สร้างนิสัยดีเพื่อการเป็นนักบัญชีที่เก่งและเป็นที่ไว้วางใจ

[Total: 0    Average: 0/5]

ความเก่งของนักบัญชีหมายความว่ามีความรอบรู้ในงานของตนเป็นอย่างดีและทำอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด จนเป็นที่ไว้วางใจแก่หัวหน้างาน หรือผู้จ้างงานและผู้บริหารในองค์กรธุรกิจต่าง ๆ การจะเป็นนักบัญชีที่เก่งและเป็นที่ไว้วางใจได้นั้นนิสัยพื้นฐานที่มีแล้วดีนักบัญชีเก่งแน่นอนคงไม่พ้นนิสัยเหล่านี้ ลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1.นิสัยทบทวนอีกครั้ง

นิสัยทบทวนอีกครั้ง จะช่วยเสริมความถูกต้องและลดการผิดพลาดไปได้มากทีเดียว อย่างน้อยควรทวนสิ่งที่ได้บันทึกลงไปสัก 2 รอบ หากตรงกันนั้นหมายความว่าการลงบัญชีมีความถูกต้อง เช่น การทวนจำนวนเงินจนถึงหน่วยสตางค์ทุกครั้ง โอกาสในการลงตัวเลขสลับ หรือใส่ตัวเลขผิดก็น้อยลงจนถึงไม่มีผิดเลย ซึ่งความถูกต้องของจำนวนเงินตัวเลขนับเป็นส่วนสำคัญของการทำบัญชี

2.ลงมือทำทันที

การลงมือทำทันทีดีต่องานบัญชีมาก เพราะจะทำให้เราซึ่งเป็นนักบัญชีไม่รู้สึกว่ามีอะไรติดค้าง เช่น เมื่อได้รับใบสำคัญมาก็ตรวจสอบความถูกต้องและทำเรื่องขออนุญาตเบิกจ่ายทันที เพื่อให้งานเดินไปไม่หมักหมมงาน หรือเมื่อได้รับรู้รายการใดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ก็ทำการบันทึกบัญชีทันที การทำสิ่งนี้จะช่วยให้คุณไม่เครียดในภายหลังหากหลงลืมหรือบันทึกบัญชีตกหล่นในรายการใดรายการหนึ่ง

3.เรียนรู้สม่ำเสมอ

การเรียนรู้งานบัญชีสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพราะมีความรู้ใหม่ ๆ เข้ามานักบัญชีต้องตื่นตัวคอยอัพเดทข้อมูลความรู้ไว้เสมอ เพื่อเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ ซึ่งการเรียนรู้จะทำให้คุณรู้และมีความแตกฉานในด้านบัญชีมากขึ้น ใครถามอะไรตอบได้ ย่อมเป็นผลดีต่อตัวคุณและหน่วยงาน

4.ฉับไวในการแก้ปัญหา

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในทางบัญชีไม่ว่าจะเป็นการลงรายการที่ผิดพลาดหรือต้องมีการปรับปรุงบัญชี ควรมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่ฉับไวไม่ปล่อยงานคั่งค้างไว้ หากเป็นสมุดบัญชีก็ควรทำการแก้ไขเลย และถ้าหากเป็นการทำงานในคอมพิวเตอร์ก็ควรทำการแก้ไขรายการทันทีเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในทางบัญชีเพราะหากเนิ่นนานไปก็ต้องมาทำความเข้าใจใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้เสียเวลา

การทำงานบัญชีนักบัญชีควรตั้งเป้าว่าจะทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อความสบายใจและเกิดความไว้วางใจ เมื่องานดีแล้วความมั่นคงในงานก็จะตามมาทำให้มีความสุขในชีวิตผ่านการทำงานด้วยการเสริมสร้างนิสัยที่ดีดังกล่าว จะทำให้นักบัญชีอยู่ในสายงานนี้ได้อย่างยาวนาน

(Visited 5 times, 1 visits today)

Related posts:

ผู้ตรวจสอบบัญชีมีหน้าที่อย่างไร
อาชีพบัญชีต้องทำงานร่วมกับอาชีพใดบ้าง
ความรู้เรื่องค่าเสื่อมราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เรื่องงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
3 อาการที่ทำให้คุณทำงานบัญชีไม่มีประสิทธิภาพ
ชนิดของบัญชีแยกประเภท
วิธีออมเงิน
ต้นไม้มงคลบนโต๊ะทำงาน1#
ความสำคัญของเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี
มาตรฐานการบัญชีที่ดี..ต้องสร้างความน่าเชื่อถือจากงบการเงิน
ทำไมถึงมีคนชอบเลือกเรียนคณะบัญชี ?
เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์การเป็นนักบัญชีอย่างไรดี
เคล็ดลับการเรียนบัญชีให้ประสบผลสำเร็จ
เหตุผลของการจัดทำบัญชีบริษัทและการจ้างนักทำบัญชีมาช่วยในองค์กร
การเลือกใช้งานของการทำบัญชีบริหารให้เหมาะสม

ใส่ความเห็น