081 931 8761 9622104@gmail.com

เวลาเปิดบริการ ตั้งอยู่จังหวัด นนทบุรี
วัดสะแก ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยวัดสะแก ถ.บางกรวย-บางใหญ่ ม.9 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ นนทบุรี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2305 ชื่อเดิมของวัดคือ “วัดกลางคลอง” ตั้งตามลักษณะที่ตั้งของวัด ไม่ปรากฏนามและประวัติผู้สร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2310 การบูรณะพัฒนาวัดได้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2457 เป็นต้นมา
ส่วนพระประธานของวัดประทับอยู่ในปางสมาธิ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ตัวพระประธานทำมาจากเนื้อหินทราย มีนามว่า “หลวงพ่อพุทธมหามงคล” เป็นที่เคารพสักการะของชาวตำบลบางเลนและผู้ศรัทธา
อาคารเสนาสนะของวัดประกอบด้วย อุโบสถ ได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ.2486 มีลักษณะเป็นทรงไทยโบราณ ภายในมีภาพฝาผนังลายเส้นอสีติมหาสาวก โบสถ์ของวัดก่อสร้างด้วยหินอ่อน บานประตู หน้าต่าง เป็นไม้สักแกะสลักตัวนูน กุฏิสงฆ์ส่วนมากเป็นอาคารไม้แบบโบราณ โดยรวมแล้วลักษณะของอาคารและปูชนียสถานของวัดยังคงอยู่ในรูปแบบดั้งเดิมอยู่มาก ทางวัดได้รับความเสียหายพอสมควรจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2554 แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือทั้งจากทางการ ชาวบ้าน และพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธามาบูรณะให้มีสภาพใช้การได้เหมือนดั่งเคย
สิ่งที่มีชื่อเสียงและได้รับความศรัทธาจากชาวบ้านเป็นอย่างมากคือ “พระผงรูปเหมือนพระครูสินิทนนทคุณ” หรือ”ผงพระพุทธมหามงคล” ด้านหลังเป็นยันต์นะคงคา เชื่อกันว่าหากใครนำไปบูชาจะช่วยในการรักษาโรคได้ดี ในด้านพระเครื่องของวัดก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน ปัจจุบันส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบเหรียญ เช่น เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อสนิท ชิตวังโส
วัดสะแกเป็นศูนย์กลางของการทำพิธีต่างๆในวันสำคัญทางพุทธศาสนาในเขตตำบลบางเลน นอกจากนี้ยังมีโครงการทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทอดกินสามัคคี ยกช่อฟ้าช่อเอกอุโบสถหินอ่อน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของวัดหรือบูชาพระผงรูปและพระเครื่องสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 089-8944913, 02-5951372