วัยรุ่นกับการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในอนาคต

[Total: 0    Average: 0/5]

วัยรุ่นหรือวัยว้าวุ่น เป็นวัยที่มีเรื่องราวต่างๆในชีวิตมากมายเป็นวัยที่มีศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านสติปัญญา การพัฒนาทางด้านอารมณ์ จึงจำเป็นที่ต้องมีวิธีในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

  1. ตั้งเป้าหมาย เพราะความสำเร็จในชีวิตคือเป้าหมายไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน รวมถึงการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการเช่นการตั้งเป้าหมายอยากเป็นนักฟุตบอลจำเป็นต้องขยันฝึกซ้อมอย่างจริงจัง
  2. มีวินัย เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้งานสำเร็จสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ด้วยเวลาอันสั้นซึ่งสามารถกำหนดการเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและสามารถช่วยควบคุมตนเองได้ดี
  3. สร้างความมั่นใจ เป็นก้าวแรกของความสำเร็จและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ทั้งเรื่องเรียน เรื่องงาน รวมถึงการใช้ชีวิตในสังคม การเป็นคนกล้าแสดงออดกล้าเผชิญกับเรื่องต่างๆได้อย่างมั่นใจและเสริมให้บุคลิกของคุณให้มีการพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ดี
  4. รับฟังความคิดเห็น และคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นอย่างมีเหตุผลไม่ควรยึดติดความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ เมื่อต้องเจอกับปัญหาควรตั้งสติและหาทางออกอย่างเหมาะสมหรือปรึกษาผู้ใหญ่
  5. มองโลกแง่ดี มีความคิดในเชิงบวกที่ส่งผลให้สุขภาพจิตดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งการมองโลกแง่ดีก็จะทำให้คุณกลายเป็นคิดบวกขึ้นมาได้และเป็นคนที่รู้จักแยกแยะปัญหาหรือสิ่งต่างๆได้ดี
  6. ใช้ชีวิตสมดุล คือการเดินทางสายกลาง ไม่ควรทุ่มเทให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจนมากเกินไป การรู้จักใช้ชีวิตที่สมดุลก็จะช่วยกระตุ้นให้มีความสุขและมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่หักโหมจนเกินวัยตนเอง

การพัฒนาตนเอง ในด้านอารมณ์และจิตใจ EQ ควรทำควบคู่กับพัฒนาด้านสติปัญญา IQ ไม่ควรมุ่งเน้นไปด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไป ถือเป็นกุญแจที่สำคัญที่นำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและการนำตนไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงและยั่งยืน  สำคัญช่วงชีวิตวัยรุ่นจะเป็นวัยที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงหากเลือกเดินทางที่ผิดด้วยสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยวนให้หลงผิด จำเป็นต้องต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ให้เป็นเพื่อสำเร็จในอนาคตของตัวคุณเอง

ใส่ความเห็น