วิชาชีพบัญชี หมายความว่าอย่างไร

[Total: 1    Average: 5/5]

“วิชาชีพบัญชี” หมายถึง วิชาชีพในด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ทั้งนี้ ในภายหน้าหากเห็นว่ามีบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านใดที่มีความสำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจออกกฎกระทรวงกำหนดบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านนั้นเพิ่มเติมขึ้นในคำนิยามวิชาชีพบัญชีก็ได้ เช่น การตรวจสอบภายใน เป็นต้น

(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts:

เลือกวิธี ที่เหมาะกับตัวเอง การออม
บัญชีต้นทุน เครื่องมือสำคัญของนักบริหาร
คุณสมบัติของการเป็นนักบัญชีที่ดี
การซื้อหุ้นกลับคืน ( Stock Repurchase )
ตอนตื่นนอน คุณจะมีความสุขทั้งวัน (ตอน.1)
การตีราคาสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ร่วม
หากคุณไม่ใส่ใจบัญชีของธุรกิจมันคือข้อผิดพลาดอย่างมหันต์
Express Recipes: How to make Creamy Papaya Raita
การส่งเสริมการตลาด
ค่าเสื่อมราคา บันทึกรายการ แบบไหน
อยากประหยัดภาษีต้องทำอย่างไร
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนสามัญ
แต่งห้องรับแขก ไม่ควรละเลยเพดาน
ประเภทในการทำวิจัยทางการตลาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อธุรกิจ
สุดยอดวิธีเก็บกวาดโต๊ะทำงาน ให้เนี๊ยบนิ้ง

ใส่ความเห็น