ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด [Deferrode] 2 หัก ณ ที่จ่าย การบัญทึกบัญชี ภาษีซื้อ

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
Click to rate this post!
[Total: 4310 Average: 5]

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ หมายถึง ภาษีที่ยังไม่ต้องนำส่งให้กรมสรรพากรเพราะยังไม่ถึงเวลา ภาษีตัวนี้จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในกิจการประเภท งานบริการ เพราะเมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงินทำให้ไม่สามารถนำส่งเงินภาษีให้กรมสรรพากรได้ จึงตั้งบัญชีนี้ไว้ แต่ก็จะมีบางที่งานซื้อมา ขายไป ตั้งบัญชีนี้ อาจเพราะเวลาจ่ายชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับสินค้าอาจเกิดจากการขนส่งที่ล้าข้า บางกิจการอาจจะบันทึกไว้ก็ได้

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกําหนดชําระ

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีซื้อยังไม่ถึงกําหนดชําระ

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกําหนดชําระ


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 14 สิงหาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top