ภงด.1 แตกต่างกับ ภงด.1ก อย่างไร

[Total: 10    Average: 4.2/5]

ภงด.1

ภงด.1 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 59 แห่งประมวลรักษฎากร ภาษาบ้านๆก็คือ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินเดือนทุกเดือน โดยมีให้เลือกว่าหากมีการจ่ายเงินได้ประเภท 40(1) และ 40(2) สำหรับผู้ที่มีเงินได้ยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องยื่นเสียภาษีในเดือนปัจจุบัน ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1

ภงด.1ก คือ การสรุปรายชื่อและจำนวนเงินของพนักงานที่มีการจ่ายเงินได้ทั้งปี โดยไม่มีความจำเป็นว่าผู้ที่เราสรุปรายชื่อจะมีชื่อแสดงอยู่ในการยื่นแบบ ภงด1 ประจำเดือนแต่ละเดือนหรือไม่ อาทิเช่น ในปีพุทธศักราช 2561 กิจการจะมีการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแบบ ภงด1 จะกี่เดือนหรือไม่มีก็ตามจะต้องยื่นแบบ ภงด1ก โดยมีข้อยกเว้นในกรณีที่กิจการไม่มีการจ้างพนักงานเลยสักคน ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องยื่นแบบ ภงด.1ก ซึ่งการยื่นจะยื่นภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป โดยยื่นแค่ปีละครั้งเท่านั้น


แบบฟอร์มภงด.1

ภงด.1

แบบฟอร์มภงด.1 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.rd.go.th

ใบแนบภงด.1

ใบแนบ(ภงด1) ตามเว็บไซต์ต่างๆจะมีให้ดาวน์โหลดแบบออนไลน์เป็นไฟล์ Excal ถ้าใครไม่สะดวกก็เดินทางไปกรมสรรพากรเพื่อไปขอใบแนบ และแบบฟอร์ม เพื่อนำมากรอกข้อมูลและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่อไป แนะนำว่าให้ขอเผื่อมาไว้เลย เพราะบางบริษัทยื่นปี 2559 ก็ขอเผื่อไว้ทำยื่นภาษีปี 2560 2561 เลยด้วย โดยรูปแบบใบแนบภงด.1 มีรูปร่างหน้าตาดังนี้

ภงด.1

ใบแนบภงด.1 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.rd.go.th

แบบฟอร์มภงด.1ก

ภงด.1ก

แบบฟอร์มภงด.1ก สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.rd.go.th

ใบแนบภงด.1ก

ใบแนบภงด.1ก จะคล้ายกับใบแนบภงด.1 แตกต่างกันตรงที่การใช้จะต้องแยกกันไม่สามารถนำมาแทนกันได้ ดังนั้นก่อนจะยื่นตรวจสอบแบบฟอร์มและใบแนบให้ดี เพราะเกิดความผิดพลาดขึ้นมากิจการจะต้องคิดเงินได้ใหม่ และต้องยื่นใหม่ยิ่งถ้ายื่นไม่ทันก็โดนค่าปรับไม่น้อยเลยทีเดียว โดยใบแนบ(ภงด.1ก) รูปร่างหน้าตาดังนี้

ภงด.1ก

ใบแนบภงด.1ก สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.rd.go.th

แม้ว่าการยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแบบภงด.1และภงด.1กจะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่การนำมาใช้งานและยื่นกับกรมสรรพากรจะมีความแตกต่างกันชัดเจน ดังนั้นอยากที่บอกว่าไม่สามารถนำมาใช้แทนกันได้ไม่ว่าจะกรณีอย่างไรก็ตาม กิจการจะต้องรอบคอบและมีฝ่ายบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ

เพราะถ้าหากกิจการไม่มีฝ่ายบัญชีที่มีความชำนาญการด้านบัญชี เวลาผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่จะส่งผลถึงระบบบริหารทั้งหมด เพราะเป็นระบบบัญชีที่ควบคุมงบประมาณและทำบัญชียื่นภาษี ทุกอย่างถูกควบคุมด้วยกฎหมายทั้งสิ้น ยังไงผมแนะนำลองหาสำนักงานบัญชีเพื่อรับทำบัญชีให้กับกิจการของเรา จะง่ายกว่าเยอะเลยครับ


แนะนำโดย : https://www.pangpond.com/

(Visited 6,588 times, 10 visits today)

ใส่ความเห็น