อย่าลืม 2 วันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ คําขวัญ กิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ
Click to rate this post!
[Total: 3016 Average: 5]

วันเด็กแห่งชาติ

เมื่อพูดถึงวันเด็กมักจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กไทยทุกคนต่างรอคอย เพราะจะเป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสร่วมสนุกและได้รับรางวัลหรือรับของขวัญ เด็ก ๆ ทั้งเด็กเล็กและเด็กโตต่างก็สนุกสนานเพลิดเพลินกับวันเด็กเพราะเปรียบเสมือนวันสำคัญของพวกเขานั้นเอง สถานที่จัดงานวันเด็กเพื่อเด็ก ๆ จะเป็นที่สาธารณะทั่วไป

วันเด็กแห่งชาติ
วันเด็กแห่งชาติ

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม เช่น สนามบินมีการจัดบินโชว์หรือเปิดให้เด็ก ๆ ได้เข้าไปดูห้องนักบินเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เห็นการบินของเครื่องบินจริงระยะใกล้และการบังคับการทำงานของเครื่องบิน เป็นต้น นอกจากนี้ก็มีประกวดร้องเพลง การแสดง รวมทั้งการจัดตั้งบูทร้านอาหารมากมายเพื่อเป็นสีสันสร้างความสนุกในวันเด็กหลายแห่งอีกด้วย และด้วยความที่มีการจัดกิจกรรมมากมายก็อาจจะให้เลือกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าวันเด็กไปไหนดี

ประวัติของวันเด็กแห่งชาติ

น้อง ๆ หนู ๆ อาจจะงงว่าแท้จริงแล้ววันเด็กวันไหนและวันเด็กวันที่เท่าไหร่กันแน่ ซึ่งหากสังเกตดูจะพบว่าวันเด็กแต่ละปีมีวันที่ไม่ตรงกัน เพราะวันเด็กได้ถูกกำหนดให้เป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งจะให้ไปตรงไปวันหยุดพอดีเพื่อให้เด็ก ๆ ไม่ต้องไปโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสพาบุตรหลานพักผ่อนทำกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ ได้นั้นเอง

ประวัติวันเด็ก
ประวัติวันเด็ก

วันเด็กแห่งชาติถูกจัดเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์แรกเดือนตุลาคม พ.ศ.2498 จากข้อเสนอของ วี.เอ็ม. กุลกานี ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ โดยวันดังกล่าวเป็นวัน World Children’s Day ทั่วโลกเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน แต่กระนั้นช่วงเดือนตุลาคมที่ต้องจัดงานวันเด็กดันมาตรงกับฤดูฝนในประเทศไทย จึงไม่สะดวกต่อการจัดงานจึงเลื่อนให้มีการจัดงานวันเด็กขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมแทนนั่นเอง

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ล้วนแต่ต้องให้ความสำคัญของวัน เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ การจะส่งเสริมเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพจะต้องได้รับการสนับสนุนในทิศทางที่ควรจะเป็น โดยจะเห็นว่าไม่ได้มีวันเด็กแค่ชาติไทยเท่านั้นและวันเด็กเป็นวันที่มีความสำคัญทั่วโลก

คำขวัญวันเด็กที่ผ่านมา

 1. “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันเด็กปี 2558
 2. “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันเด็กปี 2559
 3. “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันเด็กปี 2560
 4. “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ประยุทธ์ จันทร์โอชา คําขวัญวันเด็ก 2561, วันเด็กแห่งชาติ 2561
 5. “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ประยุทธ์ จันทร์โอชา คําขวัญวันเด็๋ก2562
 6. “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ประยุทธ์ จันทร์โอชา คําขวัญวันเด็ก 2563
 7. “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม” ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันเด็กแห่งชาติ 2564

คำขวัญวันสำคัญอื่น ๆ

 1. “เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ” คําขวัญวันแม่ปี 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 2. “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” คําขวัญยาเสพติด 2018, คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2562
 3. “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ  – (Connecting People to Nature : I’m With Nature)” คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560
 4. “รักษ์โลก เลิกพลาสติก – (Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it!)” คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561
 5. “น้ำประปามีค่ากว่าที่คิด ประหยัดน้ำวันละนิด ช่วยชีวิตผู้อื่นได้” คําขวัญอนุรักษ์น้ํา การประปานครหลวง

คำขวัญวันเด็ก 2564

ธรรมเนียมปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีไทย จะมอบ “คำขวัญวันเด็ก” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มใช้คำขวัญวันเด็กครั้งแรกใน พ.ศ.2499 สมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และว่างเว้นไปถึง 2 ปี

คำขวัญวันเด็ก
คำขวัญวันเด็ก

จนกระทั่งต่อมา พ.ศ.2502 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการกลับมามอบคำขวัญวันเด็กอีกครั้ง นับตั้งแต่นั้นก็ถือเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทุกสมัยปฏิบัติสืบต่อกันมาสำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2564 โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

ตัวอย่างคำกล่าวเปิดงานวันเด็ก

“ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของวันเด็ก ด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ..(ใส่วันเดือนปี).. ทาง…(ใส่ชื่อหน่วยงาน).. ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่จะเป็นกำลังหลักที่จะพัฒนาท้องถิ่นตัวเองให้รุ่งเรือง ขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ด้วยการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรม และทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ที่มีความเอื้อเฟื้อ และแบ่งปัน โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวสื่อกลาง จึงได้จัดทำกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นในวันนี้ โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงของเด็กๆ การตอบคำถาม การเล่นเกมส์ต่างๆ เป็นต้น”

ตัวอย่างคำกล่าวรายงานเปิดงานวันเด็ก ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู.


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2023

Leave a Comment

Scroll to Top