081 931 8761 9622104@gmail.com

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคอีสาน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามกับประเทศลาว มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศหลายแห่งเช่น

  1. ตลาดท่าเสด็จ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมือง เป็นแหล่งรวมสินค้าที่ในแถบอินโดจีน ยุโรปตะวันออกมีทั้งอาหารแห้ง อาหารแปรรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า นาฬิกา เครื่องครัว เปิดจำหน่ายทุกวัน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางกันอย่างมาก
  2. สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองคายที่สำคัญ เป็นสะพานแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรก โดยเชื่อต่อเทศบาลเมืองหนองคายเข้านครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว หรือท่านาแล้ง-หนองคาย ซึ่งเป็นสะพานแห่งแรกที่สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือจาก 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ลาว ไทย จึงเป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้แน่น แฟ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม สามารถชมวิวแม่น้ำโขงได้อีกด้วย
  3. ศาลาแก้วกู่ หรือวัดแขก ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2521 ตามความเชื่อคำสอนของทุกศาสนา มีงานปั้นอันใหญ่โตอลังการที่มีทั้งพระพุทธรูปปางต่างๆ เกิดจากจินตนาการของหลวงปู่บุญเหลือและลูกศิษย์เพียงไม่กี่คนเท่านั้น เช่นวัฏสงสารบ่อเกิดแห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ของมนุษย์ จึงถือเป็นสถานที่คล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่แสดงรูปปั้นทางศาสนาที่สำคัญ
  4. หาดจอมณี อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหาดทรายริมแม่น้ำโขง ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง มีความยาวประมาณ 200 เมตร จนได้รับการขานว่าเป็น พัทยาอีสาน สามารถชมความงามทิวทัศน์ในบริเวณหาดทรายได้เพื่อชมสะพานมิตรภาพไทย-ลาวได้อย่างชัดเจน
  5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย เป็นหน้าผาสูงชัน จุดสูงสุดคือ 488 ฟุต จากระดับน้ำทะเล เป็นลักษณะหินทราย มีลำห้วยใหญ่ คือลำห้วยชะแนน ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงอีกที และมีน้ำตกชะแนน ที่มีความสวยงามอย่างมากทรัพยากรโดยรอบยังสวยงามอุดมสมบูรณ์อย่างมา

เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย สำหรับการเดินทางก็ไม่ได้ยากเป็นเมืองที่มีประเพณีสำคัญหลายอย่างเช่น บั้งไฟพญานาค ที่หลายคนไม่พลาดเพราะจะมีเพียงแค่ปีครั้งละเท่านั้น เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ห้ามพลาด