รายได้

Click to rate this post!
[Total: 5243 Average: 5]

รายได้จากหุ้นกู้ที่ซื้อเป็นเงินลงทุนซึ่งเรียกว่าเป็น Bond Yield นั้น หมายถึงรายได้ซึ่งเป็นผลตอบแทนของจำนวนเงินซึ่งลงทุนซื้อห้นกู้ ดังนั้น รายได้จากหุ้นกู้อาจมิไช่อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในใบหุ้นกู้ ถ้าผู้ลงทุนได้จ่ายเงินซื้อหุ้นกู้นั้นในราคาสูงหรือต่ำกว่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ใบใบหุ้นกู้ เช่น 5% 6% หรืออัตราอื่นใดนั้น เมื่อได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ตายตัว ไม่ให้ลดลงตามอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งเป็นไปตาม Supply และ Demand ของเงินทุน ก็จะมีผลทำให้ราคาซื้อขายใบหุ้นกู้ในตลาดขึ้นลงแทนการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ย กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหุ้นกู้นั้นจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเสมอ เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ หุ้นกู้นั้นจะมีราราซื้อขายกันต่ำกว่ามูลค่าเพื่อผู้ลงทุนจะมีรายได้ที่แท้จริงในระดับเดียวกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดตรงกันข้าม ถ้าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ราคาของหุ้นกู้ที่ซื้อขายกันในตลาดจะเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่า รายได้ที่แท้จริงของผู้ลงทุนก็จะลดลงมาเป็นระดับเดียวกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด
เมื่อเป็นดังนี้ รายได้ที่แท้จริงของผู้ลงทุนจะเท่ากับรายได้ค่าดอกเบี้ยที่ได้รับตาม Nominal Rate ปรับปรุงด้วยส่วนเกินมูลค่า หรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของเงินลงทุน ราได้ที่แท้จริงนี้เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็น Effective Rate

(Visited 35 times, 4 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *