาจากสถาบันการเงิน เป็นหลัก จึงอาจมองความน่าเชื่อถือที่มากกว่าเพื่อใช้เป็ฯองค์ประกอบ นั้นเอง
 2. สลิปคาร์บอน คือ สลิปเงินเดือนที่ปริ้นต์จากกระดาษคาร์บอน เป็นที่นิยมใช้และได้รับความน่าเชื่อถือ เหตุเพราะ กระดาษคาร์บอนจะปลอมแปลงเอกสารได้ยาก ยิ่งใช้ในการขอพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล สลิปเงินเดือนคาร์บอนยิ่งมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นสลิปเงินเดือนที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของคุณแล้ว ยังช่วยให้สถาบันการเงินได้รู้ถึงเงินเดือน รายรับต่าง ๆ โอที และรายได้พิเศษที่ระบุเอาไว้ ส่งผลถึงการพิจารณาอนุมัติเงินกู้เป็นจำนวนหลายเท่า ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารที่คุณทำการยื่นกู้ด้วย
ตัวอย่างสลิปเงินเดือน
ตัวอย่างสลิปเงินเดือน

สลิปเงินเดือนมีข้อมูล ดังนี้

สลิปเงินเดือนที่ดีจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลพนักงาน – ชื่อ,นามสกุล,ตำแหน่งพนักงาน
 2. ข้อมูลบริษัท – ชื่อบริษัท ,เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 3. ข้อมูลวันที่จ่ายเงินได้
 4. แจกแจงรายละเอียดของรายได้ เช่น เงินเดือน โอที ค่าคอมมิชชั่น และรายการหักต่างๆ
 5. สรุปรายได้สุทธิของพนักงานทั้งภายในเดือนที่จ่ายและรายได้สะสมที่เคยทำมา

สลิปเงินเดือนใช้ทำอะไรได้บ้าง

 1. ใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น ทำบัตรเครดิต กู้ซื้อบ้าน  กู้ซื้อรถ 
 2. ใช้ในการสมัครงาน เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้เคยทำงานให้กับบริษัทก่อนหน้านี้จริง
 3. ใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษี เช่น กรณีที่ สรรพากรต้องการตรวจสอบเงินได้เพิ่มเติมของเรา
 4. ใช้ขอ Statement จากธนาคาร 

ปัจจุบันระบบ สลิปเงินเดือนอาจไม่ได้อยู่ในรูปแบบของกระดาษเหมือนเคย จากเดิม แต่มีผู้พัฒนาระบบทำให้ สลิปเงินเดือนที่จากเป็นกระดาษมาเป็นระบบออนไลน์ซึ่งทำให้การแจ้งข้อมูลเงินเดือน ได้รวดเร็ว และแม่นยำมากยิ่งขึ้น

 

การขอสลิปเงินเดือน

 • ขอกับหัวหน้างานโดยตรง หากมีแผนกที่แบ่งชัดเจนส่วนมากจะเจอในองค์กรขนาดกลาง
 • ขอกับแผนกฝ่ายบุคคล (HR) ของบริษัท การขอกับฝ่ายบุคคลนั้นจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่
 • ขอกับเจ้าของบริษัทได้โดยตรง หากกิจการที่ทำอยู่เป็นขนาดเล็กบางครั้งอาจขอได้โดยตรงกับเจ้าของกิจการ
 • ขอกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้อาจมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงนอกเหนือจาก HR ของบริษัท หรือ เจ้าของกิจการ 

ใบรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นเอกสารหลักฐานของรายได้ที่ได้รับจากบริษัทต่อเดือน โดยในหนังสือรับรองเงินเดือนจะระบุข้อมูลสำคัญต่างๆเอาไว้ เช่น ข้อมูลบริษัท นายจ้าง คำรับรองชื่อ-นามสกุลของพนักงาน ตำแหน่งพนักงาน และระยะเวลาการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันในบริษัทนั้นๆ อัตรเงินเดือน  ลายมือชื่อผู้รับรอง วันที่  และตราประทับของบริษัท

 

ใบรับรองเงินเดือนสมัครบัตรเครดิต

การสมัครบัตรเครดิตคือตัวช่วยที่จะทำให้คุณสามารถกู้เงินจากสถาบันทางการเงินเพื่อมาซื้อสินค้า หรือชำระค่าบริการต่าง ๆ โดยที่คุณสามารถชำระหนี้ได้ในภายหลังหรือจะผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้แต่ต้องมีความระมัดระวังและวางแผนการผ่อนจ่ายให้ดีเนื่องจากวิธีผ่อนจ่ายนั้นอาจจะมีดอกเบี้ยตามมาด้วย

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สลิปเงินเดือน
 3. ใบรับรองเงินเดือน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สมุดเงินฝากธนาคาร
 6. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement)

ใบรับรองเงินเดือน ออกรถ

การจะซื้อรถยนต์หนึ่งคันนั้น ถือเป็นหนึ่งในการก่อหนี้ก้อนใหญ่ในอนาคตเนื่องจากผู้คนส่วนมากก็นิยมที่จะออกรถแบบผ่อนระยะยาวแทนการซื้อเงินสดอยู่แล้ว ยิ่งสมัยนี้ผู้จำหน่ายก็มักจะมีโปรโมชั่นต่างๆมาเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อมากยิ่งขึ้น ทำให้อุตาหกรรมรถยนต์นั้นมีการเติบโตเป็นอย่างมาก และในการที่ผู้บริโภคต้องการซื้อรถยนต์โดยการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินนั้นจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญต่าง ๆ ให้แก่ผู้จำหน่ายดังนี้

ออกรถเตรียมเอกสาร อะไรบ้าง

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน                       3 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน     3 ชุด
 3. สลิปเงินเดือน                                                                      1 ชุด
 4. ใบรับรองเงินเดือน                                                              1 ชุด
 5. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) 6 เดือน                1 ชุด

ใบรับรองเงินเดือนกรมขนส่งการเกษตร ขอได้ตามลิ้งนี้ http://previously.doae.go.th/salary/

 

เงินเดือนข้าราชการ

โครงสร้างค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในระบบค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนสามัญสามารถจำแนกค่าตอบแทนออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. เงินเดือนพื้นฐาน (Base Salary)  เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคนตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง เพื่อสะท้อนถึงขนาดของงาน (Job Size) ผลงาน (Performance) และสมรรถนะ (Competency) โดยแบ่งออกเป็น 4 บัญชี ตามประเภทตำแหน่ง ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
 2. ค่าตอบแทนลักษณะอื่น ๆ (Allowance) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญตามลักษณะงาน ตำแหน่งงาน สภาพการทำงาน หรือลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ค่าตอบแทนลักษณะนี้สามารถเป็นกลไกในการสร้างแรงจูงใจและปรับค่าตอบแทน ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ในปัจจุบันประกอบด้วยค่าตอบแทนหลายลักษณะภายใต้กฎและระเบียบที่แตกต่างกันออกไป เช่น
  1. เงินประจำตำแหน่ง
  2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
  3. เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
  4. เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้
  5. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  6. เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เป็นต้น
 3. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล (Benefit/Fringe Benefit)
  1. สวัสดิการ คือ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการในฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งขององค์การ เพื่อช่วยให้มีความมั่งคงในการดำรงชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งออกเป็นสวัสดิการที่เป็นตัวเงิน ซึ่งประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ บำเหน็จความชอบ และบำเหน็จ บำนาญ ในส่วนของสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงินนั้นจะประกอบด้วย การลาประเภทต่าง ๆ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  2. ประโยชน์เกื้อกูล คือ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าเช่าบ้าน เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รถประจำตำแหน่ง และโทรศัพท์มือถือ
 4. เงินรางวัลประจำปี (Bonus) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการในลักษณะเงินรางวัลประจำปีของหน่วยงาน โดยมีการจัดสรรให้กับข้าราชการในองค์กรเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ และเป็นการเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและข้าราชการ โดยส่วนราชการจะมีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และมีการประเมินผลเป็นประจำทุกปีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

บาทบาท
ขั้นสูง74,32076,800
ขั้นต่ำ51,14056,380
ขั้นตำ่ชั่วคราว24,40029,980
ระดับต้นสูง
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทบริหาร
บาท บาท
ขั้นสูง59,50070,360
ขั้นต่ำ26,66032,850
ขั้นต่ำชั่วคราว19,86024,400
ระดับต้นสูง
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
บาทบาทบาทบาทบาท
ขั้นสูง26,90043,60058,39069,04076,800
ขั้นต่ำ8,34015,05022,14031,40043,810
ขั้นต่ำชั่วคราว7,14013,16019,86024,40029,980
ระดับปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญทรงคุณวุฒิ
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทวิชาการ
บาทบาทบาทบาท
ขั้นสูง21,01038,75054,820
ขั้นต่ำ4,87010,19015,
ปฏิบัติการชำนาญการอาวุโสทักษะพิเศษ
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภททั่วไป

 

เงินเดือนข้าราชการ 2564

กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ปี2564 (ฉบับจริง) ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง

เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ได้เผยแพร่ ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับ “ส่วนราชการ” ประจำเดือน มกราคม 2564 – ธันวาคม 2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้ กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ของแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 และบอกว่าแต่ละเดือน เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง วันไหน 

เงินเดือนข้าราชการ 2564
เงินเดือนข้าราชการ 2564
เดือนเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2564
มกราคม วันที่ 26 มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ วันที่ 22 กุภาพันธ์ 2564
มีนาคม วันที่ 26 มีนาคม 2564
เมษายนวันที่ 27 เมษายน 2564
พฤษภาคมวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
มิถุนายนวันที่ 25 มิถุนายน 2564
กรกฎาคมวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
สิงหาคมวันที่ 26 สิงหาคม 2564
กันยายนวันที่ 27 กันยายน 2564
ตุลาคมวันที่ 26 ตุลาคม 2564
พฤศจิกายนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ธันวาคมวันที่ 27 ธันวาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สพม22
สพม22
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4 ปทุมธานี – สระบุรี (สพม4)
   • http://www.sspsksom.net/money/index.php สพม.4
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19 เลย – หนองบัวลำภู (สพม19)
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต20 อุดรธานี  (สพม20)
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22 นครพนม – มุกดาหาร (สพม22)
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต23 สกลนคร (สพม23)
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30 ชัยภูมิ (สพม30)

เงินเดือนครู

เงินเดือนครู
เงินเดือนครู

เงินเดือนครู

อาชีพครูนั้นมีทั้งที่เป็นครูของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ซึ่งโรงเรียนทั้งสองประเภทก็จะมีอัตราเงินเดือนที่ต่างกันไป ดังนี้

อัตตราจ้างครูโรงเรียนรัฐ ตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

ระดับครูผู้ช่วยมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 15,00 -27,500 บาท
ระดับ คศ.1 (ตำแหน่งที่ผ่านครูผู้ช่วยมาแล้ว 2 ปี)เงินเดือนอยู่ที่  15,440 – 34,310 บาท
ระดับ คศ.2 (วิทยฐานะครูชำนาญการ)เงินเดือนอยู่ที่  16,190 – 41,620 บาท
ระดับ คศ.3 (วิทยฐานะชำนาฐการพิเศษ)เงินเดือนอยู่ที่  19,860 – 58,390 บาท
ระดับ คศ.4 (วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ) เงินเดือนอยู่ที่  24,400 – 69,00 บาท
ระดับ คศ.5 (วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ)เงินเดือนอยู่ที่  29,980 – 76,800 บาท

อัตตราจ้างครูโรงเรียนเอกชนมีดังนี้ ตามประกาศ พ.ร.บ.เงินเดือนข้าราชการครู มีรายละเอียดดังนี้…

 • – อนุปริญญา เงินเดือนอยู่ที่  11,840 บาท
 • – ปริญญาตรี เงินเดือนอยู่ที่  15,000 บาท
 • – ปริญญาโท เงินเดือนอยู่ที่  17,500 บาท
 • – ปริญญาเอก เงินเดือนอยู่ที่  21,000 บาท           

จากตารางข้างต้นจะเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่กำหนด แต่ทางครูและโรงเรียนสามารถตกลงเงินเดือนกันเองได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าที่มาตรฐานกำหนด

วิธีคิดเปอร์เซ็นเงินเดือนครู

วิธีการคำนวณเงินเดือนครู ตามวิทยฐานะแบบเป็นเปอร์เซ็น ที่เทียบกับค่ากลางของฐานเงินเดือน เพื่อป็นแนวทางให้คุณครูได้ลองคำนวนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเงินได้  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. เช็คว่าตัวเองอยู่ในระดับใด
 2. เช็คว่าช่วงเงินเดือนของตัวเองนั้นอยู่ในช่วงไหน
 3. เช็คว่าเงินเดือนที่เราเช็คไปนั้น อยู่ในระดับบน หรือระดับล่าง
 4. นำค่ากลาง ไป คูณ เปอร์เซ็นที่ได้ และหารด้วย 100 (ไม่ว่าจะได้เศษเท่าไหร่ให้ปัดเป็นหลักสิบทันที เช่น 501 ให้ปัดเป็น510บาท)
  วิธีคิดเงินเดือนครู
  วิธีคิดเงินเดือนครู

  วิธีทำ สลิปเงินเดือน excel

   

  ตัวอย่าง slip เงินเดือน

   ครูวิน อยู่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งดำรงวิทยฐานะ คศ.2 เงินเดือน 25,860 บาท

  1.เทียบในตาราง อยู่ในช่วง 16,190 – 30,200 และอยู่ในฐานล่าง ของ คศ.2

  2.มีค่ากลางเท่ากับ 30,200บาท ถ้าในเดือนคุลาคมนี้ได้รับเปอร์เซ็น 3.05% จะได้เงินเดือนเพิ่มดังนี้

  30200 * 3.05 / 100 = 921.10

  ให้ปัดเป็น  930 บาท ซึ่งจะหมายความว่า ครูวินจะได้รับงินเดือนเพิ่ม 930 บาท

(Visited 11,978 times, 3 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top