รายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ต้องมีเอกสาร

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_158686625

กิจการจะต้องจัดทำเอกสารใบสำคัญรับเพื่อใช้ประกอบการลงบัญชีที่มีลายมือชื่อของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติรายการ โดยจัดทำใบสำคัญรับประกอบการลงรายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ทุกรายการ

(Visited 7 times, 1 visits today)

Related posts:

สาเหตุของการเกิดผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร และค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง
เอกสารหลักฐาน สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ
ภาระ หน้าที่ ของ กรรมการ บริษัท หน้าที่กรรมการผู้จัดการ หน้าที่ กรรมการ
เหตุผลที่ควรจัดทำบัญชีส่วนตัวเพื่อประโยชน์ในหลายทางที่ดีต่อฐานะการเงิน
วิธีการยื่นขอจองชื่อนิติบุคคลจะต้องดำเนินการอย่างไร
ต่างชาติ จดทะเบียนบริษัท ชาวต่างชาติ ทำธุรกิจในไทย
การบัญชีคืออะไร ?
เราจะสามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ในกรณีใดบ้าง?
หากไม่ทำระบบการบัญชี จะส่งผลเสียต่อบริษัทอย่างไร
การประสบความสำเร็จทางการตลาดกับธุรกิจเครือข่าย
มีเงินอย่างเดียว ซื้อคอนโด ไม่ได้
มีทุนน้อย ก็รวยได้ ทำยังไง
การลงทุนในตราสารหนี้มีประโยชน์อย่างไร
สิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง
ประกันสังคมกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย

ใส่ความเห็น