วัดศรีบุรีรัตนาราม

[Total: 0    Average: 0/5]

เวลาเปิดบริการ 08.30 – 16.30ตั้งอยู่จังหวัด สระบุรี

ความสำคัญของ ‘วัดพระศรีบุรีรตนาราม’ หรือที่เรียกอีกชื่อว่า ‘วัดปากเพรียว’ นอกจากเป็นวัดเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองสระบุรีในปัจจุบันแล้ว เมื่ออดีตราวปี พ.ศ.2092 วัดแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำพิธี ทางศาสนาของกองทัพ ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองในสมัยนั้นเช่นกัน และครั้งหนึ่งยังเป็นวัดที่องค์พระแก้วมรกตเคยมาประดิษฐานพักอยู่ ก่อนจะอัญเชิญเข้าสู่กรุงเทพฯ โดยทราบได้จากหนังสือพงศาวดารกรุงธนบุรีที่บอกเล่าว่า เมื่อครั้ง รัชกาลที่ 1 ยังดำรงตำแหน่งเป็น สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เข้าตีเมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว ได้อัญเชิญองค์พระแก้วมรกตล่องเรือถึงเมืองสระบุรี มาพักที่วัดปากเพรียว เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้น สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ พระมหาอุปราช เสด็จมารับองค์พระแก้วมรกตอัญเชิญลงเรือที่หน้าวัดปากเพรียว เพื่อนำกลับสู่กรุงธนบุรี และไม่เพียงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง หากยังมี ‘หลวงพ่อพุทโธ’ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวสระบุรีให้ความเคารพสักการะ ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ในวิหารข้างอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แบบสมัยสุโขทัย อยุธยา จนมาถึงกรุงรัตโกสินทร์ ขนาดหน้าตักกว้าง 2 เมตร 30 เซนติเมตร ส่วนสูงนับจากพระเกศมายังฐานที่ประทับสูง 3 เมตร 60 เซนติเมตร เมื่อนำเศียรมาประกอบเข้าด้วยกันแล้วมีลักษณะงดงามพระพักตร์อิ่มเอิบ ยิ้มแย้มแสดงถึงความมีเมตตาควรแก่การเคารพ ผู้คนที่นิยมมากราบไหว้บนบานศาลกล่าวกับหลวงพ่อพุทโธ มักจะใช้พวงมาลัย 3 พวง หรือ 9 พวง พร้อมด้วยมะพร้าวน้ำหอมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอในสิ่งที่เป็นไปได้จากหลวงพ่อพุทโธ

(Visited 4 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น