ปกวางแผนการออม

7 เหตุที่ทำให้ต้องวางแผนการเงินมือใหม่รู้ก่อนจะไม่พลาด?

Click to rate this post!
[Total: 115 Average: 5]

7 เหตุผลที่ต้องวางแผน การเงิน

1. ช่วยคุณออมเงินเพื่อเป้าหมายระยะยาว: แผนการเงินช่วยให้คุณออมเงินได้ตามเป้าหมาย เช่น เงินดาวน์บ้าน ผ่อนบ้าน หรือเงินเกษียณ

2. เพิ่มความมั่นใจทางการเงิน: การวางแผนการเงินเป็นลายลักษณ์อักษรช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายทางการเงินและทำให้คุณสบายใจได้

3. การออมอย่างรวดเร็ว: แผนทางการเงินสามารถช่วยคุณระบุด้านที่คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเงินได้ ไม่ว่าจำนวนเงินจะน้อยเพียงใดก็ตาม

4. ช่วยคุณเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน: แผนทางการเงินที่ดีประกอบด้วยกองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

5. ช่วยให้ธุรกิจเติบโต: งบประมาณช่วยให้คุณวางแผนค่าใช้จ่ายในอนาคตและการเติบโตของธุรกิจได้

6. ช่วยให้คุณสร้างความมั่งคั่ง: แผนทางการเงินสามารถช่วยคุณสร้างงบประมาณ ติดตามการใช้จ่าย และระบุโอกาสในการลงทุนและสร้างความมั่งคั่ง

7. ลดความเครียดทางการเงิน: การรู้ว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนกับการเงินของคุณสามารถคลายความเครียดและทำให้คุณสบายใจมากขึ้น

วางแผนการออม2

วางแผน การเงิน มือใหม่

การวางแผนทางการเงินใหม่หมายถึงกระบวนการสร้างแผนทางการเงินเป็นครั้งแรกหรือแก้ไขแผนที่มีอยู่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางการเงินของบุคคลหรือองค์กร มันเกี่ยวข้องกับการระบุเป้าหมายทางการเงิน การประเมินสถานะทางการเงินในปัจจุบัน

วางแผนการออม3

การพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น และดำเนินการและติดตามแผนเมื่อเวลาผ่านไป การวางแผนทางการเงินใหม่สามารถทำได้โดยบุคคล ครอบครัว หรือธุรกิจ และโดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับนักวางแผนทางการเงินหรือที่ปรึกษา

ตัวอย่างการวางแผนการเงิน 

สมมติว่าคุณอายุ 30 ปีและต้องการเกษียณที่อายุ 65 ปีพร้อมกับเงินที่สบาย ปัจจุบันคุณทำเงินได้ 60,000 ดอลลาร์ต่อปีและมีเงินออม 20,000 ดอลลาร์ คุณประเมินว่าคุณจะต้องใช้เงิน $60,000 ต่อปีในการเกษียณอายุเพื่อรักษามาตรฐานการครองชีพของคุณ

ก่อนอื่น คุณจะต้องสร้างงบประมาณเพื่อติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณ วิธีนี้จะช่วยคุณระบุส่วนที่คุณสามารถลดและประหยัดเงินได้มากขึ้น

ขั้นต่อไป คุณจะต้องเริ่มลงทุนในบัญชีเกษียณอายุ เช่น 401(k) หรือ IRA คุณควรตั้งเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมอย่างน้อย 10-15% ของรายได้ของคุณในบัญชีเกษียณของคุณในแต่ละปี สมมติว่าผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ 6% คุณจะต้องออมเงินประมาณ $900 ต่อเดือนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเกษียณอายุที่ $60,000 ต่อปี

คุณควรพิจารณาแหล่งรายได้อื่นๆ เช่น ประกันสังคม และปัจจัยเหล่านั้นในการเกษียณอายุของคุณ การวางแผน

นอกจากการวางแผนเกษียณแล้ว คุณควรมีเงินสำรองฉุกเฉินสำหรับค่าครองชีพอย่างน้อย 3-6 เดือนเผื่อไว้เผื่อเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือตกงาน

โดยรวมแล้วการวางแผนการเงินเกี่ยวข้องกับการตั้งค่า การตั้งเป้าหมาย การตั้งงบประมาณ การออมและการลงทุนสำหรับอนาคต และการป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงทางการเงิน

การวางแผนทางการเงิน มีอะไรบ้าง

การวางแผนทางการเงินคือกระบวนการสร้างแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ มันเกี่ยวข้องกับการประเมินสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันของคุณ การกำหนดเป้าหมายที่เป็นจริง และการพัฒนาแผนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

แผนนี้ประกอบด้วยงบประมาณ กลยุทธ์การลงทุน และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เป้าหมายของการวางแผนทางการเงินคือการช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับการเงินของคุณ และบรรลุความมั่นคงทางการเงินในท้ายที่สุด

เหตุผลหลักของการวางแผนการใช้จ่าย

เหตุผลหลักในการวางแผนการใช้จ่ายคือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ด้วยการสร้างแผนการใช้จ่าย คุณสามารถติดตามรายรับและรายจ่าย จัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่าย และตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับเงินของคุณ

แผนการใช้จ่ายยังสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัว ลดภาระหนี้ และประหยัดเงินสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือการซื้อจำนวนมาก โดยรวมแล้ว แผนการใช้จ่ายสามารถช่วยให้คุณควบคุมการเงินของคุณได้ และช่วยให้คุณใช้จ่ายเงินได้คุ้มค่าที่สุด

ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน

โดยทั่วไปแล้วกระบวนการวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 6 ขั้นตอน:

1. การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์: ขั้นตอนแรกคือการกำหนดสิ่งที่คุณต้องการบรรลุผ่านการวางแผนทางการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงการออมเพื่อการเกษียณ ซื้อบ้าน จ่ายค่าเล่าเรียนของลูก หรือแค่สร้างความมั่งคั่ง

2. การรวบรวมข้อมูล: ขั้นต่อไป คุณต้องรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน

3. วิเคราะห์และประเมิน: เมื่อคุณมีข้อมูลทั้งหมดแล้ว คุณสามารถเริ่มวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันของคุณได้ วิธีนี้จะช่วยคุณระบุส่วนที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง

4. การพัฒนาแผน: ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของคุณ จากนั้นคุณสามารถพัฒนาแผนที่สรุปขั้นตอนเฉพาะที่คุณต้องทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ

5. ดำเนินการตามแผน: เมื่อคุณมีแผนแล้ว คุณต้องนำไปปฏิบัติ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่าย เพิ่มเงินออม หรือการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

6. การติดตามและตรวจสอบ: สุดท้าย คุณต้องตรวจสอบและทบทวนแผนทางการเงินของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังติดตามเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์ของคุณเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

วางแผนการออม

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com