081 931 8761 9622104@gmail.com

เวลาเปิดบริการ 10.00 – 17.00ตั้งอยู่จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วิวัฒนาการของเงินที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันมีมานับร้อยปี กว่าจะพัฒนามาเป็นเหรียญบาท หรือธนบัตรที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ได้หาชมกันได้ง่ายๆ แต่ที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ได้รวบรวมและจัดแสดงพัฒนาการด้านการเงินการธนาคารของโลก และของชาติไทย และถือเป็นต้นแบบธนาคารไทยแห่งแรก คือ แบงค์สยามกัมมาจล ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2449  ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งไว้เป็นสัดส่วน โดยแยกออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน

·      ส่วนที่ 1 เป็นการแสดงวิวัฒนาการธนาคารตั้งแต่สมัยอดีตการค้าทางทะเลสมัยโบราณ จากยุโรปสู่เอเชีย และหุ่นจำลองเรือสำเภาโบราณที่ใช้ขนถ่ายสินค้า เพื่อการล่าอาณานิคม และการพาณิชย์ สยามกับการเข้าสู่ระบบธนาคารและวิวัฒนาการธนาคาร พระบิดาแห่งการธนาคาร เสนอเรื่องราวพระประวัติกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย เหมือนได้ชมประวัติศาสตร์ไทยผ่านเทคนิค การจัดแสดงแบบ 3 มิติเสมือนจริง บอกเล่าเรื่องราวประวัติการเริ่มต้นกิจการผ่านตัวแสดง พนักงานสวยงาม สมจริง ทำให้เรื่องราวในอดีตกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

·      ส่วนที่ 2 จัดแสดงวิวัฒนาการเงินตรา ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนสิ่งของ จนพัฒนามาเป็นเงินสกุลต่างๆ และธนบัตรเช่นปัจจุบัน ของไทยเรามีการใช้เงินพดด้วง จนมีสกุลเงินบาท ธนบัตร และระบบธนาคารไทย

·      ส่วนที่ 3 จัดแสดงต้นแบบธนาคารไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์ของคนไทยขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้นามว่า “บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด”

·      ส่วนที่ 4 เป็นนิทรรศการธนาคารไทยพาณิชย์ยืนหยัดคู่คนไทยมานับเป็นเวลาร้อยปีเศษ

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใน SCB Park ของธนาคารไทยพาณิชย์ บนถนนรัชดาภิเษก เข้าเยี่ยมชมได้ฟรีทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00–17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2544 4525-7

Blog ท่องเที่ยว

ตะลุยเที่ยวย่านสาทรใต้ ศูนย์รวมทางศาสนาและความเชื่อ

ออกไปสูดอากาศบนยอดไม้ “ป่าในกรุง” กรุงเทพฯ ก็มีแบบนี้ด้วย

พาลุย Wall Art ย่านเจริญกรุง