รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 59

[Total: 0    Average: 0/5]

สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ Update รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน

ดูรายชื่อได้ http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/filehost_em04112558.pdf

shutterstock_111409766

เมื่อ 4.พย.58

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

รูปแบบการว่างงาน ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม
หลักการของการประกันสังคม
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร
ออกจากงาน อยากส่งเงินประกันสังคมต่อ ทำอย่างไร
บริการหน่วยงานเคลื่อนที่ บริการดี ๆ จากประกันสังคม ถึงสถานประกอบการ
หน่วยบริการเคลื่อนที่จากสำนักงานประกันสังคม
สิทธิของผู้ประกันตนมีอะไรบ้าง
คุณลักษณะของหลักประกันสังคม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง
สิ่งที่ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนแปลง
กฏหมายห้ามใช้แรงงานเด็ก
สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากประกันสังคม ในกรณีว่างงาน
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 2#
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทุพพลภาพ

ใส่ความเห็น