รูปแบบการว่างงาน ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_174876020

 

กรณีที่ผู้ประกันตน มีเหตุทำให้ต้องว่างงาน ถือได้ว่ามีอยู่หลากหลายกรณี ซึ่งบางกรณีทางบริษัทประกันสังคม จะจัดการจ่ายเงินชดเชยให้ และยังคงมีหลากหลายกรณีที่ทางบริษัทประกันสังคม ระบุอย่างชัดเจน ว่าไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกันตน ซึ่งรูปแบบของการว่างงาน ที่ผู้ประกันตนจะไม่สามารถขอรับเงินชดเชยได้ โดยเฉพาะหากผู้ประกันตนถูกเลิกจ้างงานด้วยกรณีต่าง ๆ เหล่านี้

ทุจริตต่อหน้าที่งาน

การทุจริตต่อหน้าที่ อันเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ประกันตน ต้องถูกปลดจากตำแหน่ง หรือโดนไล่ออกจากงาน ทางบริษัทประกันสังคม จะไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกันตนได้

ผู้ประกันตนกระทำความผิดอาญาโดยเจตนา

ในกรณีที่ผู้ประกันตน ได้กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง ผู้ประกันตนจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันสังคมแต่อย่างใด

ผู้ประกันตนจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

หากผู้ประกันตนจงใจ ที่จะทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายทางด้านทรัพย์สินและเงินทอง ทางบริษัทประกันสังคม ขอสงวนสิทธิ์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยในกรณีว่างงาน ซึ่งมาจากสาเหตุดังกล่าว

มีการฝ่าฝืนข้อบังคับในที่ทำงาน

การฝ่าฝืนข้อบังคับต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งกฎระเบียบภายในสถานที่ทำงาน หรือผิดต่อคำสั่งอันชอบธรรมตามกฎหมายในกรณีที่ร้ายแรง ถือได้ว่าผู้ประกันตนเป็นผู้ผิด ทางบริษัทประกันตนจะไม่รับผิดชอบในกรณีว่างงาน

มีการละทิ้งหน้าที่เป็นระยะเวลา 7 วันติดต่อกัน

หากผู้ประกันตนได้หยุดงาน หรือละทิ้งในหน้าที่การงานเป็นระยะเวลาติดต่อกันมากถึง 7 วัน จนกระทั่งทำให้ผู้ประกันตนต้องถูกไล่ออกจากงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทางบริษัทประกันสังคม จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ประกันตนว่างงาน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าว

มีความประมาททำให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรง

ความประมาทสามารถเกิดขึ้นได้ก็จริง แต่ในกรณีที่ผู้ประกันตน ได้ประมาทพลาดพลั้ง จนกระทั่งทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรง ในกรณีนี้ทางบริษัทประกันตน ไม่รับผิดชอบเช่นเดียวกัน

ผู้ประกันตนได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา

หากผู้ประกันตนมีความผิด จนกระทั่งได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา ส่งผลทำให้ผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ หรือถูกปลดออกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน บริษัทประกันสังคมจะไม่ขอรับผิดชอบในเรื่องของเงินชดเชยแต่อย่างใด

ทั้งหมดนี้ ถือได้ว่าเป็นสาเหตุของการว่างงาน หรือกรณีการว่างงานของผู้ประกันตน ที่ทางบริษัทประกันสังคมจะไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้ได้ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่ทางบริษัทประกันสังคม ได้ทำการชี้แจงและระบุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้ประกันตนทุกท่าน จำเป็นจะต้องมีความเข้าใจในกรณีต่าง ๆ เหล่านี้ อันเป็นเหตุที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากบริษัทประกันสังคมด้วย

(Visited 9 times, 1 visits today)

Related posts:

ประกันออนไลน์ข้อของการทำประกัน และวิธีการเลือกซื้อประกัน
5 วิธีโสดอย่างมีคุณภาพ
สิ่งที่ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนแปลง
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต
กฏหมายห้ามใช้แรงงานเด็ก
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทุพพลภาพ
การแจ้งเคลมประกันที่คุณเองควรรู้
บริการหน่วยงานเคลื่อนที่ บริการดี ๆ จากประกันสังคม ถึงสถานประกอบการ
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 2#
เงื่อนไข การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทันตกรรม
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง
คุณลักษณะของหลักประกันสังคม
สิทธิประโยชน์ แต่ละกรณี ย่อมมีความแตกต่าง
หน่วยบริการเคลื่อนที่จากสำนักงานประกันสังคม

ใส่ความเห็น