รายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ต้องมีเอกสาร

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_158686625

กิจการจะต้องจัดทำเอกสารใบสำคัญรับเพื่อใช้ประกอบการลงบัญชีที่มีลายมือชื่อของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติรายการ โดยจัดทำใบสำคัญรับประกอบการลงรายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ทุกรายการ

(Visited 20 times, 1 visits today)

Related posts:

จุดต่าง หจก กับ บริษัท
จัดการกับ OVERTIME อย่าให้ Overloads
จำเป็นแค่ไหนที่ต้องใช้สมุดรายวันสำหรับการทำบัญชี
ทำอย่างไรถึงไม่ให้มีการแจ้งเตือนอย่าง Birthday บน Facebook ของเรา
หลักการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยการเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแบบแยกต่างหาก
อาหารอะไรเอ่ย ?? ยิ่งกินก็ยิ่งหิว [ ตอนที่1 ]
การตรวจสอบ จองชื่อนิติบุคคล
การออมเงินแบบการลงทุน
การออมเงินไม่ใช่เราจะออมจำนวนมาก
กลยุทธ์ทางการตลาด
การขายหลักทรัพย์หุ้นทุนในคววามต้องการของตลาด ให้บันทึกกำไรหรือขาดทุน จากการขายด้วยผลต่างราคาขายกับรา...
วิธีเลือกเสื้อยืดใส่แล้วให้ดูเท่สำหรับผู้ชาย
สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น
การประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ
ความรู้เรื่องเอกสารหลักฐานประกอบในการลงบัญชี

ใส่ความเห็น