รวมคำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

[Total: 30   Average: 5/5]

หลังจากจดทะเบียนเสร็จ ผู้ประกอบการจะต้องทำอะไรต่ออีกบ้าง

ตอบ : หลังจากจดทะเบียนพาณิชย์เสร็จแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือทำป้ายชื่อตามที่จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ โดยต้องเป็นไปตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ แล้วนำไปติดตั้งที่หน้าสำนักงานใหญ่ โดยจะต้องเปิดเผยออกมาใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้ไปจดทะเบียนพาณิชย์ และเอาไปติดที่หน้าสำนักงาน หรือสาขาทุกแห่งด้วยแต่ที่เพิ่มมาคือจะต้องมีคำว่าสาขา อีกทั้งหลังจากได้รับเอกสารใบลงทะเบียนพาณิชย์มาแล้วจะต้องติดตั้งแสดงไว้ในจุดที่เปิดเผยให้เห็นได้ง่าย เช่น ติดที่กำแพงของสำนักงานส่วนต้อนรับลูกค้า เป็นต้น

ใบเอกสารที่ได้จากการจดทะเบียนพาณิชย์จะมีวันหมดอายุหรือไม่

ตอบ : เอกสารหรือใบสำคัญที่ได้จากการจดทะเบียนพาณิชย์สามารถใช้ได้ตลอดไป นอกเสียจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างจากที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือเลิกทำกิจการ

เราสามารถใช้คนอื่นมาทำการจดทะเบียนพาณิชย์ แทนได้หรือไม่

ตอบ : สามารถให้ผู้อื่นทำการจดทะเบียนพาณิชย์แทนได้ แต่ผู้ประกอบการจะต้องลงรายมือในคำขอ และแนบสำเนาเอกสารบัตรประชาชนที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องไว้แล้ว พร้อมกับหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนให้ผู้ที่มายื่นทำการจดทะเบียนพาณิชย์

เมื่อเลิกประกอบพาณิชยกิจแล้ว ต่อมาอยากจะเปิดร้านใหม่เปิดได้หรือไม่

ตอบ : สามารถทำได้โดยจะต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ภายใน 30 วันนับตั้งแต่เปิดร้านขึ้นมาใหม่

เมื่อเลิกประกอบพาณิชยกิจแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องทำยังไงบ้าง

ตอบ : ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกภายในกำหนด 30 วันหลังจากวันที่เลิกประกอบการ และเอาใบเอกสารสำคัญที่ได้มาจากการยื่นจดทะเบียนพาณิชย์มาคืนด้วย

สามารถมีร้านค้าหลายร้านได้ไหม ถ้ามีผู้ประกอบการแค่คนเดียว

ตอบ : สามารถทำได้

หลังจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว อยากจะย้ายร้าน หรือเปลี่ยนชื่อหรือรายการอื่น ต้องทำอย่างไร

ตอบ : หากมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามต่างจากที่ได้ทำการจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ จะต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารภายใน 30 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้นำเอาใบที่ได้จากจดทะเบียนพาณิชย์เดิมไว้มาด้วย

ถ้าใบเอกสารสำคัญการจดทะเบียนทะเบียนพาณิชย์เสียหาย หรือสูญหายทำอย่างไร

ตอบ : สามารถขอใบแทนได้โดยให้เอาใบที่ชำรุดมายื่นที่เจ้าหน้าที่ แต่หากสูญหายให้ไปทำการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเอาใบแจ้งความมายื่นทำเรื่องกับเจ้าหน้าที่


หลักฐานในการขอจดทะเบียนพาณิชย์ใช้อะไรบ้าง

ตอบ : การขอจดทะเบียนพาณิชย์จะต้องใช้เอกสารดังนี้ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการและให้ผู้ประกอบการลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้ในสำเนาวย

(Visited 26 times, 1 visits today)

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ

ใส่ความเห็น