วิธีดูยางรถยนต์ 10 ควร เปลี่ยน ทุกกี่ปี อายุงาน

วิธีดูยางรถยนต์
Click to rate this post!
[Total: 2027 Average: 5]

วิธีดูยางรถยนต์

          สคบ. แนะวิธีเลือกซื้อยางรถยนต์เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งานยางรถยนต์เป็นสิ่งหนึ่งที่สาคัญและมีผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ของรถที่สัมผัสกับพื้นผิวถนนโดยตรง ยางรถยนต์ที่ดีจึงต้องมีคุณสมบัติในการยึดเกาะถนน นอกจากผู้บริโภคจะต้องพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของยางรถยนต์และคุณลักษณะพิเศษของยางรถยนต์แต่ละชนิดแล้วการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับฉลากสินค้ามีความสาคัญไม่แพ้กัน แต่ผู้บริโภคหลายรายอาจมองข้ามหรือไม่ทราบว่ายางรถยนต์ถือเป็นสินค้าที่สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ได้กาหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องแสดงฉลากสินค้า ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541 โดยต้องมีการแสดงรายละเอียด ดังนี้

  1.  ชื่อประเภทสินค้า เช่น ยางรถยนต์ ชนิดเรเดียล
  2. ชื่อผู้ผลิตหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  3. ชื่อผู้สั่งหรือนาเข้า หรือเครื่องหมายการค้าของผู้สั่งหรือนาเข้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  4. กรณีนาเข้าต้องระบุประเทศที่ผลิตด้วย
  5. สถานประกอบการของผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือนาเข้า
  6. สัปดาห์ ปีที่ผลิต 4202 (ซึ่งหมายถึงผลิตเมื่อ สัปดาห์ที่ 42 ปี ค.ศ.ที่ 2002)
  7. ขนาดของยางรถยนต์ ที่เป็นมาตรฐานสากลที่กาหนดไว้ในยางรถยนต์แต่ละประเภทซึ่งแสดงไว้บริเวณแก้มยาง
  8. วิธีการใช้ ข้อแนะนาในการใช้
  9. คำเตือน (ถ้ามี)
  10. ราคา ระบุหน่วยเป็นบาท
วิธีดูยาง
ดูยางรถ

ด้านรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษก
สคบ. แนะนาให้ผู้บริโภคตรวจสอบดูแลยางรถยนต์อย่างสม่าเสมอ เช่น ควรเปลี่ยน
ยางรถยนต์เมื่อมีอายุการใช้งาน ประมาณ 2 ปี หรือไม่ควรเกิน 30,000 40,000
กิโลเมตร ควรเลือกใช้ยางที่มีขนาด ชนิดโครงสร้างของยาง ลักษณะดอกยาง และ
ความลึกร่องดอกยางที่เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน โดยเลือกใช้ยางยี่ห้อและรุ่น
เดียวกันทั้งชุด หากจาเป็นหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรใส่ยางยี่ห้อและรุ่นเดียวกันใน
เพลาหรือล้อคู่เดียวกัน
โดยต้อ
ตรวจดูทิศทางการหมุนของยาง

ว่าถูก ต้ อ งไป ต าม ทิ ศท างที่

กาหนดหรือไม่ โดยสังเกตจากเครื่องหมายลูกศรที่ระบุไว้บน

แก้มยาง
เพราะการใส่ยางกลับทิศทาง จะทาให้ประสิทธิภาพ
ของยางในการรีดน้าลดลง
ควรตั้งศูนย์ถ่วงล้อทุกครั้งหลัง
เปลี่ยนยาง
เพื่อให้การหมุนของยางเกิดความสมดุล ป้องกัน
การสึกหรอแบบผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการเกิด

อาการสั่นที่พวงมาลัยและตัวรถ เมื่อขับขี่ใช้งานจริง
ซึ่งเคล็ดไม่ลับต่างๆ เหล่านี้จะเป็นข้อมูลให้แก่ผู้บริโภคใน
การเลือก
ซื้อยางรถยนต์ได้อย่างคุ้มค่า คุ้มราคา และปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้บริโภคนั่นเอ

ขอบคุณที่มาบทความ:ocpb.go.th
ปก newspaper

หน้า 1 หนังสือพิมพ์ วันนี้ พาดหัวข่าว ภาพ ออนไลน์

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ รวมหนังสือพิมพ์ (นสพ) นสพ.ทั่วไป นสพ.ออนไลน์ นสพ.ท้องถิ่น นสพ.กีฬา หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ รายสัปดาห์ รายปักษ์ นสพ.ธุรกิจรายวัน หน่วยงานราชการ รายชื่อสายการบิน รายชื่อเครือข่ายอินเตอร์
ปก รำวงมาตรฐาน

รําวงมาตรฐาน ประวัติ 10 เพลง ท่ารํา ประวัติ ย่อ

รําวงมาตรฐาน รําวงมาตรฐาน ประวัติ รําวงมาตรฐาน 10 เพลง ท่ารํา รําวงมาตรฐาน 10 เพลง ประวัติรําวงมาตรฐาน แบบย่อ รําวงมาตรฐาน หมายถึงอะไร รําวงมาตรฐาน การแต่งกาย ท่ารําวงมาตรฐาน 10 ท่า รําวงมาตรฐาน มีกี่ท่า เพลงรำวงมาตรฐาน ประวัติความเป็นมา ของ รำวงมาตรฐาน รำวงมาตรฐาน 10 เพลง เพลงรําวง มาตรฐาน 10 เพลง มีเพลงอะไรบ้าง การแต่งกายรำวงมาตรฐาน เนื้อเพลงรำวง 10 เพลงรำวงมาตรฐาน นาฏศิลป์ไทยมีกี่ประเภท ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย
เรียนบัญชี

เรียนบัญชี เงินเดือน 10 ทํางาน ปวช จบแล้ว

เรียนบัญชี เรียนบัญชีออนไลน์ เรียนบัญชีเบื้องต้น เรียนบัญชีที่ไหนดี เรียนบัญชีออนไลน์ เรียนบัญชี ไม่มีพื้นฐาน เรียนบัญชียากไหม เรียนบัญชี เสาร์ อาทิตย์ เรียนบัญชีต้องเก่งอะไร เรียนบัญชี เรียนอะไรบ้าง เรียนบัญชี คณะอะไร เรียนบัญชีที่ไหนดี

วิธีการสร้างและบำรุงสุขภาพจิตผ่านศิลปะและความสนใจทางสร้างสรรค์ (Art Therapy and Creative Pursuits)

การทำ กลุ่ม ศิลปะ บำบัด ศิลปะ บำบัด ความเครียด ศิลปะบําบัด วัตถุประสงค์ ศิลปะบำบัด ระบายสี กิจกรรมศิลปะบําบัด จิตเวช กลุ่มศิลปะบําบัด จิตเวช ศิลปะบำบัด โรคซึมเศร้า ศิลปะ บำบัด มีอะไรบาง
Gantt Chart

Gantt Chart คือ ตัวอย่าง 7 วิธีทำ ดีเสีย โครงการ

gantt chart วิธีทํา Gantt Chart ตัวอย่าง gantt chart excel วิธีทํา การเขียน gantt chart โครงการ gantt chart ตัวอย่างโครงการ gantt chart คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร gantt chart ข้อดี ข้อเสีย Gantt chart
สัปรด

สับปะรด 3 ประโยชน์สรรพคุณ รูป น้ำ ช่วยย่อย

สับปะรด ฤดูกาลของสับปะรด แหล่งที่ปลูกสับปะรดในไทย ประโยชน์และสรรพคุณ แนะนำสับปะรด 3 สายพันธุ์ พันธุสัปะรดที่ควรรู้จัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาคือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสับ ปะ รด แค่บางส่วน หากจะสรุปสั้นๆ สับ ปะ รด ให้คุณมากกว่าโทษก็คงพูดได้
เลิกจ้างลาออก

หนังสือเลิกจ้าง 3 พ้นสภาพ เตือนพนักงาน บกพร่อง

หนังสือเลิกจ้าง หนังสือเตือนพนักงานบกพร่องในหน้าที่ การเลิกจ้าง คือ การเลิกจ้างหรือลาออก ไม่เหมือนกัน ความผิดร้ายแรงต่อนายจ้างหรือองค์กร เงินชดเชยแรงงานถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม ดาวโหลดหนังสือเลิกจ้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ประโยชน์ สำคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร สารสนเทศ องค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง คือ องค์ประกอบ กระบวนการทำงาน สารสนเทศ ความสำคัญของเทคโนโลยี มีอะไร

Leave a Comment

Scroll to Top