081 931 8761 9622104@gmail.com

เวลาเปิดบริการ ตั้งอยู่จังหวัด นนทบุรี
วัดบางอ้อยช้าง ตั้งอยู่ที่ 79 บ้านบางอ้อยช้าง คลองบางกอกน้อย ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 29 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
เดิมในสมัยอยุธยาชุมชน “บางอ้อยช้าง” แห่งนี้เคยมีต้นอ้อยช้างอยู่มาก จึงเป็นที่มาของชื่อตำบลและชื่อวัด ต้นอ้อยช้างต่างจากต้นอ้อยธรรมดาเนื่องจากเป็นต้นไม้ยืนต้นมีใบคล้ายใบโพธิ์ มีกิ่งเป็นชั้นๆ เป็นไม้เนื้ออ่อนคล้ายต้นงิ้ว มีรสหวานเจือรสฝาด เป็นที่ชื่นชอบของช้าง ช้างจะกินเป็นทั้งอาหารและเป็นยารักษาโรค นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ใช้สอยคือใช้เป็นที่รองพระที่นั่งบนหลังช้างเวลาออกทัพไกล ๆ อีกด้วย ชุมชนนี้จึงมีหน้าที่ส่งส่วยอ้อยขึ้นไปเลี้ยงช้างหลวงที่กรุงศรีอยุธยา ในสมัยโบราณจึงเรียกชุมชนบางอ้อยช้างว่า “บ้านส่วยช้าง”
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง ได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุที่มีในวัดและชุมชนบางอ้อยช้างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่ง พิพิธภัณฑ์วัดบางอ้อยช้างแห่งนี้ เปิดอย่างเป็นทางการราวปี พ.ศ. 2541-2542 ซึ่งได้ใช้พื้นที่เดิมของหอฉันที่เป็นเรือนไม้เก่าแก่อายุกว่า 100 ปีมาดัดแปลงทำเป็นพิพิธภัณฑ์
ภายในพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 ชั้นได้รวบรวมมรดกของเก่าล้ำค่าต่างๆ เช่น สมบัติเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็น ชุดของหลวงปู่ที่เย็บด้วยมือทั้งหมด ตาลปัตรของร.5 ที่มีสัญลักษณ์นารายณ์ทรงครุฑตามศิลปะของรัชกาลที่ 5 ตะลุ่มหรือพานแว่นฟ้า เป็นศิลปหัตถกรรมชั้นสูงของไทยโบราณ เครื่องถ้วยชามของจีนในสมัยราชวงศ์ชิง สมุดข่อยโบราณ  ชุดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวสวนเมืองนนท์ เช่น หม้อไว้เพาะทุเรียน หม้อหุงข้าว ไห โอ่งทำมือยุคแรกของจีนมีสีเขียวหยก หนังสือพระไตรปิฎก ตู้ลายรดน้ำไม้สักที่ยังไม่ปิดทอง ไปจนถึงหีบทองที่ใช้บรรจุศพลายเทพพนม พิกุล และลายบัว เป็นต้นนอกจากนี้วัดบางอ้อยช้างยังมีรอยพระพุทธบาทลอยฟ้า ที่หาชมได้ยาก เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์นี้ ตั้งอยู่ที่ศาลาการเปรียญ เป็นภาพจิตกรรมลวดลายทองรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาบนฝ้าเพดานไม้เหนือศีรษะ หล่อด้วยทองสำริด ขนาด 54 นิ้ว กว้าง 19 นิ้วครึ่ง อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี  นอกจากนี้ภายในศาลาการเปรียญยังมีธรรมมาสน์บุษบกยอดมหากฐินที่เป็นศิลปะสมัยอยุธยาอันวิจิตรสวยงาม