ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง

[Total: 0    Average: 0/5]

เวลาเปิดบริการ 08.30 – 17.00ตั้งอยู่จังหวัด เพชรบุรี

เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวไทยทรงดำหรือลาวโซ่งที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาอาศัยในแผ่นดินไทยมายาวนานกว่า 200 ปีแล้ว โดยพวกเขามีเอกลักษณ์ด้านการแต่งกายนิยมสวมเสื้อผ้าสีดำมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตัวเอง ซึ่งที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมภาพชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของชาวลาวโซ่งให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาผ่านการจัดแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวันรวมทั้งรูปแบบบ้านเรือน อักษรดั้งเดิม รวมทั้งมีการสาธิตการทอผ้าและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ

 

รู้ก่อนเที่ยว

• สำหรับหมู่คณะ หากต้องการชมการแสดงประเพณีพื้นบ้าน เช่น พิธีเสนเรือนหรือการเซ่นผีบ้าน การอิ้นกอน การเล่นลูกช่วง การฟ้อนแคน สามารถติดต่อล่วงหน้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

• มีบริการบ้านพักซึ่งเป็นบ้านแบบไทยทรงดำ หรือสามารถเลือกพักโฮมสเตย์กับชาวลาวโซ่งก็ได้ควรติดต่อล่วงหน้า

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เทศบาลตำบลเขาย้อย โทร.0 3256 1200 หรือคุณวิวรรณธนีสาตร์พันธุ์ โทร.0 3256 2153, 08 1434 4997

(Visited 12 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น