ภาษีขาย คือ (Vat)

[Total: 0    Average: 0/5]

ภาษีขาย หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เข้าระบบภาษี) ได้จ่ายให้กับผู้รับสินค้าหรือผู้ให้บริการ ที่เป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (อยู่ในระบบภาษี) เมื่อขายสินค้า หรือได้รับค่าบริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีขาย

1.เมื่อกิจขายสินค้า หรือ ให้บริการ

2.เมื่อกิจการปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย

(Visited 2 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น