มีเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีมี

[Total: 0    Average: 0/5]

ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกกรณีหรือไม่

shutterstock_79911643

ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีภาษีจะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ ก็ต่อเมื่อมีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าเมื่อคำนวณภาษีแล้วจะมีภาษีต้องชำระเพิ่มเติมหรือไม่ก็ตาม ดังนี้

1. ผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานประเภทเงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับในปีภาษีนั้น (ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)

– กรณีไม่มีคู่สมรสต้องมีเงินได้พึงประเมินเกิน 50,000 บาท
– กรณีที่มีคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายเดียว หรือทั้งสองฝ่ายต้องมีเงินได้พึงประเมินรวมกัน เกิน 100,000 บาท

2. ผู้มีเงินได้จากการทำธุรกิจการค้าทั่วไปที่มิใช่เกิดจากการจ้างแรงงานที่ได้รับในปีภาษีนั้น (ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)

– กรณีไม่มีคู่สมรสต้องมีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาท
– กรณีมีคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายต้องมีเงินได้พึงประเมินรวมกัน เกิน 60,000 บาท

3. กองมรดกของผู้ตายที่ยังไม่แบ่งเกิน 30,000 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลเกิน 30,000 บาท

(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts:

ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัท
ค่าใช้จ่ายในการคำนวณอัตรามูลค่าสูญสิ้นมีกี่ประเภท?
การ เสีย ภาษี บุคคลธรรมดา
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์
ความแตกต่างของการฝากขายสินค้าและการขายสินค้า
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี
คว้าโอกาสจาก AEC...พร้อมลุยเพื่อจัดระบบบัญชีให้เป็นระบบสากล
2 สิ่งสำคัญในการทำการตลาดให้สำเร็จ ที่ขาดไม่ได้ !!
ทำอย่างไรให้ Shortcuts แอพพิเคชั่นที่ Install จาก Play Store ไม่แสดงบน Home Screen
การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายของการนำหุ้นทุนออกขาย
ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
หลักการในการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี
สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายงวด สูตรหา กำไรสะสมปลายงวด
ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า บันทึกค่าใช้จ่าย ยังไง

ใส่ความเห็น