วางแผนการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต

[Total: 0    Average: 0/5]

เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนต้องคิดว่าจะเรียนต่อหรือไม่ จะเรียนต่อที่ใดแล้วจะเรียนต่อสาขาอะไร หรือเรียนรู้ว่าตนเองมีความสามารถอะไรชอบอะไร เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้ง่ายสำหรับการศึกษาต่อในอนาคต

1.รู้จักตัวตน จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจตัดสินใจได้อย่างถูกต้องซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณามีดังนี้ ความชอบหรือความสนใจในอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อนำมาประมวลการพิจารณาต่างๆ  ความถนัด จะช่วยวางแผนอนาคตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับคนเอง ความสามารถว่าสติปัญญาและความสามารถมีด้านใดบ้าง ส่วนเรื่องสติปัญญาในการเรียนจะเป็นการบอกว่าควรเรียนในสาขาใด

2.บุคลิกภาพ คือลักษณะเฉพาะตัวในด้านต่างๆทั้งภายในและภายนอก เช่นกิริยามารยาท รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย ภายในคือสติปัญญา อารมณ์ ซึ่งจะมีผลของการเรียนต่ออย่างมากเช่นเป็นคนรักความสะอาดเป็นระเบียบ ชอบช่วยเหลือคน อารมณ์เย็น มีไหวพริบดี ก็จะเหมาสมกับการเรียนหมอ  รูปร่างก็มีส่วนสำคัญเพราะการศึกษาหลายสถาบันก็กำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับรูปร่างเช่นการสมัครเป็นทหาร ตำรวจ จำเป็นต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์

3.อายุและเพศ บางสถาบันก็ได้กำหนดอายุของผู้ที่สมัครเอาไว้รวมถึงบางสถานการศึกษาได้ระบุเพศเอาไว้เช่น พยาบาล

4.สัญชาติและเชื้อชาติ เพราะบางสถานศึกษาได้กำหนดสัญชาติและเชื้อชาติเอาไว้เพื่อเป็นการสงวนสิทธิ์ในการประกอบอาชีพเพื่อคนไทยเท่านั้นเช่นอาชีพทหาร ตำรวจ

5.ทุนทรัพย์ ควรดูฐานะทางบ้านก่อนว่าพร้อมส่งให้เรียนศึกษาต่อเพียงใดเพราะการศึกษาต่อในระดับสูงต้องใช้ทุนการศึกษาอย่างมากรวมถึงค่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดระหว่างเรียน

6.เป้าหมายในอนาคต ควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะประกอบอาชีพใดหรือจะศึกษาต่อที่ไหนควรมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ไม่ควรโลเลหรือเปลี่ยนใจตามกระแสหรือตามเพื่อนๆ

7.ต้องรู้จักสภาพแวดล้อม เป็นการหาข้อมูลของสถานที่เรียน ระยะทางของการไปเรียน ห้องพัก หลักสูตรที่เปิดเรียน สวัสดิการ เพื่อนำไปสรุปหาความได้เปรียบของเส้นทางและความคุ้มค่าของแต่ละสถาบัน รวมถึงการหาข้อมูลของสาขาที่เรียนว่าเมื่อเรียนจบออกมาและมีตลาดแรงงานรองรับมากน้อยแค่ไหนหรือโอกาสความก้าวหน้ามีหรือไม่

(Visited 2 times, 1 visits today)

Related posts:

การศึกษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์
เทคนิคการเรียนการศึกษาให้เก่ง
อุปสรรคของการศึกษาต่อกับวัยรุ่นยุคนี้
การศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
การเรียนการศึกษาของเด็กเก่งกับสูตรลับที่คุณเองก็ทำได้
การเตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนเข้าอนุบาล
คุณธรรมและคุณภาพของการศึกษาไทย
สิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับการศึกษา
การศึกษายังไงให้เรียนเก่งและฉลาด
ข้อดีของการเรียนพิเศษช่วยส่งเสริมเรื่องการศึกษาอย่างไร
การเรียนการสอนที่ดีเป็นอย่างไร
เตรียมพร้อมการศึกษาเพื่อไม่ให้สอบตก
เคล็ดไม่ลับของการศึกษาให้เก่งและฉลาด
ทำไมการศึกษาไทยจึงไม่ค่อยได้รับการพัฒนา
สาเหตุหลักที่ไม่จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

ใส่ความเห็น