081 931 8761 9622104@gmail.com

เวลาเปิดบริการ 09.00 – 16.00ตั้งอยู่จังหวัด มหาสารคาม
ตั้งอยู่ในวัดมหาชัย (พระอารามหลวง) เลขที่ 205 ถนนมหาชัยดำริห์ ตำบลตลาด เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุของภาคอีสาน เช่น ใบเสมาหิน พระพุทธรูปในสมัยโบราณ ใบลานหนังสือธรรมะ หม้อ ไห เป็นจำนวนมาก รวมทั้งบานประตู คันทวยแกะสลัก เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม แต่ควรติดต่อพระครูปลัดอุทัย อุทโย ล่วงหน้าก่อนเข้าชม 7 วัน สอบถาม โทร. 0 4372 5786