ยกเลิกใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีที่ได้รับมา

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_183257003

การยกเลิกใบกำกับภาษี

ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบว่าใบกำกับภาษีที่ได้รับมา ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าใบกำกับภาษีดังกล่าวมีรายได้ไม่ครบถ้วน ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องขอให้ผู้ออกใบกำกับภาษียกเลิกและออกฉบับใหม่ การยกเลิกแล้วออกฉบับใหม่ กระทำดังนี้

-เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมและนำมาประทับตราว่า “ยกเลิก” หรือขีดฆ่า แล้วเก็บรวมรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีเดิม

-จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับวัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีฉบับเดิม

-หมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษีฉบับใหม่ว่า “เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่…เล่มที่…” แล้วหมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงในการชำระหนี้
ประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกมีประเทศใดบ้าง
Robots helped inspire deep learning might become
รายละเอียดงบการเงิน มีอะไร
สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายงวด สูตรหา กำไรสะสมปลายงวด
การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ กับประเด็นทางด้านบัญชี
ปัญหาของการศึกษาในประเทศไทย
ใช้งาน Safari ให้เร็วกว่าเดิม
วิธีการเงินสดย่อย
ประเภทของความเสี่ยง
กลยุทธ์การตลาดในการแข่งขันระดับโลก
วิธีการและแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตที่นิยมใช้กันมากและแพร่หลาย
สินค้าคงเหลือมีอะไรบ้าง
หลักการเลือกผ้าปูที่นอนคร่าวๆทำให้ร่างกายสดชื่นเมื่อตื่นนอน
ลดหย่อนเงินบริจาคให้แก่พรรคการเมือง

ใส่ความเห็น