081 931 8761 9622104@gmail.com

เวลาเปิดบริการ 09.00 – 17.00ตั้งอยู่จังหวัด ยะลา

วัดนี้เป็นวัดที่สำคัญมากของเมืองยะลา เนื่องจากเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัยอันเป็นสถานที่เก็บวัตถุโบราณล้ำค่า โดยในสมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “วัดหน้าถ้ำ” เป็น “วัดคูหาภิมุข” สำหรับประวัติวัดแห่งนี้นั้น ย้อนกลับไปสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระยายะหริ่งมาสร้างเมืองยะลา ตั้งที่ว่าราชการ ณ บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป และได้มีการสร้างวัดขึ้นที่ริมเขาหน้าถ้ำขึ้นนั่นเอง ปัจจุบันวัดแห่งนี้ได้รับความสนใจจากชาวยะลารวมทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านที่นิยมเดินทางเข้ามาเพื่อชมคุณค่าของศาสนสถานที่น่าสนใจแห่งนี้

 

น่าชม

• พระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ภายในวัด ที่ปั้นด้วยดินเหนียวโดยใช้ไม่ไผ่เป็นโครง สร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัยที่รุ่งเรืองราว พ.ศ. 1300 หรือสมัยเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนคร มีขนาดความยาว 81 ฟุต 1 นิ้ว

• พระพุทธรูปสมัยศรีวิชัย สมัยสุโขทัย สมัยอู่ทอง

• ภูเขากำปั่นอันเป็นภูเขาหินอ่อนสีชมพูสวยงามมาก ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้สัมปทานแก่บริษัทเอกชน ทำหินอ่อนจำหน่าย และหินอ่อนสีชมพูจากยะลานั้นก็สวยงามและมีชื่อเสียงระดับประเทศ

• เมืองโบราณและศาสนสถานต่าง ๆ ซึ่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ระบุว่า บริเวณวัดเคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ได้มีการพบเทวรูปสำริด กำแพงเมือง พระพิมพ์ดินดิบแบบทวารวดีศรีวิชัย ภาพเขียนสีพระพุทธรูปฉาย ภาพเขียนสีราชรถมีสัตว์เทียม มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-17 และนักโบราณคดี ได้พบภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์บริเวณถ้ำคูหาภิมุข เป็นภาพพระพุทธฉาย และภาพราชรถแกะสลักไว้บนหน้าผาภายในบริเวณถ้ำคูหาภิมุขอีกด้วย

 

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ 1 บ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สามารถเข้าชมได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม