มีเงินได้แล้วต้องเสียภาษีอย่างไร

[Total: 0    Average: 0/5]

เมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นแล้ว ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องทำอะไรบ้าง

shutterstock_100833976

1.ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้เกิดขึ้น กรณีเป็นผู้มีเงินได้ ที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ได้แก่ เป็นคนต่างด้าว หรือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

เว้นแต่ ผู้มีเงินได้ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน สามารถใช้ เลขประจำตัวประชาชน แทนเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากรได้ โดยไม่ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอีก

ผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนา อยู่ในกรุงเทพมหานคร อาจยื่นคำร้อง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 30 แห่ง หรือ สำนักสรรพากรพื้นที่ สาขา(อำเภอ)ทุกแห่ง

สำหรับในต่างจังหวัด ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานสรรพากร พื้นที่ (จังหวัด) และสำนักงานสรรพากร พื้นที่สาขา (อำเภอ) ทุกแห่ง แล้วแต่กรณี

2.ยื่นแบบแสดงรายการ ปกติปีละ 1 ครั้ง เงินได้ ของปีใด ก็ยื่นแบบฯ ภายใน วันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป เว้นแต่ เงินได้ บางลักษณะ เช่น การให้เช่า ทรัพย์สิน เงินได้จาก วิชาชีพอิสระ เงินได้จาก การรับเหมา เงินได ้จากธุรกิจ การพาณิชย์ เป็นต้น จะต้อง ยื่นแบบฯ ตอนกลางปี สำหรับเงินได้ ที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนแรก ภายใน เดือนกันยายน ของทุกปี

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

การตลาดออนไลน์สามารถทำได้ด้วยช่องทางใดบ้าง
ค่าใช้จ่ายในการคำนวณอัตรามูลค่าสูญสิ้นมีกี่ประเภท?
เมื่อไหร่? ที่สวมควรจะต้องจ้างสำนักงานบัญชี
Show HN: Full Stack Entrepreneur – A Full Stack Guide To Entrepreneurship
ค่าใช้จ่ายของการนำหุ้นทุนออกขาย
คว้าโอกาสจาก AEC...พร้อมลุยเพื่อจัดระบบบัญชีให้เป็นระบบสากล
การตลาดแบบแอ็ทแทร็คชั่น
วิธีสร้างความร่ำรวยแบบไม่ต้องมโน
5 เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับผิวสวย
ขั้นตอนการเป็นนักการตลาดรถยนต์ที่สุดยอด
ทำไมถึงต้องมีการจัดเก็บภาษีอากร?
บันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
เงินกู้ยืมกรรมการ ในงบการเงิน หมายถึง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ส่วนเกินทุน กำไรสะสม และสำรอง
อยู่กับหนี้อย่างไรให้มีความสุข

ใส่ความเห็น