ภาษีศุลกากร 1 ภาษีนำเข้า อัตราภาษีนำเข้า (ขาเข้า) พิกัดศุลกากร กงศุลกากร การค้า

Click to rate this post!
[Total: 1895 Average: 5]

ภาษีศุลกากร คือ

ภาษีศุลกากร หมายถึง เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสิ่งของที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบันใช้คำว่า “อากร” แทน “ภาษี”  ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าขาเข้าเรียกว่า “อากรขาเข้า” และภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าขาออกเรียกว่า “อากรขาออก”

ภาษีศุลกากร
ภาษีศุลกากร
(Visited 96 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 

Leave a Comment

Scroll to Top