วันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 2 คําขวัญ [วันเด็ก] กิจกรรมวันเด็ก สถานที่จัดงาน

คำชวัญวันเด็ก
Click to rate this post!
[Total: 1522 Average: 5]

วันเด็กแห่งชาติ

เมื่อพูดถึงวันเด็กมักจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กไทยทุกคนต่างรอคอย เพราะจะเป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสร่วมสนุกและได้รับรางวัลหรือรับของขวัญ เด็ก ๆ ทั้งเด็กเล็กและเด็กโตต่างก็สนุกสนานเพลิดเพลินกับวันเด็กเพราะเปรียบเสมือนวันสำคัญของพวกเขานั้นเอง สถานที่จัดงานวันเด็กเพื่อเด็ก ๆ จะเป็นที่สาธารณะทั่วไป

วันเด็กแห่งชาติ
วันเด็กแห่งชาติ

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม เช่น สนามบินมีการจัดบินโชว์หรือเปิดให้เด็ก ๆ ได้เข้าไปดูห้องนักบินเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เห็นการบินของเครื่องบินจริงระยะใกล้และการบังคับการทำงานของเครื่องบิน เป็นต้น นอกจากนี้ก็มีประกวดร้องเพลง การแสดง รวมทั้งการจัดตั้งบูทร้านอาหารมากมายเพื่อเป็นสีสันสร้างความสนุกในวันเด็กหลายแห่งอีกด้วย และด้วยความที่มีการจัดกิจกรรมมากมายก็อาจจะให้เลือกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าวันเด็กไปไหนดี

ประวัติของวันเด็กแห่งชาติ

น้อง ๆ หนู ๆ อาจจะงงว่าแท้จริงแล้ววันเด็กวันไหนและวันเด็กวันที่เท่าไหร่กันแน่ ซึ่งหากสังเกตดูจะพบว่าวันเด็กแต่ละปีมีวันที่ไม่ตรงกัน เพราะวันเด็กได้ถูกกำหนดให้เป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งจะให้ไปตรงไปวันหยุดพอดีเพื่อให้เด็ก ๆ ไม่ต้องไปโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสพาบุตรหลานพักผ่อนทำกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ ได้นั้นเอง

ประวัติวันเด็ก
ประวัติวันเด็ก

วันเด็กแห่งชาติถูกจัดเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์แรกเดือนตุลาคม พ.ศ.2498 จากข้อเสนอของ วี.เอ็ม. กุลกานี ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ โดยวันดังกล่าวเป็นวัน World Children’s Day ทั่วโลกเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน แต่กระนั้นช่วงเดือนตุลาคมที่ต้องจัดงานวันเด็กดันมาตรงกับฤดูฝนในประเทศไทย จึงไม่สะดวกต่อการจัดงานจึงเลื่อนให้มีการจัดงานวันเด็กขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมแทนนั่นเอง

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ล้วนแต่ต้องให้ความสำคัญของวัน เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ การจะส่งเสริมเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพจะต้องได้รับการสนับสนุนในทิศทางที่ควรจะเป็น โดยจะเห็นว่าไม่ได้มีวันเด็กแค่ชาติไทยเท่านั้นและวันเด็กเป็นวันที่มีความสำคัญทั่วโลก

คำขวัญวันเด็กที่ผ่านมา

 • “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันเด็กปี 2558
 • “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันเด็กปี 2559
 • “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันเด็กปี 2560
 • “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ประยุทธ์ จันทร์โอชา คําขวัญวันเด็ก 2561, วันเด็กแห่งชาติ 2561
 • “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ประยุทธ์ จันทร์โอชา คําขวัญวันเด็๋ก2562
 • “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ประยุทธ์ จันทร์โอชา คําขวัญวันเด็ก 2563
 • “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม” ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันเด็กแห่งชาติ 2564

คำขวัญวันสำคัญอื่น ๆ

 • “เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ” คําขวัญวันแม่ปี 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” คําขวัญยาเสพติด 2018, คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2562
 • “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ  – (Connecting People to Nature : I’m With Nature)” คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560
 • “รักษ์โลก เลิกพลาสติก – (Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it!)” คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561
 • “น้ำประปามีค่ากว่าที่คิด ประหยัดน้ำวันละนิด ช่วยชีวิตผู้อื่นได้” คําขวัญอนุรักษ์น้ํา การประปานครหลวง

คำขวัญวันเด็ก 2564

ธรรมเนียมปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีไทย จะมอบ “คำขวัญวันเด็ก” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มใช้คำขวัญวันเด็กครั้งแรกใน พ.ศ.2499 สมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และว่างเว้นไปถึง 2 ปี

คำขวัญวันเด็ก
คำขวัญวันเด็ก

จนกระทั่งต่อมา พ.ศ.2502 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการกลับมามอบคำขวัญวันเด็กอีกครั้ง นับตั้งแต่นั้นก็ถือเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทุกสมัยปฏิบัติสืบต่อกันมาสำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2564 โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

ตัวอย่างคำกล่าวเปิดงานวันเด็ก

“ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของวันเด็ก ด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ..(ใส่วันเดือนปี).. ทาง…(ใส่ชื่อหน่วยงาน).. ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่จะเป็นกำลังหลักที่จะพัฒนาท้องถิ่นตัวเองให้รุ่งเรือง ขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ด้วยการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรม และทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ที่มีความเอื้อเฟื้อ และแบ่งปัน โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวสื่อกลาง จึงได้จัดทำกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นในวันนี้ โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงของเด็กๆ การตอบคำถาม การเล่นเกมส์ต่างๆ เป็นต้น”

ตัวอย่างคำกล่าวรายงานเปิดงานวันเด็ก ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู.


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 22 กรกฎาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top