081 931 8761 9622104@gmail.com

เวลาเปิดบริการ 08.00 – 17.00ตั้งอยู่จังหวัด ชุมพร

วัดเทพเจริญแห่งนี้ตั้งอยู่เชิงเขารับร่อ จัดเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งต่อชาวชุมพร เนื่องจากเคยเป็นสถานที่ตั้งของ เมืองโบราณอุทุมพรมาก่อนซึ่งเป็นเมืองท่าหน้าด่านตรงบริเวณคอคอดมลายู และได้มีการประกาศเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2479

 

สิ่งที่น่าสนใจในวัดแห่งนี้

– พระพุทธรูปหลวงปู่หลักเมืองที่ประดิษฐานภายในถ้ำ

– พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย 577 องค์

– ถ้ำอ้ายเตย์ ที่สภาพภายในถ้ำได้ถูกดัดแปลงเพื่อใช้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐาน และมีภาพเขียนสีพระพุทธรูปปางไสยาสน์อยู่บนผนังถ้ำ คาดว่าเป็นศิลปะสมัยอยุธยา แต่ยังวาดไม่เสร็จ

– ถ้ำไทร ซึ่งเดิมเป็นที่พำนักของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เมื่อครั้งที่มีการสร้างศาลหลักเมือง ภายในงดงามด้วยหินงอกหินย้อย

– ศาลาราษฎร์สามัคคีอันเป็นที่ตั้งสังขารของหลวงปู่ไสย ซึ่งน่าอัศจรรย์มากที่หลังจากท่านได้มรณภาพแล้วแต่ร่างกายกลับไม่เน่าเปื่อยแต่อย่างใด

– รอยพระพุทธบาทหินทรายสลักภาพลายมงคล 108 ประการ ตรงขอบสลักภาพการตั้งถิ่นฐานของชนกลุ่มน้อย

– พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่รวบรวมโบราณวัตถุที่พบในบริเวณวัด

– การแกะตัวหนังตะลุงลวดลายงดงามโดยฝีมือคุณลุงเว้น จิตต์ธารา