ยกเลิกใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีที่ได้รับมา

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_183257003

การยกเลิกใบกำกับภาษี

ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบว่าใบกำกับภาษีที่ได้รับมา ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าใบกำกับภาษีดังกล่าวมีรายได้ไม่ครบถ้วน ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องขอให้ผู้ออกใบกำกับภาษียกเลิกและออกฉบับใหม่ การยกเลิกแล้วออกฉบับใหม่ กระทำดังนี้

-เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมและนำมาประทับตราว่า “ยกเลิก” หรือขีดฆ่า แล้วเก็บรวมรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีเดิม

-จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับวัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีฉบับเดิม

-หมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษีฉบับใหม่ว่า “เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่…เล่มที่…” แล้วหมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

การสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคทางการตลาด
การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด (Internal Control for Cash)
หุ้นกู้แปลงสภาพคืออะไร?
DBD E-Filling' หรือการส่งงบการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ท
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หลักการเลือกผ้าปูที่นอนคร่าวๆทำให้ร่างกายสดชื่นเมื่อตื่นนอน
เหตุผลที่ต้องใช้สมุดบัญชีขั้นต้นและขั้นปลาย
การจัดทำบัญชีเพื่อเป็นการจัดทำรายงานทางการเงิน
เคล็ดลับของการเริ่มทำบัญชี สำหรับคนไม่รู้บัญชี
การประสบความสำเร็จทางการตลาดกับธุรกิจเครือข่าย
วิธีการและแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตที่นิยมใช้กันมากและแพร่หลาย
เรียนรู้หลักการจัดทำบัญชีธุรกิจบริการและระบบวงจรบัญชี
วิธีเลือกการฝากเงิน ให้เหมาะกับตัวเอง
รายการที่ต้องมีในใบกำกับภาษี
Lollapalooza 2014: Chromeo – Interview with Dave 1 and P-Thugg

ใส่ความเห็น