ทําบัญชี รายรับรายจ่าย สำหรับกิจการ

Click to rate this post!
[Total: 15698 Average: 5]

บัญชีรายรับ-รายจ่าย สำหรับกิจการ

ในโลกยุคปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึงได้โดยง่าย ทำให้ธุรกิจออนไลน์หรือ Start up เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากและเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากมีช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่ต้องลงทุนมากในเรื่องของการสร้างหน้าร้าน และมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น  ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยองค์กรธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ ทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทแบบจดทะเบียน หรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดา
ซึ่งทั้งหมดนี้ จำเป็นต้องมีการเสียภาษีตามกฏหมาย ทั้งภาษีของกิจการและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งการจัดทำ บัญชีรายรับรายจ่าย ที่มีประสิทธิภาพนอกจากจะช่วยให้การบริหารงานของกิจการเป็นไปอย่างมีระเบียบแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการประหยัดภาษีได้อย่างไม่น่าเชื่อ

หลักการทำรายรับ-รายจ่าย ของกิจการมีหลักการง่าย ๆ คือ

มีเอกสารทุกครั้งในการขาย

โดยการบริหารรายรับจะไม่ใช่เรื่องยาก หากเปิดเอกสารทุกครั้งเวลามีการขายสินค้า หรือบริการออกไป หากเราเริ่มทำเอกสาร และจัดเก็บให้เป็นระบบจะส่งผลให้เราสามารถสรุปยอดขายได้, ช่วยให้ทราบถึง Cashflow และยอดค้างรับ ของกิจการอีกด้วย ซึ่งส่วนนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถวางแผนทางเงินได้ดีมากขึ้นด้วยการตัดสินใจจากข้อมูล ไม่ใช่จากความรู้สึกของเราเพียงอย่างเดียว โดยเอกสารสำหรับการขายที่สำคัญ ประกอบไปด้วย

ใบเสนอราคา

ใช้สำหรับเสนอราคาให้กับลูกค้าของเรา ส่วนใหญ่หากขายสินค้า หรือบริการ ให้กับบริษัทใหญ่ๆจำเป็นจะต้องมีขั้นตอนการทำใบเสนอราคา เพื่อให้ลูกค้าพิจรณา และอนุมัติก่อนทำการสั่งซื้อโดยเอกสารนี้จะเป็นเอกสารที่ใช้อ้างอิง ว่าลูกค้าตกลงที่จะซื้อสินค้า หรือบริการ รวมถึงข้อมูลต่างๆ อาทิ จำนวนสินค้า ราคา วันจัดส่ง และวิธีการชำระเงิน

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้

ใช้สำหรับการขายสินค้า หรือบริการ แบบ “เงินเชื่อ (Credit)” จะมีขั้นตอนการวางบิลเพิ่มขึ้นมาโดยการวางบิล คือ การนำข้อมูลจากใบเสนอราคา หรือใบกำกับภาษี มาเปลี่ยนหัวเอกสาร เป็นใบวางบิล และนำไปส่งมอบให้กับบริษัทคู่ค้าเพื่อทำการจ่ายเงินต่อไป

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

โดยใบกำกับภาษีนั้น ถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมาก และมีข้อควรระวังในหลายส่วน เนื่องจาก กรมสรรพากรจะกำหนด รายละเอียดและรูปแบบของใบกำกับภาษีว่าต้องประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขภาษี สำนักงานสาขา ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย มีคำว่าใบกำกับภาษีที่ชัดเจน การรันเลขเอกสารอย่างเป็นระบบ และจะต้องมีทั้งต้นฉบับ และสำเนาเก็บบันทึกไว้

ทำการจดบันทึกทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินซื้อสินค้า/วัตถุดิบ

โดยค่าใช้จ่ายในกิจการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ ค่าใช้จ่ายในการขาย (Cost of goods sold) หรือค่าใช้จ่ายส่วนที่ซื้อสินค้ามา เพื่อขายออกไป จะเรียกว่า “ต้นทุนขาย” ครับ ซึ่งต้นทุนขาย จะประกอบไปด้วย “ราคาต้นทุนซื้อของสินค้า + ค่าใช้จ่ายที่เกียวข้อง” และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Cost)เป็นการจดรายจ่ายต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ และประกอบการของบริษัท เช่น ค่าเช่าออฟฟิศ ค่าอุปกรณ์สำนักงาน ค่าน้ำค่าไฟ รวมไปจนถึงรายละเอียด เงินเดือนของพนักงาน

ทำสรุปยอดรวม รายรับ– รายจ่ายแบ่งตามเดือน

โดยควรทำสรุปแยกเป็นรายรับ รายจ่ายอย่างละฉบับ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบในครั้งถัดไป
ซึ่งการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่มีประสิทธิภาพ  เรียงลำดับก่อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ อีกทั้ง  เป็นการควบคุมรักษาทรัพย์สินของกิจการ  ป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินกิจการและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อีกทั้ง ทำให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการที่แท้จริงสะท้อนกับสภาพการบริหารและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบกำไร-ขาดทุน ได้ทุกเวลา

(Visited 34 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *