อย่าลืม 2 บันทึกบัญชี ลูกหนี้กรมสรรพากร คือ จ่าย

ลูกหยนี้กรมสรรพากร
Click to rate this post!
[Total: 5503 Average: 5]

ลูกหนี้กรมสรรพากร

ลูกหนี้กรมสรรพากร คือ (Revenue Department receivable) หมายถึง ภาษีที่ขอคืนได้ จากกรมสรรพกร เกิดเมื่อ ปิดบัญชี ภาษีซื้อ ภาษีขาย แล้วจำนวนภาษีขายน้อยกว่า ภาษีซื้อ ทำให้สามาถขอคืนจากกรมสรรพากรได้ หรือจะนำไปใช้ในเดือนถัดไป เมื่อเกิดกรณี จำนวนภาษีขาย มากกว่า จำนวนภาษีซื้อ

ลูกหนี้กรมสรรพากร อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

 

ลูกหนี้กรมสรรพากร

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

ลูกหนี้กรมสรรพากร
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2023

Leave a Comment

Scroll to Top