081 931 8761 9622104@gmail.com

เวลาเปิดบริการ ตั้งอยู่จังหวัด สกลนคร
นอกจากแหล่งโบราณคดีประเภทที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และ แหล่งฝังศพแล้ว   แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์อีกประเภทหนึ่งที่พบในเขตภาคอีสาน คือ ภาพเขียนสี   ภาพเขียนสีหมายถึง งานศิลปะที่สร้างสรรค์บนผนังหินเพิงผาหรือถ้ำ
ภาพเขียนสีผาผักหวาน  ตั้งอยู่ที่บ้านภูตะคาม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก 18 กิโลเมตร เป็นภาพเขียนโบราณ มีอายุประมาณ 3,600 ปี อยู่บนก้อนหินใหญ่เป็นภาพลักษณะคล้ายผู้หญิงยืนเรียงกันเป็นแถวโดยใช้มือเกาะไหล่กัน
ตัวภาพเขียนอยู่บนผนังด้านหนึ่ง ของก้อนหินทรายขนาดใหญ่ สูงจากพื้นดินถึงยอดประมาณ ๑๒ เมตร  ขนาดกว้างยาว 17 x 12 x 11 x 8 เมตร   ตัวภาพเขียนอยู่บนผนังด้านทิศตะวันออก สูงจากพื้นประมาณ ๕ เมตร    เป็นภาพเขียนด้วยสีแดง เป็นภาพคน แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ด้านบน เขียนเป็นภาพคนแบบระบายทึบ  เป็นภาพคนไว้ผมบ๊อบ กางขาและย่อตัวเล็กน้อย แขนชูขึ้นเป็นวงโค้ง มือกางออก   สันนิษฐานว่าเป็นวาทยากร  กำกับการเต้นระบำของกลุ่มคนด้านล่าง ที่วาดเป็นรูปคนแบบเขียนโครงร่างภายนอก จำนวน 8 คน ยืนเรียงแถวกัน 5 คน หันด้านข้างไปทิศทางเดียวกัน อากัปกิริยาคล้ายต่อแถวเต้นรำ คือ ย่อตัว ก้นโด่ง แล้วยกแขนไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน คงจะฉับไวเพราะผมที่ผูกไว้ด้านหลังกระดกขึ้นลง  ภาพคนทั้ง 2 กลุ่ม ใช้ช่องว่างในการจัดแบ่งภาพ  แสดงระยะใกล้ไกลของตำแหน่งคนในภาพ  คณะเต้นรำอยู่ด้านล่าง อยู่ใกล้  ส่วนวาทยกร อยู่ไกลออกไป  ทำให้มองเห็นภาพชัดเจนไม่ซ้อนทับกัน
สถานที่พัก ทางอุทยานฯ มีบริการ บ้านพัก ไว้บริการนักท่องเที่ยว และในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์ไปเองเสียค่าพื้นที่ 30 บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190  โทร. 0 1849 9546 หรือสอบถามข้อมูลที่พักเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. 0 2562 0760 www.dnp.go.th