9 เครื่องหมายวรรคตอน “…” หมายถึงอะไร ไม่แปลกที่คุณไม่รู้!

เครื่องหมายวรรคตอน …
เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย เครื่องหมายวรรคตอนทั้งหมด เครื่องหมายวรรคตอน ใช้อย่างไร เครื่องหมายวรรคตอน ป. 5 เครื่องหมายวรรค ตอน ป. 4 เครื่องหมายในภาษาไทย เครื่องหมายบุพสัญญา เครื่องหมายจุลภาค ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

เครื่องหมายวรรคตอน “…” หมายถึงอะไร?

เครื่องหมายวรรคตอน “…” ที่ประกอบด้วยจุดสามจุดแสดงถึงการตัดคำหรือข้อมูลในข้อความ โดยไม่ต้องเปลี่ยนความหมายหรือเนื้อหาที่สื่อสารอยู่ เครื่องหมายวรรคตอนนี้บ่งบอกว่ามีส่วนของข้อความที่ถูกละเว้นหรือตัดออก มักใช้ในการย่อสั้นคำพูดหรือประโยคยาว ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องเขียนในที่นั้นเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจข้อความโดยรวม โดยมักจะใช้ในข้อความที่ยาวหรือในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องแสดงส่วนของข้อความที่ถูกตัดออก

ตัวอย่างการใช้เครื่องหมายวรรคตอน “…”:

 • “ผมรู้สึกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของงาน…แต่เราจะเรียนรู้และปรับตัวไปเรื่อย ๆ.”
 • “เขาพูดถึงแผนการอนาคตของเขา…แต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเป็นอย่างชัดเจน.”

เครื่องหมายวรรคตอน “…” ช่วยให้เราสามารถย่อสั้นหรือแสดงความไม่แน่นอนในข้อความได้โดยไม่ต้องเขียนเนื้อหาทั้งหมด ความหมายของเครื่องหมายวรรคตอนนี้อาจเป็นไปตามบริบทและความเหมาะสมของการใช้ในบทสนทนาหรือเนื้อหา

เครื่องหมายวรรคตอน “…” ยังสามารถใช้ในบริบทอื่น ๆ ตามความเหมาะสมด้วย เช่น:

 1. ความรู้สึกที่ไม่แน่นอนหรือสงสัย:

  • “ฉันกำลังคิด…อาจจะไม่ไปงานนั้น.”
  • “เขาพูดว่า…เรื่องนี้น่าสนใจจริง ๆ หรือไม่?”
 2. ความลังเลหรือพลันแล้วไม่เลิก:

  • “เราควรทำอะไรต่อ? ฉันคิด…อาจจะต้องตัดสินใจเร็ว ๆ นี้.”
  • “เขาหยุดพูดอยู่ที่…อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็คือเขาไม่แน่ใจ.”
 3. การส่งความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ไม่เต็มที่:

  • “เมื่อเราไปเที่ยวที่นั่น…คือมันคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม!”
  • “พวกเราทำงานหนักเมื่อคืน…รู้สึกเหนื่อยมาก!”

การใช้เครื่องหมายวรรคตอน “…” นอกจากจะช่วยในการย่อสั้นข้อความ ยังเป็นทางเลือกในการแสดงความไม่แน่นอน ความรู้สึกที่ไม่เต็มที่ หรือคำพูดที่อยู่ในระหว่างข้อความอยู่เช่นกัน

ตัวอย่างเพิ่มเติมของการใช้เครื่องหมายวรรคตอน “…” ในบริบทต่าง ๆ

 1. ความรู้สึกที่ไม่แน่นอนหรือสงสัย:

  • “เขาบอกว่าเขาจะมาเที่ยวในเดือนหน้า…แต่ผมก็ยังรอดูว่าจริงหรือไม่.”
  • “ช้างแอฟริกาเป็นสัญลักษณ์ของเประเทศ…แต่ไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้จักสัญลักษณ์นี้หรือไม่.”
 2. ความลังเลหรือพลันแล้วไม่เลิก:

  • “เมื่อเราต้องการเลือกคอสมาเรีย…มีหลายสาขาที่น่าสนใจจริง ๆ.”
  • “การที่เราต้องเลือกข้าวผัดหรือผัดไทย…ทำให้เราลังเลอย่างยากลำบาก.”
 3. การส่งความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ไม่เต็มที่:

  • “เมื่อเราเห็นวิวที่นี่…ความงามของธรรมชาติจะทำให้ใครหลงรัก!”
  • “เราทำงานเป็นทีม…และสนุกมากที่ได้ทำงานร่วมกัน!”
 4. ความคิดที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน:

  • “เมื่อได้ยินข่าวที่พูดถึงเรื่องนี้…ผมอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม.”
  • “เขาทำงานในโครงการใหม่…แต่ไม่รู้เรื่องลึกลับอย่างไร.”
 5. การเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น:

  • “เมื่อเราไปเที่ยวในที่นั่น…พร้อมที่จะพบกับประสบการณ์ใหม่ ๆ!”
  • “ผมกำลังศึกษาเรื่องการสื่อสารอยู่…เพื่อเตรียมตัวในการแสดงความคิดเห็นในงานประชุม.”
 6. การเสนอเรื่องในทางเป็นอิงตามข้อมูลที่มีอยู่:

  • “ตามความรู้ที่มี…สงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2485.”
  • “ข่าวลือบอกว่า…เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในโครงการในอนาคต.”
 7. การแสดงส่วนของข้อความที่เป็นส่วนหนึ่งของการอ้างอิง:

  • “เมื่อเราเรียนวรรณคดีโบราณ…เราจะพบกับบทกวีที่เรียกว่า ‘รามายณะ’ ในเรื่องรามายณะ.”
  • “ในหนังสือนี้มีรายงานการวิจัยที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม…อ้างอิงในส่วนสุดท้ายของหนังสือ.”
 8. การสร้างความอึดอัดหรือความตื่นเต้น:

  • “เมื่อเราลงสู่ทะเล…ความลึกลับของสังคมใต้ทะเลจะกำลังรออยู่!”
  • “เขาบอกเรื่องนี้…และก็ทำให้เราต้องสงสัยและอยากทราบเพิ่มเติม!”
 9. การระบุข้อมูลหรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน:

 • “เมื่อเขาได้กลับมา…เราคาดว่าเขาอาจจะมาพร้อมกับข่าวสารใหม่.”
 • “ในที่นี้…เราจะพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและเป็นที่น่าสนใจ!”

เครื่องหมายวรรคตอน “…” สามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความลึกซึ้งให้กับข้อความ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างความรู้สึก การแสดงความไม่แน่นอน หรือการตัดคำหรือข้อมูลในบริบทต่าง ๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ตารางรายรับรายจ่าย

ตารางรายรับรายจ่าย #7 eXCEL ร้านค้า คำอธิบายพร้อมตัวอย่าง?

แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน วิธีทํารายรับรายจ่ายประจําวัน แบบบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียน โปรแกรม รายรับ รายจ่าย ฟรี
ธงชาติไทย

3 สี ประวัติธงชาติไทย ประวัติ ความเป็นมา รู้ก่อนจะไม่พลาด!

ประวัติธงชาติไทย สรุป ประวัติธงชาติไทย100ปี ธงชาติไทยทั้งหมด ความหมายสีธงชาติไทย ธงชาติไทยใช้มาแล้วกี่รูปแบบ ธงชาติไทยสมัยก่อน ธงชาติไทยแต่ละรูปแบบใช้ในช่วงปีใด ธงชาติไทยมีกี่สี
ประเภทใบขับขี่

2 ใบอนุญาติ ประเภทใบขับขี่ มีกี่ประเภท ชนิด รถยนต์!

ใบขับขี่ บ.1-4 คืออะไร ประเภทใบขับขี่ ท1-ท4 ประเภทใบขับขี่ ท2 ใบขับขี่ประเภท 2 ประเภทใบขับขี่ ท3 ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่ประเภท 1 ใบขับขี่ประเภท 1 ใช้ขับรถอะไรบ้าง

6 ทำไมอริยสัจ ถึงมีความสำคัญ ในการปฏิบัติธรรมพุทธ?

อริยสัจ 4 มีความสําคัญอย่างไร อริยสัจ 4 ได้แก่ อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมที่เป็นแก่นของพระพุทธศาสนาอย่างไร อริยสัจ 4 หมายถึง อริยสัจ 4 ทุกข์ คือ อริยสัจ 4 ใน-ชีวิต-ประ-จํา-วัน นิโรธคือ อริยสัจ 4 สรุป ใกล้ฉัน ออนไลน์
4m

4 Management หลักการประกอบไปด้วย วิเคราะห์ บริหารเข้าใจง่ายๆ

4m คือ หลักการบริหาร 4m 4m management การ วิเคราะห์ 4m 3m คือ Management คือ แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ ทฤษฎี 4 M เป็นของใคร หลักการ บริหาร 4m ปัจจัย

5 การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ใน อุตสาหกรรม อย่างฮา!

วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทํางานอะไร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม ป ว ช 2 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรียนเกี่ยวกับอะไร วิทยาศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีสาขาอะไรบ้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เงินเดือน
Present-Simple-Tense

2 Present Simple Tense ตัวอย่าง ประโยค โครงสร้าง จำง่ายสุดๆ?

Present Simple Tense โครงสร้าง Present Simple Tense Present Simple Tense ประโยคบอกเล่า Present Simple Tense ประโยคคำถาม Present Simple Tense ประโยคปฏิเสธ คำบอกเวลากับ Present Simple Tense ตัวอย่างประโยคก็อย่างเช่น
คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สั้นๆ #•350• สู้ชีวิตคิดบวก กินใจ รู้แล้วอย่างฮา?

คําคมสู้ชีวิต คิดบวก คํา-คม-สั้น-ๆ-กินใจ แคปชั่นพลังชีวิต คําคมสั้นๆ ความหมายดีๆ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน คําคมสู้ชีวิต ฮาๆ คํา คมชีวิต ต้องสู้ คําคมชีวิต สั้นๆ

Leave a Comment

Scroll to Top