081 931 8761 9622104@gmail.com

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร เป็นเมืองที่ประวัติความเป็นมาทางประวัติศษสตร์อย่างยาวนาน ธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับทางศาสนาก็มีให้ได้กราบไว้เพื่อเป็นสิริมงคล เช่น

  1. พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 27 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา อุโสถวัดป่าสุทธาวาสหลังนี้ได้สร้างครอบบริเวณที่ถวายเพลิงศพของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่หลุย จันทสาโร ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูมั่นภูริทัตตโต ด้วยเช่นกัน
  2. พระธาตุเชิงชุม ซึ่งตั้งอยู่ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยมยอดฉัตรทองคำ บริสุทธิ์น้ำหนัก 247 บาท เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร และเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ รวมถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธของชาวบ้านที่นี่
  3. หนองหาน เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสกลนครที่สำคัญ เป็นแหล่งรับน้ำตกของลำห้วยต่างๆหลายสาย และยังเป็นต้นน้ำของลำน้ำก่ำที่ไหลสู่แม่น้ำโขง มีประโยชน์ในด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ประมง
  4. อุทยานแห่งชาติภูพาน สภาพภูมิประเทศโยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูน และเป็นต้นกำเนิดลำธาร ห้วยต่างๆ เป็นป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก
  5. พระธาตุศรีมงคล เป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม ยอดแหลม ตกแต่งด้วยศิลปกรรมยุคใหม่ บริเวณฐานเป็นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าสร้างด้วยดินเผาที่ครอบพระธาตุองค์เดิม เป็นศิลาแลงที่ชำรุด และเป็นพระธาตุคู่เมืองของชาวราริชภูมิ
  6. อุทยานแห่งชาติภูผายล ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับเทือกเขาหินทราย และเป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และเป็นอุทยานฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  7. วัดถ้ำผาแด่น เป็นวัดที่มีความสวยงามสามารถเดินทางไปได้ไม่ไกล มีความสะอาดร่มรื่นอย่างมาก เป็นวัดที่อยู่บนภูเขาทำให้เห็นความงามของเมืองสกลได้จากมุมสูง และชมความงามพระพุทธรูปแกะสลักจากหิน มีไม่รูปทรงแปลกตามากมาย

เป็นอีกเมืองหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยได้มาเที่ยวหรือมาชมความงามแห่งอารยะธรรมอันเลื่องชื่อ ควรหาโอกาสมาให้ได้สักครั้งในชีวิต